Vil forhindre svindel og fejl: Der skal ryddes op i statens tilskudspuljer

Alle tilskud skal samles i ét it-system, siger minister.

- Kvaliteten i den statslige tilskudsadministration i dag er simpelthen alt for varierende, siger innovationsminister Sophie Løhde (V). (© DR Nyheder)

Hvert år udbetaler staten milliarder af tilskudskroner, som går til alt fra forskningsprojekter til etablering af lægehuse i yderområder og sommerferiehjælp.

De mange tilskud bliver i dag udbetalt på et alt for uensartet grundlag, siger minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V).

Samtidig understreger den store svindelsag fra socialområdet, at der er behov for en gevaldig opstramning, og ministeren vil nu have ryddet op i junglen af systemer, som staten udbetaler penge fra.

Det betyder blandt andet, at alle statens tilskud næste år bliver samlet i ét it-system.

- Kvaliteten i den statslige tilskudsadministration i dag er simpelthen alt for varierende, og der er både behov for at forbedre it-sikkerheden og for bedre at kunne opdage snyd, fejl og mangler, siger Sophie Løhde.

Svindel på socialområdet

Tilskudsområdet har fået stor opmærksomhed siden efteråret.

Her kom det frem, at tidligere kontorfuldmægtig i Socialstyrelsen Britta Nielsen er mistænkt for at have svindlet med tilskudsmidler gennem 25 år, uden at det blev opdaget.

Men allerede før svindelmistanken opstod, var Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet i gang med at undersøge, hvordan tilskudsområdet kan forbedres.

Undersøgelsen viser blandt andet, at der rundt omkring i staten er adskillige tilskudsadministrationssystemer. For når der er kommet en ny tilskudsordning, og de eksisterende systemer ikke har passet til ordningen, så er der blevet lavet et nyt system.

Undersøgelsen viser også, at blot 15 procent af tilskudsadministrationen i staten kører elektronisk hele vejen fra ansøgning til sagsbehandling, udbetaling, rapportering og kontrol.

Andre steder sidder medarbejderne for eksempel og taster tilskudsoplysninger manuelt ind i Excel-ark.

Der er indlysende et behov for at administrere tilskuddene på en bedre og mere gennemdigitaliseret måde, siger professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet.

Dels for at høste stordriftsfordele og opnå større produktivitet. Og dels som en favorabel sidegevinst for at nedbringe risikoen for menneskelige fejl og svindelnumre.

- Jo flere manuelle arbejdsgange, medarbejderne har, jo større risiko er der, for at de kommer til at begå fejl, taster noget forkert ind eller lader et felt stå tomt, siger han.

Kan ikke overføre til sig selv

Opgaven med at lave det nye tilskudssystem skal sendes i udbud, og planen er, at der allerede i andet halvår næste år skal udbetales penge via det nye it-system.

Samtidig skal reglerne på området ensrettes.

En konkret ændring bliver, at der kun kan udbetales tilskud til en Nemkonto, der er tilknyttet et CPR-nummer, for at sikre at pengene havner hos de rigtige personer.

- Dermed kan man ikke overføre penge til sin egen private konto eller til familiemedlemmers konti, siger Sophie Løhde.

Kort tid til nyt system

Hverken ministeren eller professoren mener dog, at man kan gøre det helt umuligt at svindle.

- Med det nye system får vi ikke en Britta Nielsen, som kan gøre det på samme måde. Men svindel kan altid ske, siger Per Nikolaj Bukh.

Han finder de varslede ændringer lovende, men synes, at der er afsat meget kort tid til at få det nye it-system på benene.

- Selvom det måske kan lyde indlysende og nemt, at tilskuddene skal samles i ét system, så kan de enkelte ordninger have særlige facetter, som skal ændres temmelig meget, før de passer i systemet. Spørgsmålet er, hvor meget man kan nå at få på plads, siger han.

Myndigheder med flest tilskudspuljer:

  • Slots- og Kulturstyrelsen

  • Energistyrelsen

  • Erhvervsstyrelsen

  • Det Danske Filminstitut

  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

  • Sundheds- og Ældreministeriet

  • Miljø- og Fødevareministeriet

  • Arbejdstilsynet

  • Socialstyrelsen

  • Kilde: Moderniseringsstyrelsen