Vindmøller og væksttopmøder er vejen frem

Regeringen vil satse på vedvarende energi, og et årligt internationalt væksttopmøde i København skal give yderligere skub i udviklingen, siger statsministeren.

Vindkraft er noget af det første der skal satses på, hvis Danmark skal være mere uafhængig af fossile brændstoffer, mener regeringen. (© P4 Midt og Vest)

Danmark skal satse stort på vindmøller og vedvarende energi, så vi som land ikke er afhængig af at købe olie og gas fra ustabile regimer.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen, som netop har fremlagt regeringens tanker om, hvordan Danmark skal forholde sig, når oliereserverne i Nordsøen begynder at svinde ind fra 2012.

Mindre sårbar

Danmark skal gøre sig mindre sårbar overfor de stærkt svingende priser på fossile brændstoffer, sagde Lars Løkke Rasmussen.

- Samtidig skal vi være mere uafhængige af de olieproducerende lande og regioner geneelt og endelig skal vi bidrage bedre til bekæmpelsen af klimaforandringer, fastslog han.

Klimaudpil kommer

Statsministeren pegede på at ned nedsatte Klimakommissionen kommer med sit udspil den 28. september i år, men indtil da kan man godt forberede sig.

Regeringen agter at lave en fond på omkring 760 millioner kroner over de næste tre år, som kan give tilskud til private husejere, som vil skifte oliefyret ud til fordel for mere miljøvenligt opvarmning. Og men vil samtidig sætte gang i energibesparende renoveringer af offentlige bygninger.

Gode eksportmuligheder

I dag udgør dansk eksport af klima- og miljøvenlig-teknologi omkring 16 procent af BNP, og det kan sagtens blive bedre.

Regeringen foreslår derfor, at Danmark promoverer grøn teknologi og grøn vækst på et årligt internationale klimamøde i København.

- Lidt a la det FN-topmøde der blev afholdt sidste år, siger statsminister Lars Løkke Rasmusen.

Klimaminister Lykke Friis påpegede samtidig nødvendigheden af at få etableret et solidt gørnt indre marked i EU. Noget hun gerne vil sætte arbejdskraft ind på.

Havvindmøller

Der er mange muligheder for alternativ energi - alt fra jordvarme over bølgeenergi og varmeudvinding fra luft, men som regeringen ser det ligger det store potentiale indenfor vedvarende energi li første omgang i vindenergien.

Regeringen vil derfor sammen med Tyskland og tildels Sverige satse på et stort samlet havvindmølle projet i det lavvandede område ved Kriegers Flak ved Møn.

Potentialet for vedvarende energi er 10 gange større end i dag, og det største potentiale findes i havvindmøller, hedder det i et regeringsnotat.

- Havvindmøller kan blive den helt afgørende krumtap. Faktisk viser analyser, at potentialet i havvindmøller dækker mere end det nuværende danske energiforbrug, siger klima- og energiminister Lykke Friis til DR Nyheder.

Facebook
Twitter