Vrede cyklister vil slås - bilister 'giver fingeren'

De unge i trafikken er ikke så vrede, så der er håb forude, siger seniorforsker ved DTU.

Problemerne med vejvrede er størst i København. Her kæmper cyklister og bilister om pladsen ved Dronning Louises bro i København. (Foto: Sofie Mathiassen © Scanpix)

Cyklister er mindre vrede end bilister i trafikken, men til gengæld udtrykker cyklisterne deres vrede i mere fysisk form, mens bilisterne råber højt eller 'giver fingeren'.

Det viser en undersøgelse om såkaldt vejvrede, hvor man sammenligner cyklister og bilisters vrede i trafikken, som Epinion har lavet for Rådet for Sikker Trafik og Transport DTU.

Når cyklister en sjældent gang bliver vrede i trafikken, er de mere tilbøjelige til at udtrykke sig fysisk ved at køre tæt på den anden trafikant, stige af cyklen for at sætte den anden på plads eller for at ville slås.

Man hører meget snak om, at cyklisterne er helt forfærdelige. Men de udviser i mindre omfang vrede end bilisterne.

Mette Møller, seniorforsker ved DTU

- Der er lidt forskel på, hvordan bilister og cyklister udtrykker deres vrede. En ting er at råbe efter hinanden, men det er lidt mere markant at bruge sig selv fysisk. Det kan være med til at forklare, at nogen har et billede af cyklister som mere aggressive - det virker stærkere, når man er fysisk, lyder det fra Mette Møller, seniorforsker ved DTU Transport.

Færre vrede cyklister end bilister

Undersøgelsen, der er foretaget i 2016 blandt 2000 personer mellem 18-75 år, viser, at mindst en tredjedel af cyklisterne har oplevet andres vejvrede inden for det seneste år, mens godt en fjerdedel selv har været vejvrede cyklister.

Selv om cyklisterne udviser mere fysisk vrede, så er der færre vrede cyklister end bilister.

- Man hører meget snak om, at cyklisterne er helt forfærdelige. Men de udviser i mindre omfang vrede end bilisterne, siger Mette Møller.

Både når det gælder bilister og cyklister er det især i hovedstadsområdet, hvor trafikken er tættest, problemet gør sig gældende. Undersøgelsen viser ligeledes, at mænd er mere vrede end kvinder.

Desuden viser det sig, at det er personer i aldersgruppen omkring de 30 år, der mest udtrykker sin vrede.

Stress og glæde spiller ind

Vi kan se at de unge generelt ikke er så vrede, så det kan vi jo håbe slår igennem, når der laves en ny undersøgelse om ti år.

Mette Møller, seniorforsker ved DTU

Men også en faktor som stress spiller ind. For både bilister og cyklister gælder det, at jo mere stresset man er, når man færdes i trafikken, jo mere udtrykker man vrede.

Trafikanternes holdning til deres transportmiddel har ligeledes betydning for omfanget af vrede, men betydningen er forskellig for bilister og cyklister: Bilentusiaster er mere tilbøjelige til at udvise aggression, mens entusiastiske cyklister ikke er mere aggressive.

Der er ikke tidligere lavet en tilsvarende undersøgelse af cyklisters vrede,så det er ikke muligt at konkludere om cyklister er mere eller mindre vrede end tidligere, understreger Mette Møller.

- Vi kan se, at de unge generelt ikke er så vrede, så det kan vi jo håbe slår igennem, når der laves en ny undersøgelse om ti år, siger Mette Møller.