Vil undgå dødfødsler: Danske læger overvejer at sætte fødende tidligere i gang

Men to forskere mener ikke, at det vil redde flere børn fra at dø.

I efteråret sidste år afbrød svenske forskere et studie, efter seks babyer døde. Det studie er nu med til at få landets fødselslæger til at ville se på, om den danske praksis skal ændres. (Foto: Flemming Krogh © Scanpix)

Alle gravide i Danmark bliver i dag anbefalet at få fødslen sat i gang, så de har født, inden de går to uger over termin.

Men nu vil danske fødselslæger nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, om gravide kvinder i stedet skal anbefales en igangsættelse, ligeså snart de er gået en uge over termin.

Det har fødselslægerne netop besluttet på et møde.

- Den viden, vi har nu, synes vi peger i retning af, at vi skal ændre på vores vejledning.

Sådan lyder det fra overlæge Hanne Brix Westergaard, der er formand for de danske fødselslægers forening - Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Det er dem, der står bag de nationale anbefalinger, som danske fødegange følger.

Hun henviser blandt andet til et svensk studie, der sidste år blev afbrudt, fordi seks børn døde, efter deres mor var gået en uge eller mere over termin.

Svenske fødegange har allerede ændret praksis

I Sverige er anbefalingerne på flere fødeafdelinger allerede blevet ændret, så de fødende bliver anbefalet en igangsættelse en uge over termin.

Danske gravide bliver overvåget mere intensivt end kvinderne i det svenske studie - alligevel mener Hanne Brix Westergaard, at erfaringerne fra det svenske studie er vigtige.

- Desværre er det sådan, at jo længere tid, fosteret bliver i mors mave, jo større er risikoen for, at der sker det noget, siger Hanne Brix Westergaard og understreger, at både læger og jordemødre bør indgå i den arbejdsgruppe, der skal se på, om anbefalingerne skal laves om.

Arbejdsgruppen vil både gennemgå det svenske studie og anden forskning på området, forklarer hun.

Der er meget få døde børn i Danmark i forhold til andre lande

I Danmark blev der i 2018 født mere end 62.000 børn - 12 børn døde i deres mors mave, efter de var gået en uge eller mere over termin, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Professor og overlæge på Rigshospitalet Øjvind Lidegaard understreger, at der i Danmark i forhold til andre lande netop dør meget få børn i mors mave.

Han mener dog, at endnu flere dødsfald vil kunne undgås, hvis man netop sætter tidligere i gang.

- Der er ingen tvivl om, at det vil forebygge yderligere dødsfald. Risikoen for at dø som foster, inden man bliver født, stiger markant efter terminen, siger han.

Forskere: Tidligere igangsættelser er ikke vejen frem

Det er omkring 20 procent af alle gravide, der ikke har født, når de er gået en uge over termin. I Danmark bliver cirka 15.000 gravide hvert år sat i gang med deres fødsel - og hvis retningslinjerne bliver ændret, vil det tal stige med cirka 4500 kvinder.

Man kan sætte en fødsel i gang på flere måder - blandt andet med medicin, der giver veer. Og en igangsættelse kan have bivirkninger for både mor og barn, mener to forskere fra Aarhus Universitet.

De mener ikke, at nye anbefalinger om tidligere igangsættelse er den rigtige vej at gå.

- Konsekvenserne ved igangsættelser kan være, at man får nogle komplikationer i fødslen, som kan påvirke både mors og barns helbred, og nogle af komplikationerne kan også påvirke den første tid efter fødslen, siger Rikke Damkjær Maimburg, der i 10 år har forsket i fødsler på Aarhus Universitet.

Sammen med sin kollega Eva Rydahl, som er lektor ved jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole, har hun gennemgået mere end 100.000 fødsler, hvor kvinderne er gået 10 dage eller mere over tid.

- Vi har meget, meget få børn, der dør på det tidspunkt, og der er ikke noget, som tyder på, at igangsættelsen har nogen påvirkning på antallet af døde børn, siger Eva Rydahl om resultaterne, der blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift British Medical Journal Open i december.

Derfor mener forskerne heller ikke, at det vil redde flere børn, hvis man rykker grænsen yderligere frem.

- Vi risikerer bare at udsætte raske kvinder for de bivirkinger, der er ved igangsættelser, siger Eva Rydahl.

Fødselslæge: Igangsættelser er ikke mere risikable

Hanne Brix Westergaard mener ikke, at igangsættelserne er mere risikable for hverken mor eller barn og hæfter sig ved, at der ikke er flere igangsatte kvinder, der får kejsersnit, end kvinder der af sig selv er gået i fødsel.

Men hun anerkender, at det kan have betydning for kvindens fødselsoplevelse, hvis de bliver sat i gang.

- Og det er noget, der bliver kigget meget på, og det er noget, vi skal være os knusende bevidste om, hvis vi ændrer på vejledningen, siger Hanne Brix Westergaard.

Hun understreger, at det i sidste ende er op til kvinderne selv, om de vil takke ja til en igangsættelse.

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi skal nu søge Sundhedsstyrelsen om lov til at få nedsat arbejdsgruppen. Tidligst om ni måneder vil arbejdsgruppen være klar med eventuelle nye anbefalinger.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk