Efter MeToo-undersøgelse i bogbranchen: 'Der er god grund til at kigge nærmere på det her'

Efter flere historier om sexisme i bogbranchen offentliggøres nu en ny undersøgelse.

RETTELSE: I en tidligere udgave af denne artikel kritiserede DM (Tidligere Dansk Magisterforening), at den omtalte undersøgelse er for smal og ikke forholder sig til sexisme og krænkelser mellem ansatte på forlagene internt, men udelukkende mellem forfattere og ansatte på forlagene. Danske Forlag har gjort opmærksom på, at man allerede er i gang med at lave en undersøgelse om sexisme internt på forlagene, mens de fleste store forlag allerede har lavet deres egne interne undersøgelser. Interviewet er altså foregået på en forkert præmis, og derfor er er citaterne fra DM blevet ændret, så de afspejler, at Danske Forlag kommer med endnu en undersøgelse.

Bogbranchen har ikke noget omfattende problem med uønsket seksuel adfærd.

Sådan lyder konklusionen i en ny MeToo-rapport, som forfatternes to brancheforeninger sammen med forlagenes brancheforening har fået lavet i samarbejde med et advokatfirma - på trods af flere MeToo-opråb i efteråret.

Undersøgelsen kan dog ikke stå alene, siger forfatter og fagforening.

Forfattere, oversættere og andre, der er tilknyttet eller samarbejder med et forlag, er blevet opfordret til at deltage i den anonyme undersøgelse, hvis de har været vidner til uønsket seksuel opmærksomhed i deres samarbejde med medarbejdere for de danske forlag.

72 har valgt at besvare undersøgelsen, hvor 30 af indberetningerne handler om uønsket seksuel opmærksomhed. 18 af de hændelser er sket de seneste ti år.

Det dækker blandt andet over bemærkninger, fysiske berøringer og opfordringer til at bytte seksuel opmærksomhed med positiv behandling. Flere indberetninger om seksuelle bemærkninger peger på den samme redaktør, lyder det blandt andet i konklusionen.

Undersøgelsen kommer, efter flere forfattere offentligt er trådt frem og har fortalt om sexisme i forlagsbranchen. Det gælder blandt andre forfattere som Dorthe Nors, Lotte Garbers og Leonora Christina Skov, der alle har fortalt om krænkende adfærd i bogbranchen.

Lotte Garbers og Leonora Christina Skov ønsker ikke at kommentere undersøgelsen, og Dorthe Nors er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser.

Forfatterne Lotte Garbers (tv.), Leonora Christina Skov (midt) og Dorthe Nors (th.) har sat fokus på sexisme og krænkende adfærd i forlagsbranchen. (© Scanpix)

Glad for undersøgelsens resultat - men plads til forbedringer

Hos Dansk Forfatterforening glæder formand Morten Visby sig over undersøgelsens konklusion.

- Jeg er glad for, at det er så få sager. Det vidner om, at bogbranchen ikke er gennemsyret af seksuelle krænkelser og ikke er et utrygt miljø at arbejde i. Men der er også episoder, som er uforenelige med en sund samarbejdskultur, og som er uacceptable, siger han.

Hos brancheforeningen Danske Forlag er der også glæde at spore over undersøgelsens resultat.

- Hovedkonklusionen fra advokaten om, at vi ikke har kunnet afdækket egentlige strukturelle udfordringer, er positivt, siger Christine Bødtcher-Hansen, der er direktør i Danske Forlag.

Både Christine Bødtcher-Hansen og Morten Visby mener dog, at resultatet viser, at der på sigt skal gøres mere for at sikre et trygt arbejdsforhold mellem forfatter og forlag.

Blandt andet foreslår både Morten Visby og Christine Bødtcher-Hansen et større samarbejde mellem forfatterforeningerne og forlagene, hvor forfatterne eksempelvis har mulighed for anonymt at indberette seksuelt krænkende hændelser til en uvildig instans.

Det kan ifølge Christine Bødtcher-Hansen gøre branchen mere sikker at arbejde i.

Morten Visby siger, at resultatet af undersøgelsen tyder på, at "det er få enkeltpersoner, der ikke kan opføre sig ordentligt", der er årsagen til de 30 indberetninger. Samtidig siger han, at han er glad for, at sagerne har den isolerede karakter, de har, og at undersøgelsen ikke giver grundlag for en større kulegravning af branchen.

Forfatter: Undersøgelsen er for smal

Forfatter Janne Teller konstaterer i modsætning til Danske Forlag og Dansk Forfatterforening, at der er et problem i bogbranchen – også selvom konklusionen peger på, at det ikke er voldsommere end i andre brancher.

Hun synes, man skulle have kigget på magtmisbrug i en bredere forstand.

