Vordingborg skal betale 600.000 til misrøgtede plejebørn: 'Det er et lille plaster på såret'

Kommunen burde have grebet ind mod misrøgt, mener landsretten. Plejebarn er tilfreds med dommen.

Det kommer til at koste Vordingborg Kommune 600.000 kroner i erstatning, at der ikke blev grebet ind over for et voldeligt par plejeforældre.

Det var udfaldet i Østre Landsret i den såkaldte Mern-sag, hvor to plejebørn havde stævnet kommunen for overtrædelse af FN's Børnekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

- Det er dejligt at vide, at det ikke var os børn, der var noget galt med. At det ikke var vores egen skyld, at vi blev udsat for alle de ting, mens ingen ville hjælpe os. Det er dejligt at få dommernes ord på, at der skulle være grebet ind tidligere, siger Martin Dannefeldt Larsen, der blev udsat for uhyrligheder i sine syv som plejebarn hos en voldelig familie.

Vordingborg blev stævnet af plejebørnene, fordi plejeforældrene - der blev idømt henholdsvis to et halvt og to års fængsel for grov vold i 2013 - boede i den daværende Langebæk Kommune, der ved kommunalreformen blev lagt sammen med Vordingborg.

Kommunen forsvarede sig imod ansvarspålæggelsen med det argument, at børnene var blevet anbragt af andre kommuner, som derfor også havde ansvaret for de nødvendige tilsyn.

Børn blev tævet og truet på livet

Børnene blev blandt andet holdt langvarigt indespærret på ægteparrets første sal i hjemmet, og seks andre blev udsat for vold af forskellig slags, trusler og vanrøgt i en periode på over otte år, fastslår retten.

Et barn blev desuden tvunget til at løbe rundt på gårdspladsen med alt for lidt tøj på, ligesom faren truede med at skyde to af børnene.

Sagen kom til politiets kendskab i 2009, da en dengang 17-årige plejesøn stak af og betroede sig til en bekendt.

I alt ni børn var involveret i sagen, men kun de to, der i dag er blevet tilkendt erstatning, havde stævnet kommunen for ikke at gribe ind.

For Martin Dannefeldt Larsen er pengene dog ikke det vigtigste.

- Man kan ikke rigtig gøre syv år som barn op i 300.000 kroner. Det er et lille plaster på såret, og det kan hjælpe mig fremad. Men det er vigtigere, at vi har fået svar på, at det ikke var ok, dét der blev gjort. At der skulle være skredet ind med noget handling, siger Martin Dannefeldt Larsen.

Vordingborg Kommune skal også betale sagsomkostningerne, der beløber sig til 208.000 kroner.