Vil have nulgrænse for narko-kørsel

Reglerne for hvornår en bilist er for påvirket af narko eller medicin til at køre bil, er for uklare mener Rådet for Større Færdselssikkerhed. Derfor foreslår rådet, at der indføres en nulgrænse.

Rådet for større færdselssikkerhed anbefaler, at der bliverindført en nulgrænse for bilister, der har spor af narkotika ellerreceptpligtig medicin, som de ikke selv har recept på, iblodet.

Tysk politi stoppede sidste år 55 danske bilister, som varpåvirket af narkotika, typisk ecstasy og kokain.

De tyske regler er meget strenge, og straffen varierer fra bødetil beslaglæggelse af bilen.

§ 54. Etmotordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, sompå grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn,påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignendeårsager befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af standtil at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.Færdselsloven

I Danmark er reglerne langt mere lempelige, og politiet standserpå landsplan under 50 bilister om året på en mistanke omnarko-kørsel.

- De uklare regler er helt uacceptable, siger Rene La Cour Sell,direktør i Rådet for Større Færdselssikkerhed.

I Danmark er lovgivningen skruet sådan sammen at man for så vidtgerne må køre bil med narko eller medicin i kroppen, blot man er ien sådan tilstand, at man kan gøre det på betryggende vis.

Det betyder i praksis, at der skal føres en retssag, hvorpolitiet skal sandsynliggøre, at en bilist ikke var i stand til atkøre bil på betryggende vis. Det er kostbart og kan være svært.

Derfor foreslår Rene La Cour Sell nulgrænsen, så det alene erforekomsten af stoffer i en bilists blod, der afgøre om han skalstraffes.

På sammen måde, som med alkohol, hvor det er promillen der erafgørende, ikke om man er eller ikke er i stand til at køre.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk