KOMMENTAR Fremtidens bibliotek er en opslagstavle

Danmark skævvrides, hvis kommuner satser på super biblioteker, mens andre klarer sig med en bogbus i udkantsområderne, skriver DR's kulturkommentator.

36 millioner danskere besøger hvert år de danske biblioteker. Det svarer til, at alle danskere over seks år besøger bibliotekerne lidt under syv gange om året. (Foto: © Knud Erik Christensen, KE Foto)

Folkebibliotekerne er en hjørnesten i den danske velfærd, som vi kender den. Det gratis udlån af bøger i by og på land er noget, vi tager for givet.

Men bibliotekerne er en truet dyreart i en ny, digitaliseret virkelighed.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker kunne for nylig konkludere, at på den ene side besøger imponerende 36 millioner hvert år de danske biblioteker.

På den anden side udlånes der færre bøger. Hertil kommer nedskæringer i budgetter og manglende politisk interesse.

Hvorfor låne, når man kan få

En ændret befolkningssammensætning stiller spørgsmålstegn ved, om bibliotekerne også er relevante for de opvoksende generationer og de nye danskere, der i disse år kommer til Danmark.

Hvad skal folk med støvede bøger på biblioteket, når man kan downloade dem derhjemme på computeren? Hvorfor låne, når man umiddelbart kan få en hel verden af litteratur, musik, spil og fakta på internettet?

Bøger skal læses sammen

De danske biblioteker er opmærksomme på faresignalerne: I København er retningen sat mod døgnåbent. Digitaliserede e-bøger er på dagsordenen og slagordet er, at bøger og viden er noget man skaffer sig sammen.

Den tid, hvor man skulle være stille på biblioteket, er med andre ord forbi.

Biblioteket er blevet et sted, hvor man møder andre mennesker i læsegrupper, lektiecafeer og specialarrangementer tilrettelagt af bibliotekarer, der i fremtiden bliver en slags kulturformidlere eller informationsspecialister.

Mini-biblioteker i landsbyerne

Borgerservice rykker i de her år ind på bibliotek efter bibliotek og fungerer som en slags visitkort til brugergrupper, der ikke finder det naturligt at diskutere litteratur med en bibliotekar.

Forholdet mellem centralbiblioteker og filialer er også til diskussion. I Viborg har man således opstillet fem mini-biblioteker i landsbyer i oplandet. I Herning har chefen for det nye hovedbibliotek en vision om, at det skal være en slags opslagstavle for hele byen.

Hele byens opslagstavle

Måske er opslagstavlen et meget godt billede på fremtidens bibliotek: Et sted man går hen for at blive inspireret, hvis man vil opleve noget sammen med andre. Hvad enten det handler om bøger, live-musik, restaurantbesøg eller museumsudstillinger kan biblioteket meget vel være stedet, hvor man skaffer sig oplysning om, hvad der sker.

Et skævvredet Danmark

De danske folkebiblioteker finansieres kommunalt og er derfor ikke umiddelbart et emne for den igangværende valgkamp. Men det er unægtelig et landspolitisk problem, hvis vi får et skævvredet Danmark, hvor nogle kommuner satser på superbiblioteker, mens andre klarer sig med en bogbus i udkantsområderne.

Det er en landspolitisk opgave, at geare bibliotekerne til en digital fremtid, hvor folk selv kan hente deres materialer på nettet og nye befolkningsgrupper stiller nye krav til bibliotekerne.

Måske skulle landspolitikerne spørge sig selv, om der er brug for en proaktiv bibliotekslov, der tager skridtet ind i fremtiden?