VIDEO Ulighed i sundhed: Her dør danskerne tidligst

Tobak og alkohol er hovedårsagen til, at uligheden i sundhed vokser i Danmark, siger direktør hos Institut for Folkesundhed, Morten Grønbæk.

For 25 år siden var der fem års forskel i middellevetiden mellem de mindst velstillede og de mest velstillede. I dag er den ulighed fordoblet til ti år.

To af de helt store syndere er tobak og alkohol, forklarer Morten Grønbæk, direktør i Institut for Folkesundhed i debatprogrammet 'En syg forskel - kan vi finde kuren?'

- En del af forklaringen til den store ulighed er rygning. Der er en meget stor ophobning af rygere blandt folk med lav indkomst og lav uddannelse - og sådan var det ikke tidligere, siger Morten Grønbæk.

Han var en del af den forebyggelseskommission, der i 2009 kom med 52 konkrete forslag til, hvordan man kunne ændre den stigende ulighed.

- Rigtig mange af de forslag fra 2009 pegede på, hvad vi kunne gøre for at undgå, at især unge starter med at ryge. Som for eksempel at øge prisen og få cigaretterne væk fra disken. Men ingen af forslagene er siden blevet ført ud i livet af politikerne på Christiansborg, siger han.

Han mener, at hvis udviklingen skal vendes, er det afgørende, at man får fat i den unge generation.

- Når det kommer til de unge, er der en berøringsangst. Vi kan gøre meget, meget mere for at forhindre, at de unge begynder at ryge. Vi ved, at 18 procent af de 15-årige ryger jævnligt på trods af, at de ikke lovligt må købe tobak. Det er en af de ting, vi kan smide videre til politikerne på Christiansborg, siger Morten Grønbæk.

Se videoen øverst, hvor grafikker viser udviklingen i middellevetiden, og find ud af, hvor i landet man lever henholdsvis kortest og længst.