Vil stoppe selvmord i fængsler

Fængselsansatte lærer at tale med de indsatte om selvmordstanker. En åben snak kan forebygge, at tankerne bliver ført ud i livet, viser erfaringen.

De fleste selvmord og selvmordsforsøg i fængsler sker kort efter anholdelsen, når chokket over frihedsberøvelsen er størst. (Foto: © Neil Gould, Stock Xchng)

Steffen Vang Jørgensen er overvagtmester i Ringsted Arrest og tidligere mangeårig ansat ved Anstalten ved Herstedvester. Han har oplevet tre selvmord i sin tjenestetid og lægger ikke skjul på, at det har påvirket ham. Især en episode har sat sig:

- Vi fik en indsat, som var tidligere politimand. Ham talte vi meget med om, hvordan det kunne gå så galt. På et tidspunkt var han ligesom blevet afklaret med sin situation, og vi troede, han var igennem krisen. Men så skete det: så begik han selvmord.

Spørg direkte

Steffen Vang Jørgensen og en kollega har derfor været glade for et kursus i at forebygge selvmord i fængsler og arresthuse, arrangeret af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

- Mange indsatte, især unge går og putter sig og siger, de vil være i fred. Men kurset har lært mig at gå direkte til dem, hvis jeg har en mistanke om, at de går med selvmordstanker.

Steffen Vang Jørgensen medgiver, at det kan være svært. Selvmord er i mange sammenhænge tabu, men han har allerede afprøvet den nye metode med held.

- Jeg gik ind og snakkede med en indsat, og så viste det sig, at der ikke var fare på færde. Det var en stor lettelse.

I chok

Antallet af selvmord og selvmordsforsøg i fængsler og arresthuse er forskelligt fra år til år. De senere år har der været mellem to og ti selvmord og cirka 45 selvmordsforsøg.

Langt de fleste sker i begyndelsen af fængslingen, hvor den indsatte er i chok over frihedsberøvelsen og i mange tilfælde udsigten til at miste arbejde, ægtefælle og prestige.

- Det at blive fængslet udløser en krise i sig selv, forklarer Charlotte Berendt-Poulsen fra organisationen Livslinien, der arbejder med at forebygge selvmord.

Hun har været med til at arrangere kurset for Steffen Vang Jørgensen og understreger, at en samtale om den indsattes problemer og frygt for en ventende dom i sig selv kan være med til at forebygge selvmord.

Frygt ikke ordene

- Vi skal ikke være bange for at tage ordet selvmord i vores mund.

Sådan siger psykolog Birgit Erichsen fra Kriminalforsorgen, der igennem de seneste fem år har stået for at arrangere kurserne for fængselspersonalet:

- Det er en myte at alene det at tale om selvmord kan udløse selvmord.

Livsliniens Charlotte Berendt-Poulsen mener, at personalet allerede har ændret adfærd. Machokulturen hvor en betjent bliver opfattet som en blød person, hvis han taler med en indsat er ved at blive afløst af mere åben kultur, hvor det er OK at tale om følelser.

Fange dem

Nogen kan vi ikke nå, erkender Steffen Vang Jørgensen, men mange kan personalet nå at fange, inden de fuldbyrder deres forehavende.

- Vi har fået nogle redskaber til at forbedre vores kommunikation, og de virker!

Ydermere er personalet blevet bedre til at tale med hinanden om konkrete mistanker og støtte hinanden, når de kommer ud for selvmord eller selvmordsforsøg i fængslerne, mener Steffen Vang Jørgensen.

Fjern enhver krog

Også Folketingets Ombudsmand deltager i forebyggelsen. Ombudsmandens ansatte foretager jævnligt inspektioner, hvor de blandt andet ser efter risikoen for selvmord:

- For nylig var vi på Fyn, hvor vi opdagede et sted, man kunne sætte en krog op og hænge sig i, fortæller inspektionschef Lennart Frandsen.

Ombudsmandens kontor får indberetninger om alle tilfælde af selvmord og selvmordsforsøg for at undersøge, om der kunne være gjort mere for at forebygge.

- Vi ser på, om de ansatte har været tilstrækkelig opmærksomme på advarselslamper hos den fængslede. I nogle tilfælde er vi nødt til at rejse kritik af en funktionær, men det er heldigvis sjældent, og målet er først og fremmest at forebygge nye tilfælde, understreger Lennart Frandsen.