Ventelisterne vokser, selvom sygehusene har fået flere penge og mere personale

Grundigt eftersyn af sygehusvæsenet viser 'store udfordringer', siger minister.

Manglen på sygeplejersker på vigtige nøglepositioner har gjort, at puklen af udskudte operationer på grund af covid-19 ikke er blevet nedbragt. Arkivfoto: Søren Bidstrup/Scanpix

Det står slemt til på sygehusene.

På trods af at de har fået flere penge, er ventelisterne og den pukkel af udskudte behandlinger, som corona-situationen skabte, ikke blevet nedbragt.

Tværtimod må patienterne forberede sig på, at ventelisterne bliver længere, inden de bliver kortere.

Så grelt et billeder tegner indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og ministeriet i et grundigt eftersyn af sygehusvæsenet, før ministeren i dag skal mødes med regionerne for at forhandle om en toårig akutplan for sundhedsvæsenet.

- Tallene viser, at udfordringerne er meget dybe, og at der ikke er sket en egentlig afvikling af behandlingsefterslæbet. Det er værre end forventet, siger ministeren i en pressemeddelelse.

- Vi kigger desværre ind i en periode, hvor patienterne vil opleve lange ventetider, inden det begynder at gå den rigtige vej igen. Derfor er vi også nødt til at være helt ærlige overfor danskerne om, at det her ikke kan løses fra den ene dag til den anden, siger Sophie Løhde.

Flere penge, men mangel på sygeplejersker

I Danske Regioner er formand Anders Kühnau faktisk enig i den hårde dom.

- Vi har kendt til de her udfordringer et godt stykke tid. Men jeg er glad for, at regeringen deler billedet med os af en alvorlig situation, som vi bliver nødt til at stå sammen om at løse, siger han.

Denne graf fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet viser, at de erfarede ventetider - altså den tid, hvor en patient har været registreret som ventende fra første henvisning og frem til en operation - er steget. (Foto: © Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

Hvordan hænger det sammen, at ventelisterne er steget på trods af, at sygehusene har fået flere penge?

- Det er personalemæssige udfordringer. En ting er at få tilført flere penge, en anden ting er vores mulighed for at få rekrutteret det personale, vi har brug for, siger Anders Kühnau.

For mens man har ansat flere læger og andet personale, så mangler man stadig sygeplejersker til vigtige positioner.

Det er blandt andet anæstesi- og operationssygeplejersker, så man kan øge antallet af operationer og sygeplejersker til akutmodtagelsen.

- Det er nogle af de flaskehalse, vi så får i systemet, som gør, at vi ikke får behandlet så mange patienter, som vi gerne vil, siger han.

'Metaltræthed' efter corona

Det er især udsigten til vagtplaner med arbejde på skæve tidspunkter af døgnet, der gør det svært at lokke sygeplejersker til disse stillinger.

- Det er ikke noget, vi kan løse fra den ene dag til den anden, men vi arbejder selvfølgelig benhårdt på at skabe attraktive arbejdsvilkår for vores ansatte, siger Anders Kühnau fra Danske Regioner.

Det er ikke kun i Danmark, men i hele den vestlige verden, at man oplever problemer med at rekruttere og "en metaltræthed" blandt sundhedspersonalet efter corona, siger formanden for Danske Regioner.

Kommissioner på vej, men ingen lynkur

Lige nu arbejder kommissionen 'Robusthed i sundhedsvæsenet' på anbefalinger til, hvordan man kan sikre mere personale, bedre arbejdsmiljø og mere tid til kerneopgaverne.

Derudover vil regeringen nedsætte en strukturkommission, som skal gå i dybden med, hvordan fremtidens sundhedssystem bedst indrettes.

Men i dag begynder altså forhandlingerne om en akutplan.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde lover dog ingen lynkure til det syge sundhedsvæsen.

- Det er afgørende, at vi får lavet en holdbar plan, der kan være med til at vende den her udvikling, så patienterne kan få en ventetid, vi kan være bekendt. Vi skal sætte realistiske målsætninger for, hvordan aktiviteten kommer op, og de konkrete tiltag skal kunne realiseres, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Heller ikke Anders Kühnau forventer, at ventelisterne lige med det samme bliver nedbragt.

- Vi skal nok se helt ind i næste år, før at vi ser en normalisering af tilstanden inden for vores sygehuse, siger han.