Vidt forskellige tal: Færre unge hjemløse i Odense mens tallet stiger i Aarhus

Et presset boligmarked får skylden for stigningen af unge hjemløse i Aarhus.

En optælling lavet af VIVE, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, viser, at der er mere end 1200 hjemløse i Danmark under 25 år. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

I Danmark stiger antallet af unge hjemløse.

I løbet af de seneste to år er tallet steget med cirka 10 procent, viser tal fra den landsdækkende hjemløsetælling i 2017, som VIVE, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har gennemført.

Men mens tallet stiger på landsplan, falder antallet i Odense, der er gået fra 30 unge hjemløse i 2015 til 20 i 2017. I Aarhus har man derimod oplevet en markant stigning i antallet af unge hjemløse - fra 171 i 2015 til 205 i dag.

Boligmarkedet er afgørende

Ifølge centerchef i Center for Forsorg og Specialiserede indsatser i Aarhus Kommune Jakob May skyldes stigningen flere forhold. Et af de forhold, der betyder rigtig meget, er boligmarkedet.

- Det aarhusianske boligmarked er presset. Der er ikke ret mange små boliger og slet ikke nogen, som er til at betale. Det udvikler sig skævt i forhold til dem, som ikke har så mange penge, siger han.

Og netop at skaffe boliger til unge hjemløse har været et hovedfokus i Odense Kommune. Det siger boligstrategisk konsulent i Odense Kommune Tom Rønning.

- Vi har kunnet skaffe boliger til unge hjemløse af flere forskellige årsager. Boligmarkedet i Odense er ikke lige så presset som i Aarhus, og vi har et mangeårigt og ekstremt godt samarbejde med de almennyttige boligselskaber, siger han.

Mens misbrug udgør den største årsag til at unge mænd bliver hjemløse, er det blandt kvinderne psykisk sygdom.

Efterlyser handling fra Folketinget

Ifølge centerchef Jakob May så har Aarhus Kommune ansøgt om tilladelse til at bygge en række billige boliger. Men det kræver handling fra Folketinget, hvis boligproblemet virkelig skal løses, siger han.

- Der skal en anden indsats til fra Folketinget og regeringen i forhold til at kunne bygge billigt og småt, hvis vi skal komme til de problem til livs, siger han.

Selvom tallet for unge hjemløse er steget i Aarhus Kommune, så siger det ifølge Jakob May ikke noget om, hvor mange der har fået bolig.

- I perioden 2015 til 2017 har vi haft et projekt, der hedder grøn bølge, hvor der har været 117 unge hjemløse tilknyttet. 82 af dem har fået tilbudt bolig. Så der er sket en hel del på boligsiden, men vi bliver overgået af tilførslen af unge hjemløse, siger han.

Børne- og socialminister Mai Mercado bebudede i fredags en ny handlingsplan, der skal lanceres i efteråret. I den forbindelse siger hun:

- Mulighederne for at finde en billig bolig spiller også en rolle, men fire ud af fem hjemløse har et misbrug, psykiske vanskeligheder eller begge dele, og derfor er deres udfordringer meget større end manglen på en bolig.

FacebookTwitter