Vil have Gud ind i naturfagene

Skoleelever skal ikke kun arbejde med udviklingslæren. De skal også vide, at der er andre teorier om verdens skabelse, mener flere præster og kristne videnskabsfolk. En amerikansk tendens slår nu igennem i Danmark.

Darwins teori om udviklingen fra abe til menneske. anfægtes af det kristne højre. Nu også I Danmark.

En biskop, flere præster og kristne naturvidenskabsfolk vil gøre op med darwinismen - læren om arternes udvikling, eller evolutionslæren - som den dominerende forklaring på livets udvikling.

De mener at skoleelever ikke kun skal lære om Darwins evolutionsteori, men også have at vide at der findes andre teorier om verdens skabelse, teorier som forudsætter at Gud havde en finger med i spillet, skriver Jyllands-Posten.

Biskop støtter tanken

Den kristne kritik af udviklingslæren er langt fra ny. I flere kristne trossamfund har mange fastholdt den bibelske skabelsesberetning om verden, der blev skabt af gud på seks dage, i forskellige variationer.

Nu går også en biskop i Folkekirken ind i debatten. Biskop Karsten Nissen fra Viborg anerkender at folkeskolen skal formidle naturvidenskabens resultater:

- Men skolen skal ikke fortælle eleverne, at evolutionsteorien udelukker, at intelligente mennesker kan tro på Gud. Det er derimod relevant at sige i biologitimerne, at nogle videnskabsfolk har skabt tvivl om darwinismen og fundet en anden vej som de mener er farbar. Det må være skolens fornemste opgave at give eleverne en baggrund for selv at tage stilling, siger biskoppen.

Et andet ord for gud

Han kalder teorien om det såkaldte "intelligente design" en "meget spændende tanke". Ifølge "intelligent design" er livet alt for komplekst til at kunne været opstå og udviklet ved en tilfældighed. Deraf følger, at en "højere intelligens" må have styret udviklingen.

- Troen på. at vi ikke nedstammer fra aberne, men at Gud har skabt mennesket i sit billede, er et afgørende spørgsmål for kristendommen. Vi er ikke opstået ved en tilfældighed, siger biskoppen til Jyllands-Posten

Ny formulering af gammel tanke

Ideen om "intelligent design" er opstået i USA, og bruges af de kristne højrekræfter til at puste til debatten om, hvordan udviklingslæren skal præsenteres i det offentlige amerikanske uddannelsessystem.

I de sidste par år har der været adskillige lokale retssager, hvor amerikanske borgere har anfægtet skolebestyrelsers beslutninger om at indføre "intelligent design" i skolernes læseplaner, og inden for overskuelig tid vil en af disse sager ende foran USAs Højesteret.

Dr. scient. Ove Poulsen fra Ingeniørhøjskolen i Århus og præsident for de europæiske fysikere, betegner teorien om intelligent design som "noget banalt sludder".