Vuggestuer og børnehaver lukker ned for sommeren: "Det er helt uacceptabelt"

Lad os komme af med de lukkeuger, lyder det fra forældre og arbejdsgivere.

Nogle steder lægges vuggestuer og børnehaver sammen i sommerferien, så børnene bliver samlet ét sted. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

En stor del af den danske arbejdsstyrke er gået på ferie, og det betyder, at mange daginstitutioner og skolefritidsordninger også lukker ned.

Rundt omkring i landet finder kommunerne derfor på kreative løsninger for at få passet de børn, som ikke holder ferie.

I hvert distrikt i Mariagerfjord Kommune bliver børn fra vuggestuer, børnehaver og de yngste SFO-årgange samlet i én daginstitution i to uger.

- Det handler så at sige om at rykke lidt sammen i bussen og samle børn og personale, så vi ikke skal holde alle børnehuse åbne for få børn. På den måde har børnene flere at lege med, og vi kan samtidig spare en del på vores personaleressourcer, siger chef for dagtilbud i Mariagerfjord Kommune Nina Hæsum.

Lukkedage

  • Kommunerne skal tilbyde alternativ pasning til børn, når daginstitutioner afholder lukkedage.

  • Lukkedagene kan kun placeres på dage, hvor man forventer et lavt fremmøde af børn – herunder i sommerferien.

  • Der er stor forskel på, hvor mange lukkedage der er i hver enkelt kommune. Sidste år svingede det gennemsnitslige antal lukkedage fra nul til 22 dage. Kilde: Børne- og Socialministeriet

Forældreformand: Lukkeuger bør afskaffes

DR Nyheder har spurgt kommunerne, om de har daginstitutioner, som holder lukket i sommerferien. 66 kommuner har svaret, og af dem har de 50 kommuner daginstitutioner, skolefritidsordninger eller begge dele, der lukker ned i en til fire uger.

Det er en logistisk udfordring for forældrene og skidt for børnene, mener formand i Forældrenes Landsforening Louise Gjervig Lehn.

- Lukkeuger er ikke attraktivt for børnefamilier, og vi skal finde bedre løsninger, hvor børnene er i genkendelige rammer og blandt kendte ansigter. Når de skal afleveres et ukendt sted og udsættes for forandringer, så er det en stressfaktor, som påvirker deres trivsel, siger hun.

Det er hendes klare indtryk, at flere forældre ville sende deres børn i institution henover sommeren, hvis deres sædvanlige pasningstilbud holdt åbent.

- Vi ønsker selvfølgelig allermest at holde ferie med vores børn. Men det er ikke altid muligt at holde ferie tre bestemte uger henover sommeren, for vi har også et samfund, der skal hænge sammen, og mor og far er oftest begge på arbejdsmarkedet, siger Louise Gjervig Lehn.

- Det er helt uacceptabelt

Viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen ser lukkeugerne som en kommunal spareøvelse. Men det er ikke et sted, der kan spares, understreger hun.

- Det er helt uacceptabelt. Kommunerne har en forpligtelse til at sikre, at dagtilbuddene er åbne - og det gælder også i sommerferien, siger hun.

Både Forældrenes Landsforening og Dansk Arbejdsgiverforening opfordrer kommunerne til i stedet at nedbemande i de enkelte institutioner, så de fortsat kan holde åbent.

- Det er jo ikke sådan, at Danmark lukker ned, fordi det er sommerferie. Der er ovenikøbet masser af virksomheder, som har højsæson om sommeren, som har brug for deres medarbejdere. Man er nødt til at sikre, at de mennesker, som arbejder, kan få passet deres børn, siger Pernille Knudsen.

Minister: Man kan organisere sig ud af problemet

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har været efter kommunerne for at få dem til at sørge for, at vuggestuer og børnehaver ikke holder løsrevne lukkedage.

Men i forhold til sommerferielukkede daginstitutioner mener hun, at kommunerne generelt er gode til at planlægge og organisere sig ud af potentielle problemer.

- Det er vigtigt, at kommunerne arrangerer sig på en måde, så det alternative pasningstilbud også er attraktivt for forældrene. Derfor skal den alternative pasning ligge i nærområdet, og der må rigtig gerne være velkendt personale med fra daginstitutionen, siger ministeren.

Rettelse: I en tidligere udgave af artiklen stod, at mindst 47 kommuner har daginstitutioner, skolefritidsordninger eller begge dele, der lukker ned i en til fire uger. Det korrekte tal er 50.