Anders And kommer til København

Anders And og familien har været mange steder i verden, og nu er turen kommet til Skandinavien, hvor både Norge, Sverige og Danmark får en på hattepulden.

Hvem gider at blive i Andeby, når København, Stockholm og Oslo byder sig til.

Og det gør de tre skandinaviske hovedstæder i bladet Anders And & Co,, hvor fætter Anders får besøg af en fjern slægtning i både blod og tid.

Slægtningen Andreas rejser ved et uheld 300 år frem i tiden til 2009, hvor han ender hos den kendte, arrige and uden undergevandter.

Og herfra starter historien, der tager Anders, de tre nævennyttige nevøer Rip, Rap og Rup og Andreas rundt i de tre nordiske hovedstæder for at lede efter en gammel familieskat.

Copyright: Disney

Historien er tegnet af to nordmænd, der skrubelløst mobber både svensken, dansken og norsken. Svenskerne må høre for deres selsvpostulerede neutralitet, selv om landet gik i krig for et godt i 1700-tallet.

Danmark derimod udstilles for sine manglende besiddelser. Efter at have mistet store dele af Norge og dele af Sverige har vi ifølge Anders And-historien Amalienborg og Storebæltsbroen tilbage.

Begge bygget i legoklodser.

Historien foregår som en føljeton over tre dele, der vil kunne læses i de kommend etre numre af Anders And & Co.

Disney

Facebook
Twitter