- Relationerne mellem forlag og forfattere er kun en lille del af de magtforhold, som forfattere indgår i, og som vores karriere afhænger af. Der er et ulige magtforhold overfor rigtig mange, som vi er afhængige af, siger hun og peger på medier, institutioner, festivaler og biblioteker.

- Men der er også de kollegiale relationer forfattere imellem, hvor nogle forfattere også er anmeldere og bestemmer, hvem der modtager priser og støtte. Så det er næste skridt, at misbrug i alle disse andre magtforhold bliver afdækket, siger Janne Teller.

Janne Teller mener ikke, at undersøgelsen indfanger nok. (© Scanpix)

Undersøgelsen tager da også kun udgangspunkt i sager mellem ansatte på forlagene og forfattere samt oversættere og freelancere. Danske Forlag er dog i gang med at lave undersøgelse på tværs af alle forlag om krænkende adfærd, som forventes at være færdig i midten af februar. Ifølge Danske Forlag har alle de store forlag også allerede lavet egne interne undersøgelser.

I Dansk Forfatterforening er der derimod ingen planer om at lave en MeToo-undersøgelse, som kun behandler hændelser mellem forfattere.

- Vores fokus har været på dér, hvor forfatterne har indgået i en magtrelation, siger Morten Visby.

Byder endnu en undersøgelse velkommen

Camilla Gregersen er formand for DM (tidligere Dansk Magisterforening), der – blandt andet – har medlemmer i forlagsbranchen. Hun er grundlæggende enig i Janne Tellers pointer.

- Det ser positivt ud, at undersøgelsen ikke viser nogle generelle sexistiske tendenser. Men den viser også, at der jo er hændelser, og det er selvfølgelig aldrig acceptabelt, så derfor er der god grund til at kigge nærmere på det her.

- Jeg har opfordret Danske Forlag til at lave en bredere undersøgelse. For det er ikke nok at have et snævert fokus på relationen mellem forfattere og forlag. Jeg synes, at man også burde høre medarbejderne internt i forlagsbranchen, og derfor værdsætter jeg, at brancheforeningen nu er gået i gang med sådan en supplerende undersøgelse, hvor de ansatte får mulighed for at deltage.

Hun fortæller, at der har været vidnesbyrd fremme fra medarbejdere på forlag, som også burde været inddraget i undersøgelsen.

- Vi kommer aldrig udfordringerne med sexisme og krænkelser til livs, hvis ikke man også tør høre de medarbejdere, der arbejder i forlagsbranchen.

- Vi har fået historier ind fra vores medlemmer om, at der er problemer med sexisme og krænkelser. Men det bliver ikke afdækket, når man kun ser på relationerne mellem forfattere og forlag. Jeg ved, at mange vil værdsætte, at der også kommer en bredere undersøgelse, siger Camilla Gregersen.

Hun forklarer, at der er rigtig mange, der gerne vil arbejde i forlagsbranchen. Derfor er der også en ny til at overtage pladsen, hvis man "ikke kan lide lugten i bageriet". Af den grund har forlagene også et endnu større ansvar for et godt arbejdsmiljø, mener hun.

- Det er kun, når man undersøger det grundigt, at man finder ud af, om der er problemer. Hvis der er problemer, skal der ryddes op i dem. Det er vigtigt, at vi får en åbenhedskultur, siger hun.

Én sag er for meget

Da indberetningerne er anonyme, er det op til forfatterne selv at gå videre med sagerne, hvis de føler, sagerne skal behandles. Det kan ifølge Morten Visby ske gennem forfatterforeningerne. Hvis det sker, vil det være op til de enkelte forlag at vurdere, hvad der efterfølgende skal ske.

Er det ikke voldsomt nærmest at frifinde branchen, når der er 30 indberetninger? For én sag må da være én sag for meget?

- For mig handler det ikke om en frifindelse. Ja, selvfølgelig er én sag én sag for meget. Men med al den opmærksomhed, der er omkring krænkelser, som har vist sig overalt i samfundet, så ville det være mærkeligt, hvis det ikke også ville forekomme i bogbranchen, siger Morten Visby og uddyber:

- Nogle brancher har haft særlig udtalte problemer, og det tyder altså på, at bogbranchen ikke har det. Men det betyder bestemt ikke, at vi nu ikke er opmærksomme på problemet længere. Nu har vi noget at arbejde videre ud fra.

Christine Bødtcher-Hansen fra Danske Forlag så også helst, der ikke var nogen sager overhovedet.

- Det er absolut målet, men du vil få svært ved at finde brancher, som aldrig har haft nogen hændelser om uønsket seksuel opmærksomhed.

- Vi har på det seneste set, at nogle brancher skiller sig ud ved at have mange sager, og at det kan være strukturelt betinget. Men dér viser advokatundersøgelsen, at det ikke er tilfældet i forholdet mellem forlag og forfatter, siger hun.