'Vi gik på arbejde med ondt i maven' 16 ansatte har forladt Ballerup Sogn på under et år

Organist Lisa Nielsen og 15 andre tidligere kirkeansatte fortæller om overfusninger og dårlig ledelse.

(Foto: Marie Klareskov © DR)

Hun havde svært ved at sove om natten og vågnede tidligt om morgenen med høj puls og var bekymret for at gå på arbejde.

Sådan husker organist Lisa Nielsen de symptomer, hun fik sidste efterår, efter hun oplevede at blive overfuset af sin nye daglige leder i Ballerup Sogn vest for København.

I 29 år spillede Lisa Nielsen til gudstjenester, bryllupper og begravelser i Ballerup Sogn. Hun holdt meget af sin arbejdsplads, hvor hun også var leder af kirkekoret. Men i februar i år sagde hun op.

- Jeg kan ikke gå på arbejde med ondt i maven eller arbejde et sted, hvor det ikke er ok at tale med hinanden, når nogen er kede af det. Stedet var ikke længere foreneligt med mine værdier, siger Lisa Nielsen.

Lisa Nielsen begyndte som organist i Ballerup Sogn som 19-årig. Først i en deltidsstilling og siden som førsteorganist i sognets to kirker. (Foto: Marie Klareskov © DR)

Den erfarne organist står langt fra alene med opfattelsen af, at ledelsen i Ballerup Sogn har været med til at skabe en arbejdsplads med dårlig psykisk trivsel.

DR har været i kontakt med 16 nuværende og tidligere ansatte, der fortæller, at de siden november sidste år har forladt Ballerup Sogn.

De fortæller alle, at en ny ledelse i sognet gjorde det psykiske arbejdsmiljø dårligt og beretter om en hård tone, overfusninger og mistænkeliggørelse.

10 af de 16 har forladt sognet frivilligt, andre har taget imod en fratrædelsesordning efter et længere sygeforløb, mens tre sangere er blevet bortvist fra kirken. Bortvisninger, som sangernes fagforening kalder ”under al kritik”

Samlet viser DR’s research, at mere end halvdelen af sognets ansatte er stoppet i løbet af et halvt år.

"Et faresignal"

At så stor en andel af de ansatte forlader en arbejdsplads inden for så kort tid, kalder Signe Pihl-Thingvad for et "faresignal". Hun er professor på Syddansk Universitet, hvor hun forsker i ledelse og arbejdsmiljø.

- Det er tegn på, at der er problemer med arbejdsmiljøet, og at der er uløste konflikter, som ledelsen skal være opmærksom på, siger hun.

Sagen fra Ballerup Sogn skriver sig ind i en lang række historier om dårligt psykisk arbejdsmiljø i den danske folkekirke, som DR fortalte i går.

I en undersøgelse foretaget af DR med svar fra omkring 3.000 ansatte i folkekirken fortæller hver tredje, at de inden for de seneste fem år er blevet nedgjort på deres arbejde.

Flere af de tidligere ansatte i Ballerup Sogn fortæller, at der i adskillige år har været problemer med menighedsrådets ledelse. Det bekræfter en arbejdspladsvurdering (APV), der blev lavet i Ballerup Sogn i 2020, og som DR har set. Her fremgår det blandt andet, at en stor del af de ansatte ikke følte sig respekteret af menighedsrådet.

Men i dag fortæller de 16 tidligere ansatte enstemmigt, at det for alvor gik galt med det psykiske arbejdsmiljø i sognet, efter at menighedsrådet fik ny formand i foråret 2021. Og særligt efter at menighedsrådet sidste efterår ansatte en ny daglig leder.

Ballerup Sogn har to kirker. Her ses den ene, Ballerup Kirke. (Foto: Marie Klareskov)

En af de tidligere ansatte er Jan Kellmann. Han arbejdede i flere år som kordegn i sognets to kirker.

- Inden for en måneds tid oplevede jeg i efteråret en ledelsesstil, der ændrede sig fra, at der var plads til dialog til at blive meget topstyret og præget af mistillid til de ansatte. Jeg blev utryg ved de oplevelser og fik fysisk ondt i maven, siger han.

