Voksne asylansøgere anbringes fortsat sammen med børn

Danske Regioner vil have flere pladser på institutioner til uledsagede flygtningebørn.

Knap halvdelen af de uledsagede flygtninge, der blev placeret på sikrede døgninstitutioner for mindreårige, viste sig at være over 18 år, lyder det fra Danske Regioner. Røde Kors' asylcenter i Gribskov modtager hvert år 100-120 uledsagede børn. (Foto: kristian Juul Pedersen © Scanpix)

Når voksne kriminelle asylansøgere lyver sig yngre, bliver de placeret i landets sikrede døgninstitutioner som uledsagede flygtningebørn. Men det er i strid med FN’s børnekonvention, og det er et problem for både børn og personale, mener Danske Regioner.

- Nogle af dem er dybt traumatiserede, har svære oplevelser bag sig, er voldelige og måske ligefrem rigtig farlige, og det er vores institutioner ikke gearet til, siger Charlotte Fischer (R), der er formand for regionernes psykiatri- og socialudvalg.

Hun understreger, at det skaber en utryghed blandt de anbragte børn og personalet.

Knap halvdelen over 18

Ifølge tal indsamlet af Danske Regioner og DR Nyheder, blev 55 uledsagede mindreårige anbragt i institutionerne i 2015.

Det svarer i gennemsnit til, at 10 procent af de 112 pladser, der findes på landets sikrede institutioner, på et hvilket som helst givent tidspunkt i 2015 var belagt af uledsagede mindreårige. Men i 24 ud af de 55 tilfælde var de uledsagede flygtninge over 18 år.

- Nu kan alle få øje på, at det er en udfordring, der er kommet for at blive. Så vi skal tage fat om problemstillingen nu, siger Charlotte Fischer.

Hun efterlyser både flere pladser til de mindreårige uledsagede, men også videreuddannelse til personalet og løsning for de flygtninge, der er over 18 år.

Hos Red Barnet mener psykolog Kuno Sørensen, at det er problematisk, at man ikke kan løse problemet bedre. Men på trods af, at den nuværende løsning ikke er optimal, mener han at man altid skal lade tvivlen komme den uledsagede flygtning til gode.

- Alternativet er jo, at vi anbringer børnene sammen med voksne, og så tager vi ikke hensyn til børnene, siger han.