Verdens største svineeksportør

Slagteriselskaberne Danish Crown og Vestjyske Slagterier vil fusionere. Dermed bliver selskaberne den største svineeksportør i verden og det største svineslagteri i Europa.

Slagteriselskaberne Danish Crown og Vestjyske Slagterierforbereder en sammenslutning til én stor koncern, der med enårsomsætning på 37 milliarder kroner bliver den største eksportøraf svinekød i verden. Selskabet vil få op imod 18.000 ansatte og eneksportindtjening, der udgør 8 procent af Danmarks vareeksport.Svineproducenterne håber på, at sammenlægningen vil give enrationaliseringgevinst, der kan give dem en højere afregningspris.Den er i øjeblikket nede på det laveste i 25 år. Formanden forDanish Crown, Bent Claudi Lassen mener dog, at gevinsten i førsteomgang skal bruges til at styrke eksporten af svinekød. Han læggerikke skjul på, at det er det internationale pres - især frasvineproducenter i USA -der har sat gang i den danske fusion.Repræsentantskaberne i de to andelsselskaber skal tage stilling tilforslaget den 29. i denne måned. På møder mandag får de den førsteorientering om planerne for det nye selskab, som foreløbig hedderDC-VJS Holding. Bestyrelsen for selskabet skal have lige mangerepræsentanter for hver lejr. Gårdejer Niels Mikkelsen, som erformand for den mindste af parterne, Vestjyske Slagterier, er udsettil at være formand for det nye selskab. Storebror Danish Crownleverer til gengæld den administrerende direktør, Kjeld Johannesen,og hjemstedet i Randers. De mindre slagteriselskaber Steff-Houlbergog Tican fik fredag tilbud om at forhandle om at deltage isamarbejdet. Går de med, kommer det nye selskab til at omfatte over90 procent af den danske svineproduktion. Fusionen mellem de tostore skal også give mulighed for en række besparelser ogrationaliseringer. Antallet af ansatte er der ikke umiddelbartplaner om at skære i. Carsten Jacobsen, direktør i Vestjyske, medudsigt til at blive vicedirektør, talte om at se nærmere påmuligheden for at slagte i udlandet, når kravene til fersk kødstiger. Ove Thejls, der er direktør for Tican, det mindsteandelsslagteri herhjemme, er ikke bange for fusionen. - Tværtimod,siger han til Radioavisen: Tican vil få fordel af en fusion mellemDanish Crown og Vestjyske Slagterier.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk