Venstre-politiker i debat: Kontanthjælpsmodtagere kan plukke salat

Kontanthjælpsmodtagere, der står til at blive skåret i deres ydelser, må overveje at plukke salat eller pelse mink, lyder det fra Venstre-medlem i Københavns Borgerrepræsentation

Jens-Kristian Lütken, medlem af Borgerrepræsentationen i København for Venstre. (Foto: venstre © venstre)

Plukning af salat og jordbær, juleassistance i butikker og pelsning af mink.

Det er nogle af de muligheder, man ifølge Jens-Kristian Lütken, medlem af Venstre i Københavns Borgerrepræsentation, har, hvis man står til at miste en stor del af sin indkomst, når regeringens kontanthjælpsloft træder i kraft 1. oktober.

- Vi har fortsat EU's højeste ydelser, men nu er der skabt et betydeligt større incitament til at tage et arbejde. Det behøver faktisk ikke at være fuldtidsbeskæftigelse, det kan f.eks. også være at plukke jordbær eller salat om sommeren. Det er den slags arbejde, som det er meget svært at finde dansk arbejdskraft til, skriver Venstre-politikeren i en debat på dr.dk.

Læs hele debatten her

Budskabet får dog en lunken modtagelse i debatten, hvor langt hovedparten - 80 procent - af brugerne i en afstemning tilkendegiver, at de finder kontanthjælsploftet urimeligt.

- Hvilken arbejdsgiver vil nogensinde ansætte en medarbejder seks uger om året. Det er jo absurd, skriver Hanne Baunsgård Stegemüller.

- Er det værdigt? lyder det retorisk fra Knud Larsen, også bruger på dr.dk.

Med i debatten var flere, som bliver personligt berørt af de nye regler om et loft over offentlige ydelser. Heriblandt Line Jokumsen, 39, der også blogger om sin tilværelse på kontanthjælp under navnet Line Lazarus.

- For mig betyder loftet konkret, at jeg mister ca 1500 kr. i måneden. Jeg har indtil nu haft godt 2000 kr. til mad, medicin og transport, så fremtiden er ekstremt uholdbar (...) Jeg bliver nødt til at gå fra hus og hjem, hvis jeg ikke finder en løsning inden 1.oktober, skriver Line Lazarus, der er enlig forælder til to børn, heraf et hjemmeboende.

Og hun ser ikke Jens-Kristian Lütkens forslag om at blive salatplukker som nogen gangbar løsning:

- Gartnerier vil hellere ansætte østeuropæere.

- Jeg er kronisk syg med flere diagnoser, så nej, det er ikke en mulighed for mig. De fleste kontanthjælpsmodtagere har andre problemer end ledighed, primært sygdom og/eller svære sociale problemer. De fleste af os KAN ikke tage et job.

Med det nye kontanthjælpsloft bliver der ikke skåret i selve kontanthjælpen og børnerelaterede ydelser, men der gøres indhug i boligstøtten og den såkaldte særlige støtte, hvis de samlede ydelser overstiger det fastsatte loft. De nye regler indeholder imidlertid også en bonus, hvis en kontanthjælpsmodtager tager et deltidsarbejde - for eksempel som salatplukker - så vedkommende får mere i støtte og kan beholde en større del af arbejdsindkomsten selv.

Venstremanden fra Borgerrepræsentationen mener under alle omstændigheder ikke, at det nye loft over sociale ydelser vil presse nogen ud i decideret fattigdom: - Med de ydelser, vi har i Danmark, også efter reformerne, er der ingen, der er fattige i Danmark, skriver Jens-Kristian Lütken.

Facebook
Twitter