VIDEO Flere borgere bruger fritiden på at arbejde for kommunen

Det giver borgerne et medansvar, forklarer kommunaldirektør. Men 3F er bekymret for, om de frivillige erstatter ordinær arbejdskraft.

De tømmer skraldespande, anlægger fortove, bygger naturstier og driver endda i nogle tilfælde biblioteker.

Stadigt flere borgere bruger fritiden på at arbejde gratis for kommunen - og stadigt flere kommuner får øjnene op for, hvad borgerne kan bruges til.

Det viser en rapport, som Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Kora) står bag.

- Jeg vil gerne have, at byen fungerer, siger Finn Averhoff, der er frivillig og folkepensionist i den lille by Nørre Snede, der ligger i Ikast-Brande Kommune.

Han er i gang med at tømme skraldespande på byens torv, da DR Nyheder møder ham.

Det har han sammen med et par andre frivillige gjort i tre år. Før kostede det kommunen 36.000 kroner om året at få udført - i dag går de penge til byens lokalråd, som sørger for, at de bliver brugt på aktiviteter i byen.

Pengene går i stedet til ældre

Pengene går blandt andet til den frivillige forening 'Bussens Venner', som sørger for transportere ældre til gymnastik eller andet.

- Det hjælper jo også lidt på økonomien i vores forening, siger Finn Averhoff, der er medlem af 'Bussens Venner'.

Og han er langt fra den eneste, der hjælper sin kommune med at løse opgaver.

I rapporten fra Kora svarer fire ud af fem fagchefer i landets kommuner, at de inden for det seneste år har haft et særligt fokus på at opbygge nye samarbejdsaftaler med frivillige.

- Det her er jo spændende, fordi det er et stort eksperiment alle steder. Der er ikke nogen bestemte regler eller retningslinjer for det, men stort set alle kommuner har gang i et eller andet, siger professor ved Syddansk Universitet Bjarne Ibsen, der er en af forskerne bag rapporten.

Ifølge rapporten er de frivillige både tilknyttet foreninger og organisationer som i Ikast-Brande Kommune, men i stigende grad er det også enkeltpersoner, der melder sig til at hjælpe kommunen med at løse en række kerneopgaver.

Det kan eksempelvis være på skoler, plejecentre og ved grønne områder, forklarer Bjarne Ibsen.

Knap seks ud af 10 fagchefer svarer i undersøgelsen, at de samarbejder med borgere, der arbejder frivilligt uden at være tilknyttet en forening eller organisation.

Fagforeningen er bekymret

I Ikast-Brande er det frivillige arbejde en succes, mener kommunaldirektør i kommunen, Henning Hansen.

- Vi tror meget på, at når folk er bedre til at passe på deres område, når de selv er med til at vedligeholde det, siger han.

Og det er ifølge rapporten også de fleste andre fagschefers begrundelse for at bruge frivillig arbejdskraft, forklarer Bjarne Ibsen.

- De fleste svarer, at det først og fremmest handler om at komme tættere på borgerne og om at skabe tillid mellem borger og kommune, siger han.

- Besparelser er det, de (fagcheferne red.) fremhæver som mindst betydningsfuldt, tilføjer han.

I undersøgelsen vurderer hver 20. fagchef, at samarbejdet med frivillige lige nu sparer penge og er omkostningseffektivt.

Men en tredjedel har en forventning om, at samarbejdet med de frivillige på sigt skal nedbringe kommunens udgifter.

Og det skaber bekymring hos fagforeningen 3F. Her frygter man, at de frivillige erstatter ordinær arbejdskraft.

- Vi er bange for, at man på sigt skærer ned på offentlige budgetter og dermed også de ansatte til fordel for en systematisk anvendelse af frivillige, siger David Gibson, der er forhandlingssekretær i 3F.

- Ingen ser skævt til mig

Men det er ikke tilfældet, lyder det fra Henning Hansen i Ikast-Brande Kommune. Han hæfter sig ved, at kommunen jo betaler et beløb til foreningslivet i kommunen for at få arbejdet udført - og derfor mener han ikke, at de frivilliges indsats tager arbejde fra andre.

- Og vi er meget optagede af, hvordan man kan lave velfærdskommune fremadrettet - især med fokus på den aktive borger, der skaber det gode fælleskab, siger han.

På torvet i Nørre Snede håber Finn Averhoff heller ikke, at han tager arbejde fra nogen ved at være frivillig.

- Jeg har ikke oplevet, at nogen har set skævt til det, siger han og fortsætter:

- Jeg håber bare, at vi gør en forskel, at vi får tømt skraldespandene oftere, end de ellers var blevet, siger han.

Sammen med de andre frivillige tømmer han skraldespandene efter behov, forklarer han.

Om sommeren er det flere gange om ugen, men her i oktober er det cirka en gang om ugen.

- Vi ved jo allesammen, at hvis en skraldespand er fyldt, og nogen smider noget ved siden af, så kommer det hurtigt til at se farligt ud.

Fakta i undersøgelsen

  • Fire ud af fem fagchefer svarer, at de inden for det seneste år har haft et særligt fokus på at opbygge nye samarbejdsaftaler med frivillige.

  • Knap seks ud af 10 fagchefer svarer i undersøgelsen, at de samarbejder med borgere, der arbejder frivilligt uden at være tilknyttet en forening eller organisation.

  • Hver 20. fagchef svarer, at samarbejdet med frivillige lige nu sparer penge og er omkostningseffektivt.

  • En tredjedel af fagcheferne har en forventning om, at samarbejdet med de frivillige på sigt skal nedbringe kommunens udgifter.

Undersøgelsen er baseret på et elektronisk spørgeskema, der er blevet sendt ud til i alt 838 fag- og forvaltningschefer i alle 98 kommuner. 53 % af cheferne har besvaret hele eller dele af spørgeskemaet, og svarprocenten er jævnt fordelt på kommunetyper, geografi og fagområder.

Facebook
Twitter