Vrede forældre og udsmidte elever: Kamp om bestyrelsen giver uro på muslimsk friskole

Flere elever er blevet smidt ud, mens lærere er blevet fyret som en del af konflikten.

DIA Privatskole, som er under tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, anklages for at true forældre til tavshed. (© google street view)

En strid om noget så simpelt som sammensætningen af en skolebestyrelse har sat sindene i kog på DIA Privatskole.

Flere elever er blevet smidt ud, forældre er blevet ekskluderet, og fredag kulminerede striden så, da en gruppe på 15-20 forældre til tidligere elever indfandt sig på skolen og dens kontor.

Her følte skolens souschef Brahim Tafni og skoleleder Michael Gravesen sig så truet, at den første sprang ud af et vindue og den sidste tilkaldte politiet.

Mandag var en endnu større gruppe forældre så mødt op i Sankt Hans Gade på Nørrebro foran DIA Privatskole for at protestere mod både skolens ledelse og bestyrelse.

Elever og forældre foran DIA Privatskole mandag d. 22. januar. (© privat foto)

Kamp om bestyrelsen

Bag forældrenes vrede fremmøde ligger en strid, som begyndte tilbage i marts sidste år. Det viser dokumenter fra Styrelsen for Undervisning og Kommunikation, der lige nu har skolen under tilsyn, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

Her skulle der findes nye medlemmer til skolebestyrelsen.

Ifølge de daværende vedtægter skulle tre af de fem medlemmer udpeges blandt skolens forældre af støtteforeningen Den Islamiske Forening (DIF), mens de sidste to samt en suppleant skulle findes af forældrene blandt forældrene.

Og det var de to af DIF's tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Nemlig skolebestyrelsens formand, Mohammed Errifi, som opnåede genvalg, samt Abdelwahed Boughanem, der ikke opnåede genvalg. I stedet blev en far til en pige i 9. klasse valgt.

Valget gav efterfølgende anledning til debat blandt skolebestyrelsens eksisterende medlemmer. Tre ud af de 26 personer, som stemte i DIF, var nemlig inhabile. Der var nemlig tale om tidligere lærere på skolen, som var blevet afskediget og derfor kunne have et hævnmotiv – altså var valgprocessen set fra et flere af bestyrelsesmedlemmernes side ikke lovlig.

Et flertal uden om formand Mohammed Errifi valgte derfor ikke at anerkende resultatet og lod det ellers afgående medlem Abdelwahed Boughanem sidde. Siden blev Mohammed Errifi ekskluderet, fordi han ifølge de øvrige medlemmer var inhabil, da han repræsenterede DIF’s interesser. I stedet overtog suppleanten hans plads.

Bestyrelsen afbrød også samarbejdet med støtteforeningen og ændrede skolens vedtægter, så alle bestyrelsesmedlemmer nu fremover vælges af forældrekredsen.

Elever og forældre foran DIA Privatskole mandag morgen. (© privat foto)

Utilfredse forældre: Bestyrelse er illegitim

En række forældre - også uden for DIF - reagerede på bestyrelsens ageren med en anklage om, at den var illegitim, fordi reglerne i de eksisterende vedtægter ikke var blevet fulgt. Af samme grund var vedtægtsændringerne ifølge dem ugyldige.

Derfor startede de en underskriftsindsamling, som skulle tvinge bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skulle stemmes om hvert af de fem bestyrelsesmedlemmer. Det ønske blev dog ikke efterkommet, selvom forældrene havde opbakning fra det antal forældre, som vedtægterne krævede – nemlig 1/3.

Herefter indkaldte skolens ledelse underskriverne til samtaler, hvor det blev gjort klart, at deres børn vil blive smidt ud, hvis ikke de trak deres underskrift tilbage, lyder det ifølge gruppen af utilfredse forældre.

