Yngre Læger: Sundhedsstyrelsen har leget med matematikken

Sundhedsstyrelsens nye lægeprognose mangler at tage højde for den fremtidige efterspørgsel, mener Yngre Læger.

I Yngre Læger stiller formanden, Camilla Rathcke, dog et stort spørgsmåltegn ved rigtigheden af Sundhedsstyrelsens lægeprognose. Blandt andet fordi styrelsen kun har fokuseret på udbuddet - og ikke efterspørgslen - af læger. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Den truende lægemangel er så godt som afblæst. Sådan kunne det i hvertfald godt se ud, hvis man læser den nye lægeprognose fra Sundhedsstyrelsen. Her bliver det spået, at der i 2035 vil være 33.713 læger i Danmark, hvilket svarer til næsten 6.000 flere læger, end man hidtil har beregnet. Det skriver Berlingske.

I interesseorganisationen Yngre Læger stiller formanden, Camilla Rathcke, dog et stort spørgsmåltegn ved rigtigheden af Sundhedsstyrelsens lægeprognose. Blandt andet fordi styrelsen kun har fokuseret på udbuddet - og ikke efterspørgslen - af læger.

- Når man vælger kun at tage udgangspunkt i udbuddet og ikke efterspørgslen, får man noget, der i bedste fald minder om virkeligheden, og i værste fald er det rene gætteri, lyder det fra Camilla Rathcke.

Desuden stiller formanden sig tvivlende overfor rapportens præmis om, at der ikke er lægemangel i dag.

- Det er en besynderlige forudsætning, at vi ikke har lægemangel. Vi hører igen og igen om læger, der laver ekstraarbejde for at overholde ventetidsgarantier og udredningsgarantier, siger hun.

Hun fremhæver, at der i dag både er en del ubesatte stillinger, og stillinger der må nedlægges på grund af mangel på læger.

Også rapportens kalkulationer med blandt andet pensionsalder, ser formanden for Yngre Læger som stærkt problematisk.

- Man har leget med matematikken ved blandt andet at hæve pensionsalderen, siger hun og opfordrer til at en ny model.

- Vi skal sætte os ned og spørge os selv, om vi har den rette model til at regne os frem til det her.

Sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde medgiver, at der ikke er taget hensyn for blandt andet efterspørgslen i rapporten.

- Det er korrekt, at prognosen udelukkende siger noget om, hvor mange læger der forventes og ikke noget om efterspørgslen fremadrettet, det ved vi jo vil stige som følge af flere kronikere og længere levetid, siger ministeren.

Til kritikken om at der allerede i dag er lægemangel, svarer ministeren:

- Enhver mønt har to sider. Der sker en markant stigning i antallet af læger, men der er problemer med den geografiske spredning - og det tages der højde for i det lægedækningsudvalg, der skal sikre, at vi har læger i alle regioner, siger ministeren.