Vindmøller får støjgrænse på 20 decibel

Som det første land i verden får Danmark bindende grænser for lavfrekvent støj fra vindmøller.

Som det første land i verden får Danmark bindende grænser for lavfrekvent støj fra vindmøller. (Foto: © Content Power House)

Kommunerne får nu længe efterlyste regler for, hvor stor lavfrekvent støj, vindmøller må belaste naboboliger med.

De kommer, efter at flere kommuner i flere måneder har tøvet med at give grønt lys for ny vindmølleprojekter, mens de ventede på de bebudede regler.

En støjgrænse på 20 decibel (dB) inde i boligerne er blevet aftalt mellem regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. En forligskreds, der også står bag det nationalt vindmølletestcenter i Østerild.

Danmark er det første land i verden

Danmark er det første land i verden, der får bindende regler for, hvor høje brummelyde, vindmøller må belaste naboerne med.

Grænseværdien svarer til den, som Miljøstyrelsen har anbefalet for, hvor meget virksomheder må belaste naboboliger med af lavfrekvent støj i aften- og nattetimerne.

- Enkelte mølletyper vil blive udfordret af de nye regler. Men det ændrer ikke på, at reglerne skal overholdes, siger miljøminister Ida Auken (SF).

- De nye regler kan betyde, at møllerne skal stå længere væk fra naboerne. Alternativt kommer der måske til at stå færre møller samlet et sted, siger hun.

Kan træde i kraft fra nytår

Bekendtgørelsen med den nye grænseværdi for lavfrekvent støj skal først sendes i høring, inden den kan træde i kraft forventeligt omkring nytår.

Reglerne kommer kun til at virke for nye vindmøller og for nye godkendelsesansøgninger.

Det bliver en forudsætning for nye projekter, at folkene bag kan dokumentere, at grænseværdien overholdes.

Som noget nyt får kommunerne også mulighed for at kontrollere og eventuelt gribe ind, hvis der kommer klager.

Når det kommer til testpladser for forsøgsvindmøller, så vil grænseværdien ikke gælde for nye boliger, der kommer til i naboskabet.

Regeringen har som mål, at halvdelen af landets traditionelle elforbrug kommer fra vindmøller om ni år.

/ritzau/