Flere voksne end unge låner ungdomsbøger

Ungdomsbøger er ikke kun for børn og unge. En undersøgelse viser, at over to tredjedel af lånerne er ældre end 18 år.

Voksne læsere er også vilde med at låne ungdomsbøger. Det ved de også godt hos Gyldendal, hvor de henvender sig "ret voksent" til læserne af ungdomsbøgerne, for også at få fat i de voksne. (Foto: Grafik Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

Du har et arbejde, betaler husleje og har måske endda fået børn. Du betragter faktisk dig selv som voksen.

Alligevel græd du, da du læste 'En flænge i himlen', gøs med Katniss, da hun i 'Hunger Games' skulle kæmpe for sit liv i dødsspillet og blev grebet af Louises følelser for Liam i 'Dig og mig ved Daggry'.

Kort sagt; du er en voksen, der samtidig er glad for ungdomslitteratur. Og du er ikke alene.

Interessen for ungdomsbøger strækker sig nemlig langt udover folkeskolen og gymnasietiden. Det viser en undersøgelse, som Dansk Bibliotekscenter, der driver bibliotek.dk, har lavet for DR Kultur.

I undersøgelsen undersøgte Dansk Bibliotekscenter alderen på lånerne af fem specifikke ungdomsbøger. Lånene er foretaget i 2014 og tager udgangspunkt i lånerne i 48 byer og otte fag- og forskningsbiblioteker.

Resultatet viser, at kun 31 procent af lånerne er mellem 12 og 18 år - og altså i målgruppen for ungdomsbøger. En enkelt procent er yngre end målgruppen, og hele 68 procent er ældre end målgruppen - heraf er 55 procent af lånerne 30 år eller ældre.

Forsker er ikke overrasket

En tilsvarende amerikansk undersøgelse fra biblioteker i den amerikanske by Denver viser, at 68 procent af ungdomsbogslånerne mellem januar og maj måned i år var ældre end 18 år. Samtidig viste en amerikansk undersøgelse fra 2012 noget nær samme resultat - her var 55 procent af køberne af ungdomsbøger ældre end 18 år.

Ifølge Tove Roed, der underviser og forsker i børne- og ungdomskultur ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, som hører under Københavns Universitet, er den store andel af voksne læsere af ungdomsbøger ikke overraskende.

- Det er ikke noget nyt fænomen, at de, der læser ungdomsbøger, er voksne. Jeg tror bare, at vi er blevet mere opmærksomme på det efter den store bølge omkring de store fantasyfortællinger som 'Harry Potter' og 'Det gyldne kompas', der havde sindssygt mange voksne læsere, siger hun til DR Kultur.

Tove Roed mener i stedet, at man helt skal fjerne begrebet ungdomsbøger, der er så smalt defineret i sin målgruppe, og i stedet tale om cross overs, der beskriver ungdoms- og voksenbøger, der krydser målgruppegrænserne.

- Ungdomsbøger breder sig ud over aldersgrupper, ligesom musik gør. Vi sætter jo heller ikke hegn ved musik - der er ikke en kategori, der hedder ungdomsmusik, siger hun.

Gyldendal går efter voksne læsere

Christian Bach er markedsansvarlig for Gyldendal Børn & Unge, og for ham kommer den store andel af voksne lånere heller ikke som en overraskelse.

- Det kommer ikke bag på mig. Vi ved godt, at rigtig mange af de her ungdomsbøger har et stort cross over-potentiale, fordi det tit er nogle eviggyldige udviklingshistorier, der bliver fortalt, som man også kan spejle sig i eller genkende som voksen, siger han til DR Kultur.

Gyldendal vælger også bevidst at henvende sig til læserne af ungdomsbøger "ret voksent" - både via PR og ved hjælp af sin Facebook-side 'Gyldendal Ung'.

- Det er at slå to fluer med et smæk. Facebook-siden 'Gyldendal Ung' er jo egentlig henvendt til young adults, men vi fortæller ret voksent om bøgerne. Dels fordi de 13-18-årige gerne vil behandles som modne læsere, men selvfølgelig også fordi, vi godt ved, at der er rigtig mange ældre læsere, der følger med, siger han.

Voksne kan spejle sig i ungdomsbøger

Svend Skriver er lektor ved institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Ifølge ham findes der flere årsager til ungdomsbøgernes store popularitet blandt voksne. En af årsagerne er, at man som ungdomsbogslæser ikke behøver at være i skarp læsetræning.

- Bøger som 'Hunger Games' og 'En flænge i himlen' er bøger med litterære kvaliteter, men samtidig er de enkle at gå til. Hvis man tager en bog som 'Den afrikanske Farm' af Karen Blixen, så kræver det en vis læsetræning at opdage skønheden i værket, for eksempel erotikken i landskabsbeskrivelserne. Sådan er det ikke med ungdomsbøger. De er som oftest båret af et tydeligt episk drive - og det er nok en af forklaringerne på populariteten, siger han.

Ifølge Svend Skriver har de mange voksne læsere dog også noget med ungdomsbøgernes temaer at gøre, som Christian Bach nævner.

- Det kan sagtens have noget at gøre med coming of age-temaet, hvor man kan spejle sig selv. Men overordnet set handler det om, at vi alle gerne vil høre en god historie, og de gode ungdomsbøger er fortalt på måder, som griber læseren. I 'En flænge i himlen', eksempelvis, følger man en alvorligt syg 16-årig pige, der reflekterer over sin egen død, og det er fortalt på en måde, som er meget vedkommende. Og så er det lige meget om, det er skrevet for unge eller voksne eller seniorer - så tror jeg, vi alle kan blive grebet af det, siger han.

Lektor tvivler på voksne læsere

Anna Karlskov Skyggebjerg, der er lektor i børnelitteratur på Aarhus Universitet, forholder sig mere skeptisk over for, hvad man kan konkludere på baggrund af undersøgelsens resultater.

- Jeg tvivler ikke på, at der er voksne, der læser ungdomslitteratur og får noget ud af det. Der er jo også en del studerende, lærere og bibliotekarer, som læser ungdomslitteraturen af professionelle grunde. Jeg har bare svært ved at tro, at der er så mange voksne læsere i forhold til børn og unge. Jeg tror, tallene også må være udtryk for, at børn i præpuberteten af og til låner på forældrenes lånerkort, siger hun.

Den holdning er Tove Roed dog uenig i.

- Det er utænkeligt, at forældre låner til unge. Forældre låner ofte til den yngre målgruppe på en 10-11 år, men derefter låner børnene selv på biblioteket, og får ikke forældrene til det - det viser mine egne undersøgelser med unge også, siger hun.

Amerikansk kritik af voksne læsere

I USA afstedkom nyheden om de mange voksne læsere af ungdomsbøger stor debat. Flere stillede sig kritiske over for de voksne, der læste ungdomslitteratur. Ungdomsbøger er for simple og formår ikke at skildre den virkelige verdens - eller voksenlitteraturens - komplekse følelser og moral, hed det blandt andet.

Men den kritik giver Tove Roed ikke meget for.

- Når voksne udtaler sig sådan om det, de kalder ungdomslitteratur, så er det i virkeligheden lidt nedladende over for begrebet. Ingen spørger krimilæsere, hvad de får ud af at læse krimier - og det er vel også en tilfredsstillelse, der kan være lige så umoralsk som læsning af ungdomsbøger. Der findes forskellige former for læsninger, og der findes alle former for kvalitet i ungdomslitteratur, ligesom der gør i voksenlitteratur, siger hun.