'Vi vil undersøge, om vi har et erstatningsansvar': Borgmester beklager forløb i pædofilisag

Sagen om en 48-årig mand, der er dømt for overgreb i en børnehave, er dybt ulykkelig for alle, siger borgmester.

Albertslund Kommune skulle allerede fra start have sendt involverede børn fra en stor pædofilisag til udredning, så børnene fik hurtig behandling. Det beklager borgmester Steen Christiansen.

Albertslund Kommune skulle allerede fra start have sendt involverede børn fra en stor pædofilisag til udredning, så børnene fik hurtig behandling.

Det erkender borgmester Steen Christiansen (S), efter at en række eksperter kritiserer kommunens sagsbehandling.

- Det er korrekt, at vi på et tidligere tidspunkt skulle have iværksat børnefaglige undersøgelser. Det er en klar fejl, det beklager vi rigtig meget. Det er en dybt ulykkelig sag for de involverede forældre og børn, siger Steen Christiansen.

I marts 2017 blev den dengang 46-årige Per Pedersen anholdt og sigtet for seksuelle overgreb mod børn. Per Pedersen erkendte allerede ved anholdelsen, at han havde misbrugt børn i en børnehave i Albertslund og i en spejderklub i Brøndby. Han erkendte samtidig at have filmet overgrebene.

Få dage efter anholdelsen var størstedelen af i alt 28 børn identificeret og forældrene fik besked.

Alligevel gik der et år, før det første barn fra børnehaven i Albertlund fik psykologhjælp. Og det betyder ifølge eksperter, at kommunen ikke har fulgt lovgivningen.

'Stærkt kritisabelt'

- Det er ikke bare kritisabelt, men meget kritisabelt. Her er ikke bare tale om en mistanke, men en konkret viden om seksuelle overgreb mod en række børn og så kan kommunen jo ikke være i tvivl om, at de børn må antages at have behov for særlig støtte, siger Hanne Hartoft, adjunkt på Aalborg Universitet.

- Det ultimative ansvar ligger hos kommunalbestyrelsen og mig, det er der ikke nogen tvivl om. I praksis ligger ansvaret for at overholde lovgivningen hos ledelsen af familieafdelingen. Jeg må konstatere, at den nødvendige viden ikke været tilstede og man ikke har gjort det, man skulle. Det er stærkt beklageligt, siger borgmester Steen Christiansen.

Ifølge loven skal en kommune benytte de såkaldte børnehuse - der har ekspertise i overgreb på børn - som led i en børnefaglig undersøgelse, når der er viden eller mistanke om et overgreb mod et barn og når to myndigheder er involveret.

I Albertslund Kommune viste 23 børn sig at være involveret, og flere af familierne henvendte sig i kølvandet på anholdelsen til kommunen med bekymringer for deres børn.

Efter syv måneder blev de 23 familier tilbudt at blive sendt til udredning i børnehuset. Flere af børnene har siden fået konstateret angstpræget adfærd og traumer som følge af overgrebene.

Sag med stort omfang

Borgmester Steen Christiansen forklarer, at sagens store omfang har sat sit præg på kommunen:

- Politisk meldte vi internt ud fra start, at alle ressourcer stod til rådighed for at hjælpe familierne, så det var ikke økonomi, der blokerede. Jeg tror, man skal forstå, at det er en sag med et meget stort omfang. Vores medarbejdere har været meget belastede af sagen. Det ændrer dog ikke ved, at det ikke må ske. Børnene skal have den hjælp, de har krav på.

Steen Christiansen, skal det have en konsekvens, når ansatte i kommunen ikke følger lovgivningen?

- Den her sag havde så stort et omfang, at vi satte alt ind for at hjælpe. Der burde ledelsesmæssigt have været truffet en beslutning om, at børnehuset skulle involveres. Det må vi konstatere, at det skete ikke, og det beklager jeg.

Har det haft nogle ledelsesmæssige konsekvenser?

- Hvis man kigger ind i det nu, ville det have givet anledning til nogle overvejelser. Jeg må konstatere, at ledelsen af den pågældende afdeling ikke længere er ansat i kommunen.

Er det en direkte konsekvens af sagsforløbet?

- Nej, det er ikke en direkte konsekvens. Men sagsforløbet har haft et sådan omfang, at det er naturligt at kigge ind i, hvilke konsekvenser det skulle have haft.

Hvad er din opfordring til familierne, som synes, at de har fået for sen hjælp?

- Min appel er at have tillid til os og tage fat i os, hvis man har bekymringer. Det er vigtigt for os, at familierne føler det trygt, at deres børn går i børnehave hos os. Jeg må konstatere, at jeg har ikke hørt fra familierne i den konkrete sag, så vi har ikke haft anledning til undervejs at korrigere, hvis familierne følte en utryghed med forløbet, siger Steen Christiansen.

Vi har set flere henvendelser fra forældre til kommunen, der rykker for hjælp til at få undersøgt deres barn, der er blevet misbrugt. Skal man stile et personligt brev til borgmesteren for at få hjælp i Albertslund Kommune?

- Nej, det skal man ikke. Der skal vores system kunne svare og agere på. Og det burde være sket.

Gerningsmand fik forvaring

Per Pedersen blev i foråret 2018 idømt forvaring i både byretten og landsretten. Siden domsafsigelsen har syv børn fra Albertslund Kommune været i behandling for reaktioner efter overgrebene.

Albertslund Kommune vil nu undersøge, om familierne kan kompenseres for at have fået hjælp for sent.

- Vi vil igangsætte en undersøgelse af, om der er et erstatningsansvar i forhold til de konkrete sager, siger Steen Christiansen.

FacebookTwitter