Tema Hjemløse-lejre

Venstre til politiet: Send tiggere bag tremmer med det samme

De fire personer, der er blevet dømt for tiggeri efter stramningen af loven, er alle blevet dømt in absentia.

Fire personer er siden 21. juni blevet idømt 14 dages ubetinget fængsel for tiggeri, men ingen af dem er mødt op i retten. (Foto: Brian Bergmann © Scanpix)

14 dages ubetinget fængsel for tiggeri. Sådan lød dommen i dag i Københavns Byret, da tre personer blev stillet for retten.

Dermed er i alt fire personer blevet dømt efter de nye, skærpede regler for tiggeri, der trådte i kraft 21. juni i år.

Men ingen af de personer, der er blevet dømt efter de nye regler, er mødt op i retten på deres retsdato, og derfor er ingen kommet ind og sidde for tiggeri, efter at de skærpede regler på området trådte i kraft for over en måned siden.

Hos Venstre, som fremsatte forslaget om de skærpede regler i maj, så man derfor gerne, at politiet varetægtsfængsler personerne på gaden og giver dem en straksdom, når de bliver taget i tiggeri.

Der er simpelthen ikke hjemmel til det.

senioranklager Marlene beynon

- Loven fejler ikke noget på det her område. Så vidt jeg kan se, så er det myndighederne, der lige skal have lært den at kende, siger Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre:

- Man har ikke benyttet lejligheden til at anholde og varetægtsfængsle de pågældende. Havde man gjort det, havde man også haft dem i retten med det samme, fortsætter han.

Ingen hjemmel til frihedsberøvelse

Når politiet tager en person i at tigge på gaden, ved stationer eller i offentlige transportmidler, vil vedkommende få læst et anklageskrift op, samtidig med at personen får at vide, hvilken dato vedkommende skal for retten.

Men ifølge Marlene Beynon, senioranklager ved Københavns Politi, kunne politiet ikke varetægtsfængsle de tre personer, der blev dømt i dag, og samtidig have loven på sin side.

SÅDAN ER LOVEN ÆNDRET

Straffen for utryghedsskabende tiggeri er fordoblet fra syv dages betinget fængsel til 14 dages ubetinget fængsel.

Desuden siger lovændringen, at kravet om forudgående påbud som advarsel, inden der straffes, "ikke gælder, når tiggeri begås i gågade, ved stationer eller i offentlige transportmidler, og hvorefter det ved straffens fastsættelse skal indgå som en skærpende omstændighed, at tiggeri begås et af de nævnte steder".

Kilde: Lovforslag nr. L 215

- Når der er tale om personer, der i de her tilfælde er EU-borgere, og de overtræder betlerbestemmelsen i førstegangstilfælde, er der ikke grundlag for udvisning og dermed heller ikke frihedsberøvelse efter udlændingelovens regler, siger hun og fortsætter:

- Det er baggrunden for, at de ikke er blevet frihedsberøvet. Der er simpelthen ikke hjemmel til det.

Fordi de anklagede aldrig er mødt op i retten, er dommen heller ikke mejslet i sten endnu.

- Når og hvis politiet får fat i dem, skal dommen, der er blevet afsagt i dag, forkyndes for dem. Det vil sige, at de skal gøres bekendt med dommens resultat og begrundelse, og det er først på det tidspunkt, at ankefristen begynder at løbe. Så dommen er først endelig, efter at der er sket forkyndelse af den, siger Marlene Beynon.

Hastebehandlet i Folketinget

Statsminister Lars Løkke Rasmussen foreslog i Folketingets afslutningsdebat, at straffen for "utryghedsskabende tiggeri" blev fordoblet fra syv dages betinget fængsel.

At de er blevet dømt in absentia og ikke møder op, skal ikke medføre, at vi ændrer loven.

naser khader, retsordfører (K)

Lovforslaget blev fremsat i samme uge, og blev vedtaget med et flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Reglerne trådte i kraft for godt en måned siden, og betyder - udover den længere og ubetingede fængselsstraf - at en person ikke længere skal have fået en advarsel forud for straffen, hvis tiggeriet finder sted i gågader, ved stationer eller i offentlige transportmidler.

Selvom ingen er kommet bag tremmer, får det ikke De Konservative til at tvivle på lovændringen:

- At de er blevet dømt in absentia og ikke møder op, skal ikke medføre, at vi ændrer loven. Jeg mener, at det er en relevant lov. Det er en vigtig lov. Især for de større byer og især for København, siger partiets retsordfører, Naser Khader.