Verners mor faldt dehydreret om på plejehjemmets toiletgulv: Kommunes ældrepleje presset i knæ

I et notat til Social- og Sundhedsudvalget i Herning Kommune oplistes 17 forringelser på plejecentrene som følge af besparelser.

Verner Riis besøger sine forældres gravsteder på kirkegården i Herning. Ifølge Verner fik begge hans forældres liv et uværdigt punktum på grund af fejl i hjemmeplejen. (Foto: © Emil Nordkvist Johansson)

- Vi skal være ude af lejligheden i dag, så det er det sidste, der skal pakkes sammen.

Verner Riis fra Herning lægger sidste hånd på den svære opgave, det er, at pakke et helt liv ned i flyttekasser. Hans mor blev 92 år gammel.

I otte måneder boede Verner Riis’ mor på Vesterled Plejecenter i Herning

I starten var moderen glad for plejehjemmet, men omkring nytår ændrede det sig.

- Jeg synes rent faktisk, at min mors pleje har været præget af omsorgssvigt gentagne gange. Hvis man nu havde lyttet til vores kritik tidligere, kunne hendes hverdag have været gjort meget nemmere, siger han.

Et presset personale betød ifølge sønnen, at moderen ikke altid fik den rette medicin, at hendes stomipose ikke blev tømt ofte nok, og hun flere gange ventede forgæves på hjælp.

Verner Riis brugte mange timer dagligt på at tage sig af sine forældre op til deres død henholdsvist i eget hjem og på Plejecenter Vesterled (Foto: © Emil Nordkvist Johansson)

- Når vi gentagne gange sagde; Nu er du på plejecenter, der er nogle, der kan hjælpe dig, så har hun flere gange sagt; ’Jamen, der kommer ikke nogen, når jeg kalder, så jeg gør det selv.'

Helt galt gik det i marts. Moderen havde ligget i sengen med roskildesyge, men begav sig selv ud for at tømme sin stomipose.

- Min mor var dehydreret og faldt som en udløber af det på badeværelset. Hun fik otte brud og blev syet med otte sting i panden. Hvis hun ikke havde haft det fald, så tror jeg på, hun kunne have oplevet sin 93-års fødselsdag, lyder det fra Verner Riis.

Familien stod for store dele af plejen

Verner Riis' og hans søster Birgit var så utilfredse med kvaliteten af ældreplejen af både Verners mor og far, at de overtog plejen en stor del af tiden. De førte dagligt logbog over fejlmedicinering, manglende mad, vand, bad og rengøring.

De skrev ned, når høreapparater ikke blev sat i moderens ører, eller når Verners far ikke blev barberet. Når stomiposen ikke blev tømt, eller når en seng med afføring blev rengjort ved at lægge en dyne over.

På et tidspunkt var Verner og Birgit hos hans forældre tre gange om dagen i flere timer ad gangen. Birgit fra klokken 10 til 13, Verner fra 16 til 19:30 og Birgit fra 20:30 til 22.

DR har ikke haft mulighed for at efterprøve familiens oplevelser, men efter begge forældres død har Verner og Birgit fået en beklagelse af forløbene fra ledelsen.

Verner Riis ved godt, at begge hans forældre var i deres livs efterår, men han mener, deres ellers lange, lykkelige liv fik et helt uværdigt punktum.

Derfor har Verner Riis klaget over plejen til kommunen efter begge hans forældres død. I sin første henvendelse spørger han:

- Hvordan tror du/I ikke, at det er for pårørende, at se den før i tiden (6 uger før) selvhjulpne, glade og friske far, bedstefar, og oldefar sygne hen, opgive livet på så kort tid?

Herning Kommunes plejecentre erkender 17 forringelser

Det er netop episoder som dem, Verner og Birgit har noteret i logbogen, der bliver advaret om i et notat, som Social og Sundhedsudvalget i Herning har bestilt ovenpå besparelser på ældreområdet.

I notatet bliver der oplistet 17 punkter, hvor plejen og arbejdsforholdene nu er udfordret på grund af en presset økonomi. For eksempel står der:

  • At de ældre maksimalt får et bad om ugen

  • At nogle beboere ligger i sengen næsten indtil klokken 11

  • At beboerne risikerer at komme til skade, fordi de venter lang tid på hjælp og selv forsøger at klare skærene

  • At der er længere perioder med kun ét personale til 16 beboere

Formand for Social- og Sundhedssudvalget i Herning, Joan Hansen, er rystet over notatet og de forringelser, det kaster lys over.

- Den læsning er sådan, at man får kuldegysninger. Man bliver ked af det og berørt, og det er noget, vi tager rigtig alvorligt, siger hun.

Joan Hansen, formand for Social- og Ældreudvalget i Herning Kommune, var med til at bestille en statusrapport over de kommunale plejecentre. Hun siger selv, hun får kuldegysninger af resultatet. (Foto: © Emil Nordkvist Johansson)

Verner Riis kan genkende både sin mor og fars sidste tid i notatet. Men han er glad for, at ledelsen fortæller ærligt om ældreplejens tilstand.

- Det her er både hårrejsende og skræmmende læsning, men det er også modigt og vigtigt, at det kommer frem, siger han.

Dårlig ældrepleje eller for høje forventninger?

Når formand for Social- og Sundhedsudvalget Joan Hansen får grå hår af at læse notatet, så er det fordi, hun ikke har mulighed for at højne kvaliteten i ældreplejen mærkbart med den pose penge, der er budgetteret med til kommunens ældrepleje.

- Vi har jo ingen penge i Social- og Sundhedsudvalget. Vi har en ramme, vi skal holde os indenfor, men hele byrådet skal jo vide, hvad er det for en vagtplan, vi kan få med de penge her, siger hun.

Venstre-borgmester i Herning, Dorte West, mener, at de stramme budgetter gør, at folk må sætte forventningerne til det offentlige ned.

- Det, vi er udfordret af, det er også, at der er nogle forventninger fra vores borgere. Blandt andet fordi, at man ude i samfundet bliver rigere. Og når man bliver rigere, så stiller man nogle større krav til den offentlige sektor. Som det er lige nu, så er kravene større end det offentlige kan levere, siger borgmesteren.

Men den forklaring køber Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen, slet ikke. De stramme budgetter på ældreområdet møder i stedet krads kritik.

- Det er nogle grotesk vanvittige perspektiver, der tegner sig. Jeg ved ikke, hvordan nogen politiker i Herning Kommune kan se sig selv i spejlet og sige, at det er helt i orden at beboerne ligger helt til klokken 11 i sengen, at der kan være én medarbejder til 16 beboere eller at brugen af psykofarmaka stiger, siger han.

På kirkegården i Herning har Verners Riis mor nu fået fred ved siden af sin elskede mand. Verner håber, deres historie kan være med til at råbe kommunen op.

- Selv om mine forældre ikke er her længere, er det vigtigt, at der kommer fokus på ældreplejen i Herning Kommune, for som ældreplejen er i øjeblikket er den ikke værdig, siger han.