Amatører jagter oldtidsfund i voldsom stil for at opnå heltestatus

Almindelige borgere går arkæologerne i bedene. På få år er antallet af fund gjort af amatørarkæologer steget kraftigt. Vi gør for at få heltestatus, siger museumsinspektør.

Nationalmuseet har oplevet en stigning i antallet af fundne danefæ på 50 procent på tre år. Årsagen er, at flere amatørarkæologer går på jagt efter oldtidsfund. (Foto: Rikke Caroline Carlsen)

Antallet af fundne danefæ er steget kraftigt de seneste år, viser nye tal fra Nationalmuseet. Det afspejler, at stadig flere danskere går på jagt efter fortidsminder, spænding og heltestatus, skriver Kristeligt Dagblad.

En kold påskelørdag i 2012 gik amatørarkæologen Steen Agersø omkring på Havsmarken på Ærø. Gennem fire år havde han fundet adskillige interessante metalgenstande fra vikingetiden ved hjælp af metaldetektor, men denne dag gjorde han sit hidtil bedste fund: Tre armringe, et hængesmykke og nogle fragmenter fra 900-tallet. En vikingeskat bestående af i alt 135,2 gram sølv.

Oldtidsfundet hører til de mere spektakulære de seneste år, og det illustrerer samtidig, at danske amatørarkæologer ikke alene bliver flere og flere. De gør også stadig flere fund af danefæ. Antallet er steget fra 2911 i fund i 2010 til 4290 i 2013. Og fundene har overordentlig stor betydning for, at vi hele tiden opnår større viden om Danmarks oldtids- og vikingetidshistorie, siger Peter Vang Petersen, museumsinspektør ved Nationalmuseet:

- De bedste penge, der overhovedet bliver givet ud i dansk arkæologi, er de penge, vi giver i dusør til amatører. Amatørfundene har i de seneste år givet os megen indsigt i fortidens levevis, trosforhold og udlandsforbindelser, som vi ellers ikke ville have fået, siger han.

Amatører får æren

Han fremhæver Havsmarken-fundene som eksempel på det sidste. På en pløjemark på Ærø har det vist sig, at man kan finde genstande, som vidner om et rigt handelsliv med den svenske handelsby Birka, med Karl den Stores Frankerrige - ja, selv den arabiske verden. Og det er amatører, der har hele æren for at stedet overhovedet blev fundet, selvom Langelands Museum hen ad vejen har ydet assistance.

Som et eksempel på den øgede viden om danskernes tro nævner Peter Vang Petersen, at de seneste par årtiers amatørfund af metalsmykker og ornamenterede våben fra 800-tallet giver indsigt i periodens Odin-tro.

- Ligesom man i senere tid afholdt sig fra direkte at afbilde Vorherre eller Allah, afholdt man sig dengang fra at afbilde Odin. Men metalfundene viser alle de væsener, ravne, ørne, ulve og valkyrier, som vi kender fra langt senere teksters gengivelser. Dermed kan vi se, at forestillingen om valkyrier som bevæbnede kvinder på usadlede heste ikke er noget, sagaernes forfattere har fundet på i middelalderen, men at det stemmer overens med 800-tallets forestillinger, forklarer han.

Jagter oldtidsfund med droner

Når et voksende antal danskere deltager i jagten på danefæ, er årsagen ifølge Peter Vang Petersen ikke drømmen om at blive rig. Selv om der er en dusør for at finde danefæ, skal man alligevel lede så længe, at timelønnen er beskeden.

- Det, som driver amatørarkæologerne, er fascinationen af at kunne finde noget meget gammelt og chancen for at blive dagens helt. Som finder af danefæ bliver man kendt i lokalområdet og omtalt i aviserne og får dermed en anerkendelse, som det ellers er svært at opnå," siger han.

Præcis hvor mange amatørarkæologer der er i Danmark, vides ikke med sikkerhed. Sidste år vurderede Jesper Hansen fra metaldetektor-butikken detektorshop.dk, at 1000 danskere har anskaffet en detektor med henblik på at søge efter mønter og andre metalgenstande.

Helge Langkilde Rasmussen, formand for amatørarkæologi-foreningen Harja, oplyser, at foreningen nu er oppe på 150 organiserede medlemmer. Nogle af medlemmerne anvender alskens teknologi som hjælpemidler, ikke kun detektorer, men også GPS og droner, som overflyver og affotograferer marker. På et luftfotografi kan der nemlig spores tegn efter for eksempel stolpehuller fra oldtidsbygninger, forklarer han.

- Man kan gøre et kostbart fund, som da nogle af vores medlemmer for nogle år siden fandt syv guldknapper fra bronzealderen og opnåede 6000 kroner i dusør pr. knap. Men det er ikke derfor, man søger. Det er for selve spændingen ved at finde noget, forklarer han.

Vil huskes som helte

Selvom der for nylig var megen medieomtale af et gravrøveri fra en gravhøj nær Grindsted, vurderer såvel Helge Langkilde Rasmussen som Peter Vang Petersen, at det er meget begrænset, hvor mange brodne kar, der er blandt amatørarkæologer. Langt de fleste vil hellere huskes som helten, der fandt danefæ end snige sig langs husmurene som skurken, der stjal vor fælles fortidsarv.

- Dem, der plyndrer en gravhøj, er kun dem, der ikke forstår, hvad det går ud på. Ligesom dem, der for nogle år siden i Jelling stjal nogle kopier af guldhornene, siger Peter Vang Petersen.