Veteraner kostede tæt på kvart milliard sidste år

Alene sidste år kostede veteranindsatsen 221 millioner kroner, viser opgørelse. Veteraner efterlyser overblik.

Sidste år brugte Forsvaret 221 millioner kroner på at hjælpe de danske krigsveteraner.

Indsatsen for at støtte og hjælpe de danske krigsveteraner, kostede alene sidste år Forsvaret tæt på en kvart milliard kroner.

Det viser en beregning, som Forsvarskommandoen har lavet.

Ifølge opgørelsen var Forsvarets samlede omkostninger til danske veteraner 221 millioner kroner i 2013, hvoraf de 159 millioner kroner gik den del af veteranindsatsen, der omhandler eksempelvis socialrådgivning, arrangementer for pårørende, psykologbehandling og drift af veterancentre.

Desuden gik 62 millioner kroner til erstatninger, godtgørelser og pensioner.

Udover pengene på forsvarets område, blev der i 2013 også afsat 9,5 millioner kroner på finansloven til drift af veteran- og soldaterhjem, ligesom et bredt flertal i Folketinget tidligere i år blev enige om at give 100 millioner kroner over fire år, som regeringen foreslår øremærket til veteranernes børn.

Usikkerhed om tal

Opgørelsen sætter for første gang tal på de samlede udgifter til veteranindsatsen. Tal, der dog er forbundet med en vis usikkerhed.

Hos Danmarks ældste veteranforening, De blå Baretter, efterlyser man nu et større overblik over, om de mange millioner bruges effektivt nok.

- Først og fremmest ser jeg det som noget positivt, at mange vil gøre noget for at hjælpe vores veteraner. Men jeg tror, at et af de områder, der mangler penge, er, at få dokumentation for, at vi bruger pengene rigtigt, siger formanden for De Blå Baretter, Niels Hartvig Andersen.

- Det er vigtigt, at akademiske medarbejdere kan lave statistik og forske i det her, så vi finder ud af, hvad der virker godt, og hvad der virker mindre godt, siger han.

In at hjælpe veteraner

Han påpeger, at der de senere år er sket en knopskydning, når det gælder antallet af organisationer og foreninger, der vil hjælpe danske krigsveteraner.

- Der er ingen tvivl om, at der er in at hjælpe veteraner i dag, og det var det ikke for ti år siden. Dengang ville man ikke snakke om veteraner, men i dag bliver politikere - i hvert fald forsvarsministre - nødt til at nævne veteranerne, for det er jo nu, vi ser skaderne, siger Niels Hartvig Andersen.

Har øgede midler til området noget at gøre med knopskydningen af veteranforeninger?

- Ja, for når nu der kommer 25 millioner kroner til fordeling, så er der også nogle - og du kan sige, at det er det negative - der siger aha, kan vi få del i den kasse, siger han og fortsætter:

- Men du kan sige fred være med det, for der er rigtig mange administrative regler for, hvordan man søger om penge til det her. De penge, som organisationerne får fra Forsvaret, bliver jo styret efter, om det er noget, som man tror, kan hjælpe vores veteraner, siger Niels Hartvig Andersen.

/ritzau/

FacebookTwitter