Vi er stadig CO2 svin

Et nyt klimaregnskab for Region Midtjylland viser, at hver eneste indbygger udledte 7,5 tons CO2 i 2009 - kun en smule mindre end 2 år før.

Vi er fortsat storforbrugere af blandt andet kul - det pynter ikke i regionens klimaregnskab.

Trods masser af snak om global opvarmning er vi stadig nogle CO2-svin.

Et nyt klimaregnskab for Region Midtjylland viser, at hver eneste indbygger udleder 7,5 tons CO2 i 2009, og det er kun en smule mindre end 2 år før.

Regionspolitikerne har ellers et mål om, at halvdelen af vores energiforbrug allerede om 15 år skal komme fra vedvarende energi, men det mål vil tage meget lang tid at opfylde.

- Så taler vi måske om en størrelsesordning på mellem 50 og 70 år, siger chefkonsulent Jørgen Krarup fra Region Midtjylland.

Vi bruger mere kul

Klimaregnskabet viser, at vi producerede over 9 millioner tons CO2 alene i Region Midtjylland, og en af årsagerne er, at vi endda brugte mere kul end 2 år før.

2009 var nemlig et dårligt vindår, og det betød mindre strøm fra vindmøllerne og mere tryk på kraftværkerne.

Samtidig brænder vi lige så meget benzin, diesel, olie og naturgas af til bilen og opvarmning af huset, som vi plejer.

Billigere at bruge fossilt

Det er der en meget enkel forklaring på.

- Nogle af de mest tungtvejende årsager er, at de økonomiske incitamenter til at foretage sig noget ikke er så store i øjeblikket, siger Jørgen Krarup.

Med andre ord. Det er stadig meget billigere at brænde fossile brændstoffer af i stedet for at investere i vindmøller, jordvarme, biobrændsel og andre vedvarende energikilder.

Samsø er duks

Samsø er klassens duks blandt kommunerne i regionen, for her er der så mange vindmøller, at CO2-udledningen er nede på 4 tons om året pr. indbygger. Det er mindre end halvdelen af de fleste andre kommuner.

Klimaregnskabet bliver præsenteret i dag i Karup Lufthavn, hvor der er møde i regionsrådets udvalg om klimaudfordringer.

FacebookTwitter