Alle Danmarks sogne er ledet af et menighedsråd. Rådene består af frivillige medlemmer, der hvert fjerde år kan blive valgt ind af folk i sognet.

En af menighedsrådets opgaver er at være arbejdsgiver for alle ansatte i kirken - undtagen præsten eller præsterne.

I nogle sogne står menighedsrådene selv for den daglige ledelse. Mens andre sogne – som Ballerup – vælger at bruge penge på at ansætte en daglig leder til at tage sig af mange af ledelsesopgaverne.

Den nye daglige leder i Ballerup Sogn kom fra en stilling som leder i supermarkedsbranchen. Hun bliver af de tidligere ansatte i Ballerup beskrevet som en, der gjorde de ansatte ”utrygge og bange” og var ”kontant”, og at man som ansat ”skulle tie stille og rette ind”.

Organist Lisa Nielsen oplevede at blive skældt ud af den daglige leder, kort efter lederen var begyndt i sognet. Lisa Nielsen fortæller, at det verbale angreb kom, efter at hun roligt havde spurgt den daglige leder ind til nogle corona-retningslinjer.

- Jeg bliver stærkt overfuset. Det kom ligesom en trold af en æske, fortæller hun:

Bagefter gjorde Lisa Nielsen sin øverste ledelse - menighedsrådet - opmærksom på overfusningen. I en mail, som DR har set, skrev hun, at hun var blevet talt ”aggressivt” til ”i et eget negativt, nedladende og ophedet tonefald.”

Hun havde regnet med at få opbakning tilbage, men fik i stedet en mail få dage senere, hvor medlemmer af menighedsrådet skrev:

"Menighedsrådet har fuld tillid til, at (navn på den daglige leder red.) arbejder for et bedre psykisk arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Hun har temperament og kommunikere meget direkte og ærligt og forventer det samme af os."

Brutal ærlighed

Kort efter Lisa Nielsens oplevelse med at blive overfuset af den daglige leder, sagde kordegn Jan Kellmann op i protest mod ledelsen. Han havde forsøgt at alarmere menighedsrådet om problemer med den nye daglige leder:

- Både verbalt og skriftligt gør jeg ledelsen opmærksom på, at der er en meget hård ledelsesstil, som de ansatte virkelig slår sig på. Begge gange bliver det fejet af bordet af ledelsen. Som om man bare må acceptere, at sådan er det, siger Jan Kellmann.

Få uger senere skrev formanden for menighedsrådet et nyhedsbrev ud til de ansatte i sognet. Hun skrev:

”Vores projekt 2 kirker, 1 sogn handler netop om sammenhold og tillid, og det kommer først til at virke fuldstændig rigtigt, hvis vi tilsætter noget ”brutal ærlighed”.”

Brevet og brugen af ordet brutal ærlighed gjorde flere af de ansatte urolige, fortæller de. Og det var med til, at ni af kirkekorsangerne skrev til menighedsrådet med deres bekymring i en mail i januar i år.

Tidligere kirkekorsanger Clara Steengaard forklarer i dag, at sangerne var så bange for repressalier, at ingen af dem turde være direkte afsender. Derfor oprettede de en mailadresse, som de sendte mailen af sted fra.

I mailen, som DR har set, står blandt andet:

”vi stiller os uforstående over for, at det skulle være acceptabelt med brutalitet i omgangen med medarbejdere. På den baggrund er vi bekymrede for arbejdsmiljøet i sognet. (…) Vi ønsker os et sogn, hvor medmenneskelighed og det at tale sammen om tingene er en naturlig del af hverdagen.”

Få dage efter svarede menighedsrådsformanden tilbage, at:

”Hvis ærlighed ikke kan være brutal, er det ikke ærlighed. Ballerup Sogn er på vej i en rigtig god retning, der er rettet op på mange udfordringer, og det skal nok lykkes at få det hele til at balancere.”

I samme mailsvar skriver menighedsrådsformanden, at det er organist Lisa Nielsen, der har tilskyndet til det brev, som sangerne har sendt.

Både Lisa Nielsen og sangerne afviser over for DR, at det skulle være tilfældet. Og sangerne afviste også beskyldningen på mail over for menighedsrådsformanden i januar.

