ANALYSE: Papiravisen er Barfoeds hjerteblod

De Konservatives partiformand går ind i spillet om 400 millioner mediestøtte kroner for at redde et konservativt hjertebarn - papiravisen.

Aviserne står til at miste støttekroner, mens mindre netmedier efte alt at dømme kan se frem til mediestøtte. (Foto: Marie Ravn Nielsen © DR)

Når den konservative partiformand, Lars Barfoed, nu går ind i mediedebatten med et lidenskabeligt forsvar for papiraviserne, er det langt fra tilfældigt.

Barfoed har med egne ord "håndplukket" ordførerskabet for kultur- og mediepolitik, fordi han her er inde ved kernen af de konservative værdier.

Det konservative hjerte

Barfoed har set, hvordan Dansk Folkepartis tidligere formand, Pia Kjærsgaard, igennem en årrække har benyttet kulturudvalget til at sætte partiets hjertesager på dagsordenen. Nu gør Barfoed det samme.

For papiraviserne er konservativt hjerteblod. Måske først og fremmest Berlingske Media, der står foran et salg. At salgsværdien ikke ligefrem stiger, hvis den forventede mediestøtte udebliver, siger sig selv. Hertil kommer, at koncernledelsen kan blive fristet til at afhænde svagere dele af koncernens udgivelser, hvis det økonomiske grundlag forringes.

Konservativ bekymring for demokratiet

Men den konservative bekymring gælder ikke kun den borgerlige berlingske bladkoncern. Også mindre, relativt succesfulde papiraviser som Kristeligt Dagblad og Information kan komme i problemer, hvis deres økonomiske støtte reduceres.

Derfor ser Lars Barfoed den bebudede transport af mediestøtte fra papiraviser til nye, små netmedier som en fare for demokratiet. For den radikale kulturminister Uffe Elbæk er det afgørende, at hjælpe fremtidens nye netmedier på vej, men de konservative vil ikke acceptere, at nettostøtten til papiraviserne reduceres.

Politisk Bravallaslag

Dermed er der lagt op til et politisk bravallaslag. Tør regeringen gennemføre et smalt forlig med Enhedslisten om en mediestøtte, der favoriserer de nye netmeider? Næppe. Sker det, vil den konservative partiformand kunne placere ansvaret for eventuel bladdød hos regeringen. Derudover vil der være lagt op til endeløs politisk kritik, ligesom ved skattereformen.

Derfor peger meget i retning af et forlig med De Konservative og Venstre. Men det kan komme til at koste kulturministerens hjertebarn - de nye netmedier - at få Lars Barfoed og De Konservative med i et forlig.

Til syvende og sidst vil det afhænge af, om han hoster op med tilstrækkeligt mange mediestøtte kroner til Berlingske og de andre papiraviser.