WHO: Farlig gasart skal ud af boliger

Gasarten Radon er langt farligere end hidtil antaget. WHO anbefaler nu, at grænsen for, hvor meget der må være i for eksempel huse, sænkes markant.

Den findes overalt. I jorden, klipper, i miner, vandrensningsanlæg - og i næsten alle boliger.

Radon er en naturligt forekommende gasart, der er let radioaktiv, og i større koncentrationer giver den kræft.

Over 20.000 amerikanere dør hvert år af lungekræft - anslår USAs miljøstyrelse. Radon siver ind i folks boliger gennem sprækker i boton, gulve og små huller i vægge og rør. Og nu slår FNs sundhedsorganisation, WHO, alarm.

Grænsen skal sænkes markant

Studier foretaget i Europa, Nordamerika og Kina viser, at den radioaktive gas udgør en langt større fare i folks hjem end hidtil antaget.

Næst efter rygning er radon den hyppigste årsag til lungekræft, oplyser Verdenssundheds-organisationen.

Derfor anbefaler WHO nu at grænseværdien, der måles i Becquerel, sættes ned fra 100 pr. m3 til 10.

Man har i dag langt mere videnskabelig bevis for effekterne af den lungecancerfremkaldende gas.

Men det har taget eksperter fra hele verden lang tid før man er nået til at anbefale den dramatiske reduktion af grænseværdien, indrømmer WHO

FacebookTwitter