VIDEO: Direktør fra slagteriet: Vi holder ikke til højere PSO-afgifter

International dansk fødevarekoncern frygter for drastisk nedgang, hvis PSO-afgiften stiger mere.

Det vil være dræbende for vores konkurrenceevne.

Så markant er meldingen fra Ole Thejls, administrerende direktør i Tican, som er en international fødevarekoncern med fokus på svinekødsproduktion.

Han er bekymret for konsekvensen, hvis det bliver en realitet, at PSO-afgiften på el de kommende år stiger med 70 procent, som en fremskrivning viser.

PSO-afgiften

PSO opkræves som en afgift på forbrugernes elregning og står for Public Service Obligation eller på dansk offentlige serviceforpligtelser.

Pengene går til forskellige grønne initiativer som eksempelvis opførslen af vindmøller og forskning.

PSO-afgiften prissættes fire gange om året af Energinet.dk og beregnes ud fra forventninger til det kommende kvartal af især markedsprisen på el.

Kilde: Energinet.dk

- Slagtningen i Danmark vil blive reduceret betragteligt, siger han.

PSO-afgiften, der går til grønne initiativer, er steget i takt med at prisen på el er faldet. Og derfor får danske virksomheder ikke samme gavn af den lave pris, som udenlandske virksomheder gør.

Se i indslaget øverst Ole Thejls forklare, hvorfor konkurrenceevnen vil lide under stigende afgifter.