Vindmøller skal larme mindre

Miljøministeren indfører nye grænser for, hvor meget vindmøller må støje.

Ud over den almindelige støj fra vindmøller afgiver vindmøller også lavfrekvent støj, og flere borgere har udtrykt bekymring for netop den lavfrekvente støj.

Danmark bliver det første land i verden, der indfører bindende regler for, hvor meget såkaldt lavfrekvent støj, der må komme fra vindmøller.

Miljøminister Karen Ellemann oplyser, at reglerne allerede er klar til at blive sendt til høring hos teknikerne.

Ud over den almindelige støj fra vindmøller afgiver vindmøller også lavfrekvent støj, og flere borgere har udtrykt bekymring for netop den lavfrekvente støj.

Miljøstyrelsens udgangspunkt er, at grænseværdien for lavfrekvent støj fra vindmøller skal ligge på 20 decibel indendøre.

I dag er det enten støjgrænsen på 44 decibel uden for naboens hus eller afstandskravet på fire gange møllens totalhøjde, der er bestemmende for, hvor tæt på naboer i det åbne land vindmøller kan placeres.

De nye regler kommer til at gælde for nye møller. De møller, der allerede kører, følger de nuværende regler.

Miljøministeren forventer, at de nye regler kan træde i kraft fra udgangen af september.