Vigtig viden om fødsler er blevet væk i Sundhedsplatformen

Ny årsrapport peger på problemer med at få sendt korrekt data fra it-systemet Sundhedsplatformen.

Flere afdelinger har de seneste måneder arbejdet på at redde den data, der ikke blev overført til landsdækkende registre. (Foto: Signe Heiredal)

Overlæge Charlotte Andersson følger grundigt med i statistikker og tal for, hvordan det går med fødslerne på hospitaler rundt omkring i landet. Det er nemlig vigtigt for fødeafdelingerne at holde øje med, eksempelvis hvor mange komplikationer der opstår ved fødslerne.

- Det gør vi for at sikre den bedst mulige behandling af kvinderne og børnene. Det er vigtigt, at man kan følge med i, om vi laver for mange kejsersnit, og om kvinderne får den hjælp til smertelindring, som er nødvendig, siger hun.

Men lige nu er Charlotte Andersson, som også er formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler, bekymret over den seneste statistik fra databasen, der bygger på tal fra september 2016 til september 2017. Den bliver præsenteret i dag i en årsrapport.

- Vi mangler simpelthen data fra en hel række af de fødsler, der er foregået i Region Hovedstaden. Af en eller anden grund er den ikke blevet sendt videre fra Sundhedsplatformen til Landspatientregistret i den periode, siger hun.

Svært at bruge ny statistik

På grund af de tekniske vanskeligheder bliver det svært at bruge statistikken i den nyeste årsrapport til noget meningsfuldt, vurderer Charlotte Andersson.

- Når en stor del af fødslerne ikke er med i resultaterne i årsrapporten, så bliver man nødt til at sige, at vi kan faktisk ikke bruge de her tal, fordi de ikke har hold i virkeligheden.

Det fremgår af årsrapporten, at ledende overlæger fra hospitalerne i Region Hovedstaden selv har ønsket, at data fra perioden ikke ville blive offentliggjort. Det skyldes, at resultaterne er så lidt valide, at de ikke kan bruges til at sige noget om kvaliteten på de enkelte afdelinger.

Derfor håber Charlotte Andersson også, at der vil blive gjort en stor indsats for at få rettet problemerne og reddet noget af den data, der er forsvundet fra statistikkerne.

- Ellers vil vi også tabe nogle muligheder for at lave god forskning. I vores land har vi en særlig tradition for at have god registrering, helt siden 1977 har vi registreret alt, hvad der sker i det danske sundhedsvæsen i Landspatientregistret, og det er første gang nogensinde, at der er sådan et stort læk i data.

Data om 1.300 fødsler reddet

Flere fødeafdelinger i Region Hovedstaden har i de seneste måneder arbejdet med at rette op på problemerne. Blandt andet på Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor man i efteråret oplevede, at informationer fra en tredjedel af afdelingens fødsler ikke blev overført til Landspatientregistret.

- Da det så værst ud, havde vi over 30.000 fejl, svarende til omkring 1.300 fødsler. Samtidig stod vi til at tabe indtægter for 50 millioner kroner, fordi vores fødsler ikke blev registreret. Det ville være penge, som hospitalet til syvende og sidst ikke ville få fra regionen, siger ledende overlæge Peter Hornnes.

Afdelingen ansatte derfor i november en håndfuld ekstra medarbejdere, der har arbejdet intensivt på at rette fejlene. Det har kostet en halv million kroner, men det er heldigvis lykkedes at redde alle data og få dem ført over i Landspatientregistret, fortæller Peter Hornnes.

- Man kan sige, at det har været spild af penge og spild af medarbejderes tid og ressourcer, som vi ellers kunne have brugt på noget mere konstruktivt. Men vi ville være sikre på at have data for, hvor mange komplikationer der eksempelvis opstår ved fødslerne. Det har vi tal for mange år tilbage i tiden, og det ville en kæmpestor ulempe ikke at have data for denne periode.

Det har været muligt at rette fejlene og finde den rigtige data, fordi man på afdelingen for en sikkerheds skyld besluttede at blive ved med at skrive fødslerne ind i det gamle IT-system, samtidig med at de skulle tastes ind i Sundhedsplatformen.

Region arbejder på at rette fejl

I en mail til DR beklager Region Hovedstaden de store problemer, man har oplevet med registrering i forbindelse med Sundhedsplatformen.

- Fødeområdet er desværre ikke undtaget for disse problemer, og da området samtidigt er registreringstungt, har det givet problemer med at registrere korrekt. Det betyder, at al data ikke er blevet sendt til Landspatientregisteret, skriver regionen.

- Vi arbejder nu på at gennemgå fejllisterne, så data kan blive sendt korrekt til Landspatientregisteret løbende.

Desuden oplyser regionen, at man arbejder på at optimere systemet, så det bliver nemmere at registrere, og så har man lavet særlige manualer til personalet for at mindske antallet af fejlregistreringer.