Men selvom sangerne havde afvist, at Lisa Nielsen stod bag deres brev, fik organisten i starten af februar i år en skriftlig advarsel af menighedsrådsformanden. Her skrev formanden blandt andet:

"I stedet for at samle, berolige og opmuntre i en svær tid med mange omvæltninger (har du) i stedet nedgjort, kritiseret og bagtalt din leder over for dine nærmeste kollegaer (…) samt opfordret og – synes det – koordineret indsendelse af stort enslydende breve fra henholdsvis 2. organist og sangere, der kritiserer ledelsen af sognet."

Lisa Nielsen ved sit flygel hjemme hos sig selv. (Foto: Marie Klareskov)

Lisa Nielsens fagforening, Dansk Organist og Kantor Samfund, gik ind i sagen og skrev i februar til menighedsrådet, at ”menighedsrådets skrivelse fremstår aldeles udokumenteret (…) og strider mod justitsministeriets vejledning om ytringsfrihed for offentligt ansatte”. Og afsluttede sit brev med ordene:

"Ansvaret for arbejdsmiljøet påhviler det samlede menighedsråd, og når så mange ansatte udtrykker sig, som de gør, er der mere behov for samtale og dialog end for tjenstlige sanktioner."

Selvom fagforeningen tog kampen op, havde Lisa Nielsen fået nok. I februar - under et halvt år efter, at den nye daglige leder begyndte - sagde hun op og ledte efter et nyt sted, hvor hun kunne være organist.

Men for flere af de ansatte, der var tilbage i Ballerup Sogn, ventede flere tjenstlige sanktioner.

Afskediget med øjeblikkelig virkning

Til en påskegudstjeneste skærtorsdag i april i år skulle flere af kirkekorsangerne for første gang møde den organist, der skulle tage over efter Lisa Nielsen.

Flere af sangerne fortæller til DR, at kort inden gudstjenesten gik i gang, fortalte organisten, at sangernes arbejdsvilkår ville blive markant forringet fremadrettet. De ville ikke længere være fastansat, men freelancetilknyttet og ville ikke længere få løn under sygdom.

En af sangerne var Clara Steengaard, der på det tidspunkt havde været kirkekorsanger i Ballerup Sogn i 14 år.

- Vi fik det skidt af at få den besked lige inden gudstjenesten. Det er min hovedindkomst. Så vi sang ikke særlig godt. Vi var ikke i stand til at præstere. Jeg havde hjertebanken, blev svimmel og måtte sætte mig ned, fortæller Clara Steengaard i dag.

Fem dage efter gudstjenesten modtog Clara Steengaard og to andre sangere et brev fra den daglige leder, hvor de blev påtænkt bortvist ”på baggrund af arbejdsvægring torsdag d. 14. april 2022”. En bortvisning betyder, at de blev afskediget med øjeblikkelig virkning.

Sangerne gik til deres fagforening, Dansk Musiker Forbund, der i et brev til Ballerup Sogn anfægtede, at der var tale om arbejdsvægring – altså at sangerne havde nægtet at arbejde.

Fagforeningen kritiserede sognets håndtering af forløbet og bad sognet om at trække bortvisningerne tilbage.

Men den daglige leder holdt fast og skrev et stort set enslydende svar tilbage til sangerne. Her bestred hun, at samtalen før gudstjenesten havde været ubehagelig. I Clara Steengaards brev stod:

"Du skriver, at årsagen er at du er rystet over den meget ubehagelige samtale som du har haft med organisten. Dette gør at du får det fysisk skidt og derfor er meget lidt deltagende i salmesang. Desuden sidder du nede på gulvet under det meste af gudstjenesten. Vi bemærker hertil, at der ikke har fundet nogen ubehagelig samtale sted."

Herefter skrev den daglige leder, at sangerne var bortvist. De har derfor ikke været i kirken siden.

"Ledelsen vendte det blinde øje til"

Lisa Nielsen, Jan Kellmann og Clara Steengaard, der nu alle er stoppet i Ballerup Sogn, er enige om, at den daglige leder kørte en brutal ledelsesstil.

