150 kroner om året i licens kan redde TV 2

TV 2's økonomi er så skidt, at politikerne skal finde en redningsplan for den truede tv-kanal inden 4. februar. Licens, brugerbetaling og DR er dele af en mulig løsning.

Licens eller brugerbetaling?

For mange seere er det et spørgsmål om pest eller kolera, men skal TV 2 overleve bliver en af delene sandsynligvis en realitet.

Og bliver resultatet, at vi skal betale licens til TV 2, skal hver licensbetaler op med 12,50 kroner om måneder eller 150 kroner om året for at kunne se TV 2 fremover, erfarer dr.dk/nyheder.

Gæld på 850 millioner kroner

Bliver politikerne i stedet enige om, at brugerbetalingen er løsningen, skal man forvente en merudgift på 20 og 30 kroner om måneden.

Begge muligheder er i spil, når Folketingets medieordførere, minus Enhedslistens, mødes for at sikre livet for et TV 2, hvis økonomi skranter. Og selv om seerne ser ud til at skulle betale for TV 2's årevise overforbrug, er det ikke nok for TV 2, der har en gæld på omkring 850 millioner kroner.

Deadline 4. februar

Efter planen skal brugerbetalingen eller licensen dække TV 2's løbende udgifter til drift, mens den store gæld kræver helt andre ofre.

Gælden er nemlig presserende for TV 2 at komme af med. Sidste år fik kanalen et lån af staten på omkring en halv milliard kroner, og den skal betales tilbage 4. februar, ellers kan EU-kommissionen sende TV 2 i betalingsstandsning.

Salg af master for en halv milliard

Derfor arbejder politikerne også med scenarier, der kan skaffe penge til TV 2 her og nu. Det gælder blandet andet et salg af TV 2's andel af Broadcast Service Danmark, der driver landets radio- og tv-master.

Et sådan salg vil ifølge fagbladet journalistens hjemmeside, journalisten.dk, kunne indbringe TV 2 mellem 500 og 600 millioner kroner, og det vil altså være nok til, at staten kan få sine halve milliard tilbage, som TV 2 skylder. Og dermed gøre EU-kommissionen glade i første omgang.

Licens som tiden før 2004

Men det er kun gælden. TV 2 skal også have penge til den daglige drift, og her kommer muligheden for brugerbetaling og licens ind i billedet som en hjælpende hånd.

Som skrevet vil brugerbetailingen koste seerne flere penge, end hvis TV 2 igen skal til at modtage licenskroner, som de ikke har gjort siden 2004.

Ekstraudgiften til brugerbetalingen skyldes, at der er flere om at dele udgiften ved licensen, og at distributørerne af tv-kanalerne tager sig betalt, hvis en tv-kanal pålægges brugebetaling.

Ender det derfor med, at brugerbetaling bliver en del af løsningen, kan You See, der distribuerer kabel-tv, se frem til en klækkelig ekstraindtægt.

DR's økonomi forhandles

Ifølge journalisten.dk skal man ikke forvente, at man skal betale mindre til TV 2, bare fordi man modtager kanalen via stueantenne i stedet for via kabel. Hjemmesiden citerer en anonym kilde for at sige, at det er "fuldstændigt uacceptabelt" at forestille sig forskellige priser.

Ingen af de medieordførere, dr.dk/nyheder har talt med, ønsker at udtale sig. Men sikkert skulle det være, at DR's økonomi pludselig også spiller med i forhandlingerne.

- Jeg vil ikke kommentere forhandlingerne, mens de pågår, men det har fra start været et centralt krav fra vores side, at hvis man skal ind og redde TV 2, så må man også gøre noget for DR, siger Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen til journalisten.dk.

Giver 200 millioner ekstra til DR

En løsning kunne være, at medielicensen fremover skal følge den normale pris- og lønudvikling, i stedet for som nu at være politisk fastsat for en fireårig periode af gangen.

Det vil give DR omkring 200 millioner mere om året til statsradiofoniens også hårdt pressede økonomi.

Idekataloget til at redde TV 2 indeholder mange flere forslag, der dog ikke alle ser ud til at have ben at gå på.

Ingen reklamepauser i film

TV 2's adm. direktør Merete Eldrup foreslog i efteråret, at TV 2 skulle have lov til at afbryde deres film og andre programmer med reklameblokke, som man kender det fra TV3 og Kanal 5.

Men det skal hun nok ikke sætte næsen op efter. Ifølge Mogens Jensen giver det simpelthen ikke nok penge til kanalen i forhold til de gener, det vil påføre seerne.

Også TV 2's hovedsæde på Kvægtorvet i Odense er blevet foreslået solgt, men ifølge journalisten.dk's oplysninger vil heller ikke det skæppe nok i den tomme kasse,

- Og det vil tilmed medføre ekstra udgifter i starten til selve flytningen, siger en anonym kilde til hjemmesiden.

Jurister på overarbejde

Mens hovedkanalen lider, går det anderledes godt for TV 2's nichekanaler. TV 2 Zulu, Charlie og Sport giver overskud, og derfor vil det ikke umiddelbart give mening at sælge sådanne aktiver fra, selv om et salg af nichekanalerne også optræder i idekataloget.

Hvordan redningsaktion TV 2 ender, vides endnu ikke, men en ting er sikker: Juristerne kommer på overarbejde. De skal nemlig sikre, at EU-kommissionen kan godkende løsningen, så TV 2 ikke igen ender med en retssag på halsen. Og i værste fald ender med at lukke.

Facebook
Twitter