Vil ikke risikere coronasmitte i fængslerne: Nye dømte får ikke lov til at afsone

Kriminalforsorgen har lukket af for nye fanger og begrænset familiebesøg.

Vestre Fængsel er med sine 506 pladser Danmarks største arresthus. Langt de fleste sidder varetægtsfængslet og venter på at få behandlet deres sag ved retten. (Foto: © NIELS AHLMANN OLESEN, Scanpix)

Personer, der har fået en ubetinget fængselsdom i retten, må egentlig ikke bevæge sig frit omkring.

De bliver i stedet indkaldt til at afsone dommen i et arresthus, fængsel eller med fodlænke.

Men lige nu har coronaudbruddet i Danmark sat en stopper for det. Nye afsonere får ikke lov til at komme ind i de danske fængsler.

Det fortæller sikkerhedschef i Kriminalforsorgen Lars Brysting til DR Nyheder.

- Vi prøver at begrænse risikoen for smitte inden for murene, så vi indsætter ikke nye afsonere, der kommer fra fri fod, fortæller han.

- Det stop sker, fordi vi prøver at skærme både indsatte og medarbejdere fra nye personer, der kommer udefra.

Stoppet for nye afsonere betyder ikke, at politiet ikke kan komme med anholdte, der skal varetægtsfængsles. Og det har heller ikke betydning for dem, der allerede sidder fængslet og overgår til afsoning.

Fanger under mistanke isoleret

Der sidder lige nu knap 4.000 indsatte i de danske arresthuse og fængsler.

Selvom Kriminalforsorgen forsøger at mindske risikoen for, at der kommer coronavirus bag murene, så har udbruddet i Danmark allerede sat sit aftryk.

Enkelte indsatte har udvist symptomer på coronavirus. Kriminalforsorgen kan ikke oplyse det konkrete antal.

- Vi har i Kriminalforsorgen lige så svært ved at konstatere corona, som alle andre har i øjeblikket. Når der er indsatte, som vi mistænker, arbejder vi efter forsigtighedsprincip, hvor de pågældende udelukkes fra fællesskab med andre og bliver håndteret på særlig vis af personalet, fortæller Lars Brysting.

Med hensyn til, om de indsatte er blevet testet for coronavirus oplyser Kriminalforsorgen, at man følger myndighedernes anbefalinger.

Og med myndighedernes 'afbødningsstrategi' er det kun alvorligt syge, der bliver testet for virusset.

- Lige nu følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger meget nøje. De anbefalinger er blevet indarbejdet i vores beredskabsplaner, så personale og institutioner ved, hvad de skal gøre ved smitte, fortæller Lars Brysting og roser personalet for at bidrage til at finde løsninger i hvert enkelt fængsel.

Færre besøgende og ingen på udgang

Indsatte har i danske fængsler ret til besøg og fællesskab med hinanden. Men også det har Kriminalforsorgen efter coronaudbruddet sat regler op for.

- Der er en lang række restriktioner i vores fængsler og arrester. Der er strammet op på besøg, sådan at de indsatte kun kan modtage ét besøg om ugen, fortæller sikkerhedschef Lars Brysting.

Kriminalforsorgen spørger også besøgende, om de har symptomer, inden de får lov til at komme inden for murene.

Indsatte med mulighed for udgang får heller ikke lov til at besøge omverdenen i øjeblikket. Alle udgangstilladelser er blevet inddraget.

Samtidig er al fælles undervisning og aktiviteter for de insatte i fængslerne er aflyst, og de indsatte må nu kun ses og lave mad sammen i mindre grupper.

- Vi har lavet sektioner, så de indsatte ikke har samme samvær som tidligere. Det gør vi af hensyn til sundheden og for at undgå smitte på tværs. Så der er en række ændringer i dagligdagen, fortæller Lars Brysting.

Den nuværende lovgivning gør det umuligt for Kriminalforsorgen helt at forbyde indsatte at have fællesskab med andre og at få besøg af famlie eller venner udefra.

Sikkerhedschef Lars Brysting vil ikke svare på, om de regler har betydet, at man har bedt Justitsministeren se på en hastelov for at kunne lave egentlige forbud i den kommende tid:

- Vi har nogle overvejelser om, om vi har brug for noget mere. Det er en proces, der pågår, og jeg kan ikke sige mere om de overvejelser, vi gør os, siger han.

- De indsatte er bekendt med, at det er en særlig situation, som landet er i lige nu, og vi har god dialog, lyder det fra Lars Brysting.

DR Nyheder har spurgt Justitsministeriet, om man vil se på nye og midlertidige regler for Kriminalforsorgen. Ministeriet er ikke vendt tilbage.