Veteraner med PTSD søger ”second opinion” forgæves

26 ud af 27 veteraner har fået afslag efter at have fået ny lægeerklæring. Spild af kræfter at søge, siger advokat.

Nicolai Stokholm fik PTSD som følge af at have været udsendt i krigen i Kroatien i 1993, siger flere speciallægeerklæringer. Alligevel har han fået afslag på arbejdsskadeerstatning flere gange.

Regeringens veteranpakke, der blev indført tidligere i år, åbnede for, at soldater med PTSD, der tidligere har fået afslag på arbejdsskadeerstatning, kunne forsøge sig med endnu en undersøgelse og så søge igen.

Men indtil nu har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) afgjort 27 sager, hvor der er indhentet såkaldt ”second opinion”, og kun én er blevet anerkendt.

Det får nu Mads Pramming, advokat for en række veteraner, der har fået afslag på erstatning, til at stille spørgsmålstegn ved, om han kan anbefale sine klienter at søge.

- Som det ser ud nu, hvor de systematisk giver afslag, så har jeg rigtig svært ved at anbefale mine klienter at få foretaget second opinion, for jeg ved, at det vil sætte en masse ting i gang i dem, siger advokat Mads Pramming til Orientering på P1.

Advokatkontoret Ehmer Pramming har indtil videre fået afgørelse i 14 sager om ’second opinion’ og fået afslag i 13.

Og den 14. er kun godkendt, fordi den i forvejen var godkendt med en anden diagnose, understreger Mads Pramming.

PTSD efter krigen på Balkan

En stor del af de soldaterveteraner, der har fået PTSD efter at have været i krig for Danmark, har fået tildelt arbejdsskadeerstatning.

Men PTSD er ikke en sygdom, der altid viser sig umiddelbart efter hjemsendelsen, og derfor kan der godt gå mange år, før soldaten opdager, at han er ramt.

I 2013 åbnede en særlov for, at soldater kunne søge om erstatning, selv om de først fandt ud af, at de havde fået psykiske mén senere end seks måneder efter hjemkomsten.

47-årige Nicolai Stokholm Sondrup-Ottsen er en af de veteraner, der først længe efter sin udsendelse til Kroatien i 1993 fik diagnosen.

Han oplevede allerede et par år efter sin hjemkomst, at noget var galt, og efter hjemkomsten fra Kosovo i 1999 blev det kun værre.

Men først 13 år efter hjemkomsten fra Kroatien stillede en psykiater diagnosen PTSD og depression som følge af hans udsendelse.

Nicolai Stokholm fik i 2017 en afvisning på sin arbejdsskadesag hos AES, og han har derfor søgt igen efter at have indhentet en ny speciallægeerklæring – en second opinion.

Hør Nicolai Stokholms historie i P1-dokumentaren "Traumatiseret af krig - for rask til erstatning" herunder:

0:00

Speciallægen er udpeget af AES. Også denne erklæring siger, at han har PTSD som følge af at have været sendt i krig.

Fik afslag på baggrund af gammel undersøgelse

I sidste uge fik han så afslag på sin ansøgning, med den begrundelse, at man lagde vægt på den første speciallægeerklæring.

- De afviste den sådan set bare på de gamle papirer. De var mere eller mindre ligeglade med den nye speciallægeerklæring. De havde da kigget på den, men de lagde deres forrige afgørelse til grund, og det holdt de fast i, fortæller Nicolai Stokholm til Orientering.

Ifølge hans advokat, Mads Pramming, virker det omsonst at indhente second opinion, når det alligevel er de gamle undersøgelser, der igen lægges til grund.

- Først er der en masse speciallæger, der siger ”Du har stensikkert PTSD, fordi du har været i krig”. Det giver man så et afslag på. Nu er der så indhentet en ny speciallægeerklæring, som siger ”Du har stensikkert PTSD, fordi du har været i krig”. Og så siger AES ”Men vi lægger mest vægt på de tidligere oplysninger i sagen og ikke det nye. Derfor får du et afslag”. Og det giver jo ikke nogen mening, fordi alle hele tiden har sagt, at han har fået PTSD, fordi han har været i krig.

- Det går igen i alle sagerne, siger han til Orientering på P1.

Fagforening: Tager tid at erkende PTSD

Hos fagforeningen Hærens Konstabel- og Korporalforening fører man også sager med second opinion, og her har man nu fået 8-9 afslag.

Det skyldes ifølge jurist Aase Lindmann, at AES læner sig op ad en højesteretsdom fra 1988, der siger, at de oplysninger, man giver tættest på, at skaden sker, skal vægtes højest.

Men det giver ikke mening, når man taler om PTSD. For i modsætning til mange andre ulykker, så udvikler PTSD sig gennem årene. Der kan sagtens gå mange år, før symptomerne bliver tydelige.

Og så er det ikke en sygdom, man nødvendigvis erkender, man har, og veteraner har ikke altid et sprog for, at det er PTSD, de lider af.

- Der går ofte tre til fem år – nogle gange mere – før man rent faktisk erkender, at man har PTSD, siger Aase Lindmann.

- Der er jo ingen, der har lyst til at have PTSD. Så længe man kan narre sig selv væk fra det, så gør man jo det.

Nicolai Stokholm anker nu sin sag til Ankestyrelsen.

- Det er ikke så meget kroner og øre. Men jeg kunne godt tænke mig et stykke papir, hvor der var en der skrev, jeg havde nær sagt ”undskyld”. Men det behøver det ikke være, bare at ”vi anerkender, at du har det dårligt”.

Veteraner med afviste sager kan søge om second opinion indtil 2021. Indtil nu har AES modtaget 112 anmodninger.

AES har over for Orientering ikke ønsket at kommentere på kritikken.