Men mest af alt er de skuffede over, at deres arbejdsgiver – menighedsrådet – ikke greb ind, men bakkede op og - ifølge de tidligere ansatte - selv bidrog til det dårlige psykiske arbejdsmiljø.

- Ledelsen vendte det blinde øje til på et tidspunkt, hvor de burde have passet på de ansatte, siger Lisa Nielsen.

Ledelsen afviste på forskellige måder dine klager over ledelsesstilen. Er det dig, der ikke kunne klare mosten med en ny ledelse og en ny ledelsesstil?

- Det er jo op til den enkelte leder, hvordan man vil lede. Men jeg tænker samtidig, at det også er en ret som medarbejder at gøre opmærksom på, hvis man synes, der er nogle grænser, der bliver overskredet. Og det var jo der, at jeg som personale blev bedt om at tie stille, siger Lisa Nielsen.

I får blandt andet at vide, at den nye ledelse har en kontant ledelsesstil, og at ledelsen bakker op om denne her kontante ledelsesstil i den daglige drift. Er det ikke ok at have en kontant ledelsesstil?

- Det er helt fint. Nogle gange er man nødt til at banke ting igennem. Men når ledelsesstilen går ud på, at man også udstiller folk, synes jeg, at der er noget fuldstændig galt, siger kordegn Jan Kellmann.

Biskop ind i sagen

I juni gik flere af de ansatte sammen om at skrive til biskoppen i Helsingør Stift, som Ballerup Sogn hører under. I et brev, som DR har set, beskrev de deres oplevelser af ledelsesstilen i sognet.

Peter Birch har været biskop i Helsingør Stift siden januar 2020. (Foto: Emil Helms © Ritzau Scanpix)

Biskop i Helsingør Stift, Peter Birch, fortæller til DR, at stiftet tog kontakt til Ballerup Sogns menighedsråd i juli måned efter at have modtaget brevet fra de tidligere ansatte. Biskoppen fortæller, at stiftet i brevet "udtrykker bekymring" og inviterer menighedsrådet til et møde.

- Vi kender jo kun sagen fra medarbejdernes side, og derfor skriver vi også i vores brev til dem, at vi gerne vil have et møde med menighedsrådet. Det mener menighedsrådet på daværende tidspunkt ikke, at der er brug for. Det er der, sagen står.

- Jeg mener, at mødet vil være givende, og jeg vil gentage mit tilbud om, at vi har en samtale, hvor vi sidder over for hinanden, siger Peter Birch.

Som den nuværende struktur i folkekirken er, kan en biskop ikke afkræve, at menighedsrådet skal møde. Biskoppen kan kun række hånden ud.

DR ville gerne have interviewet formanden for menighedsrådet i Ballerup Sogn og den daglige leder for at forholde dem kritikken og høre deres side af sagen. Men ingen af dem har ønsket at stille op til interview. Menighedsrådsformand Rikke Ærtebjerg har oplyst til DR, at de ingen kommentarer har.

Lisa Nielsen ønsker mere dialog

I dag er Lisa Nielsen blevet ansat som organist i en anden kirke, og Jan Kellmann er blevet ansat som kordegn i et andet sogn.

Clara Steengaard venter på, at sagen om bortvisningen går i gang mellem hendes fagforening og Ballerup Sogn.

Selvom de alle tre er godt videre, tænker de på de ansatte, der fortsat arbejder i sognet og på ansatte, der er i klemt i et dårligt psykisk arbejdsmiljø i andre sogne i Danmark.

Jan Kellmann peger på, at den er gal med strukturen i folkekirken, hvor menighedsrådene ikke kan blive sanktioneret.

- De står kun til ansvar over for menigheden, og i min optik er der et problem der.

Lisa Nielsen håber, at politikerne og folkekirkens parter endelig får taget hånd om problemerne med det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.

- Jeg ønsker, at der skal være en dialog om, hvordan man får folkekirken til at fungere optimalt, og hvad man gør de steder, hvor det er kørt helt af sporet.

Lisa Nielsen er i dag organist i en ny kirke, hvor hun oplever, at det psykiske arbejdsmiljø er godt. (Foto: Marie Klareskov © DR)