22. december bliver omkring 20 børn så smidt ud, uden det forinden var blevet varslet. Ifølge forældrene modtager de et brev om udsmidningen d. 27. december, så det sker med tilbagevirkende kraft, men ifølge ledelsen på DIA Privatskole er der tale om et brev, der bekræfter den udsmidning, der tidligere er blevet annonceret. I brevet fremgår det, at udsmidningen er sket som direkte konsekvens af, at barnets forældre "modarbejder DIA Privatskole".

Flere af forældrene har klaget til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over ledelsens håndtering af forløbet. I et brev til en af de utilfredse forældres advokat skriver styrelsen, at den er en tilsynsmyndighed og ikke en instans, hvor der kan sendes klager til.

"Styrelsen kan ikke benyttes til at afgøre konkrete tvister, og kan som følge deraf ikke gå ind i konkrete konflikter bestyrelsesmedlemmer i mellem og mellem bestyrelsesmedlemmer og forældre", fremgår det af brevet.

Skoleleder: Vi følger reglerne

Skolens nuværende bestyrelsesformand El Mokhtar Zeriouh ønsker af travlhed ikke at udtale sig om sagen, men henviser i en sms til skoleleder Michael Gravesen.

Han forklarer, at skolen følger de regler, som skolen skal.

I forhold til balladen i og omkring skolen fredag d. 19. januar og mandag d. 22. januar siger han følgende om tilkaldelsen af politiet.

- Min opgave er at sikre, at eleverne er trygge, og at der kan gennemføres en undervisning, siger han.

Til Ritzau har Michael Gravesen desuden forklaret, at forældrene til de udsmidte elever har fået de chancer, de skulle have.

De utilfredse forældre oplyser til DR Nyheder, at de vil udsende en pressemeddelelse om sagen set fra deres synspunkt.

Ikke en enestående sag

Et af de centrale elementer i friskoleloven er, at fri- og privatskolerne selv kan bestemme, hvem de vil have i deres skole og er derfor i deres fulde ret til at smide elever ud – også grundet samarbejdsvanskeligheder med elevernes forældre.

Dog fremgår det af FN’s børnekonvention, at eleverne har ret til en høring, hvilket Folketingets ombudsmand også tidligere har pointeret.

For Christiane Schaumburg, der er formand for FFFP (Foreningen for Forældre til elever i Fri- og Privatskoler), viser historien, hvordan børn kan ende som gidsler i uoverensstemmelser mellem deres forældre og skoleledelse.

- Her er det sådan, at børnene i juleferien har fået besked om, at de med tilbagevirkende kraft d. 22. december er blevet smidt ud. Børnene er ikke blevet hørt, man har ikke talt med børnene, og børnene har intet gjort i den her sag, som begrunder en udsmidning, siger hun.

Og sagen med DIA Privatskole er på ingen måde et enestående tilfælde.

- Problematikken er mere udbredt, og det er ikke så sjældent endda, at vi hører fra forældre, der siger, at de oplever, at en udsmidning af børnene bliver brugt som en direkte trussel for, at de lader være med at klage, spørge ind til ting, stille op til ledelsen, eller sige noget på en generalforsamling, forklarer hun.

- I vores forening hører vi om det 40-50 gange om året.

Nogle af DIA Privatskoles udsmidninger af elever er siden trukket tilbage. Ifølge de utilfredse forældre er ni elever i alt blevet smidt ud.

Lærernes fagforening Frie Skolers Lærerforening bekræfter over for DR Nyheder, at man er i dialog med tillidsrepræsentanterne og foreningens øvrige medlemmer på skolen.

Formand Uffe Rostrup vil ikke kommentere på personalesagerne, da de stadig er under behandling. Han siger dog:

- Det er en delikat situation og sådan som det har udviklet sig, så vil vi godt opfordre til, at man husker at passe på både eleverne og de ansatte.

Opdateret kl. 11.00 d. 26. januar: Det fremgik tidligere af artiklen, at en række lærere var blevet fyret. Ifølge både DIA Privatskoles ledelse og Frie Skolers Lærerforening har en række lærere dog været bortvist i en periode, men altså ikke fyret.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk