Vrede over fadervor i folkeskolen

På en folkeskolen i Viborg beder lærerne fadervor med eleverne i de små klasser. Det vil Humanistisk Samfund have stoppet. Undervisningsministeren vil ikke gribe ind.

Det er en lokal beslutning, om der skal bedes fadervor i skolen, siger undervisningsminister Bertel Haarder. (© DR)

På Houlkærskolen i Viborg kan børnene deres fadervor. Her praktiserer man stadig den kristne bøn i de mindste klasser i forbindelse med den daglige morgensang. Men det burde ikke være tilladt, hvis det stod til Humanistisk Samfund.

Foreningen har efter en klage fra en forældre spurgt undervisningsministeren om en sådan praksis har hjemmel i lovgivningen, siger Erik B. Jensen fra Humanistisk Samfund.

Lokal beslutning

Ifølge undervisningsminister Bertel Haarder er der ikke umiddelbart noget at komme efter. "Det er op til lokal beslutning at træffe afgørelse om, hvordan man finder det mest hensigtsmæssigt at indrette sig på området", fremgår det af ministerens svar.

Det svar er Erik B. Jensen langtfra tilfreds med.

Strider mod konvention

- Vi mener ikke, at undervisningsministerens forsøg på at undskylde skolens praksis stemmer overens med praksis i et sekulært samfund. Det er i strid med FN's børnekonvention, der eksplicit lover børn frihed fra religion, siger han.

Humanistisk Samfund har nu kontaktet partiernes undervisningsordførere i håb om at få sagen rejst politisk. Og det er ikke utænkeligt, at det vil ske, vurderer Socialdemokraternes uddannelsesordfører Christine Antorini.

Ikke stort problem

- Det at bede en bøn er en religiøs handling, og religiøse handlinger hører kirkerne til og ikke folkeskolerne, siger Antorini, som sidestiller bøn og forkyndelse.

Et eventuelt forslag om at forbyde Fader Vor i folkeskolen vil møde hård modstand fra Dansk Folkeparti, oplyser uddannelsesordfører Martin Henriksen.

Houlkærskolen har 126 elever med anden etniske baggrund, men skoleinspektøren har i de 16 år, han har været på skolen, ikke oplevet, at nogen bad sig fritaget for den daglige morgensamling med sang og bøn.

- Alle vores elever var da også med til den årlige juleafslutning i kirken, så jeg tror altså ikke, det er et stort problem blandt elever og forældre, siger Ole Birch til Viborg Stifts Folkeblad.