Ældre læser bedst med e-læsere og tablets

Det tager både længere tid og kræver mere hjerneaktivitet for ældre at læse i fysiske bøger, viser ny undersøgelse.

Det tager både længere tid og kræver mere hjerneaktivitet for ældre at læse i fysiske bøger, viser ny undersøgelse. (© Amazon.com)

Siderne er både hurtigere og nemmere læst, når ældre sidder med en e-bogslæser eller tablet foran sig i lænestolen, end når de sidder med en almindelig bog.

Det viser en ny undersøgelse, skriver The Telegraph. Alligevel er de traditionelle bøger dobbelt så populære at læse i som e-bogslæserne.

Hjerneaktiviteten blev målt

Resultaterne stammer fra Johannes Gutenberg Universitetet i Mainz, Tyskland. I undersøgelsen blev hjerneaktiviteten og øjenbevægelserne studeret nøje hos 36 mennesker mellem 21 og 34 år og blandt 21 ældre mennesker over 60 år.

Deltagerne i undersøgelsen læste alle uddrag af ni forskellige tekster i varierende sværhedsgrad på enten ebogslæser, tablet eller almindeligt printede sider.

Undersøgelsen gør op med fordom

Blandt de yngre forsøgspersoner var der ingen forskel på, hvor lang tid læsningen tog - eller hvor megen hjerneaktivitet, den krævede - uanset om den foregik på tablet, e-læser eller i fysisk bogform.

Blandt de ældre deltagere, til gengæld, krævede læsningen på de almindeligt printede sider både mere tid og flere hjernekræfter, mens det krævede mindst energo og kortest tid at læse på tablets.

Undersøgelsen er offentliggjort i Public Library of Science ONE journal, og forskerne bag resultaterne siger, at undersøgelsens resultater netop gør op med den fejlagtige opfattelse, at digital læsning er mere trættende for øjnene end læsning i bøger er.