Ventegodt frataget sin autorisation

Sundhedsministeriet har midlertidigt frataget Søren Ventegodts autorisation som læge, fordi han som læge skønnes at være til fare for sine patienter.

Søren Ventegodt er frataget sin autorisation som læge. (Foto: DR © DR)

Sundhedsministeriet har midlertidigt frataget Søren Ventegodts autorisation som læge, fordi han som læge skønnes at være til fare for sine patienter.

Stadfæstelse af tidligere afgørelse

Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriet der i dag har stadfæstet Sundhedsstyrelsens afgørelse om midlertidig fratagelse af Søren Ventegodts autorisation som læge.

Når Sundhedsstyrelsen midlertidigt fratager en læge sin autorisation, skal beslutningen stadfæstes eller ophæves af indenrigs- og sundhedsministeren.

Nu skal Sundhedsstyrelsen så undersøge om Ventegodts autorisation skal fratages varigt eller om der skal sættes begrænsninger for hans virke, og i sidste ende skal ministeren tage stilling til, om der skal rejses sag mod Søren Ventegodt: Det skal så ske efter en anbefaling fra fra Sundhedsstyrelsen.

Facebook
Twitter