Danskerne bedøver sig med selvgode løgne

Deadline 2. sektion har været i Marstal og talt med forfatteren Carsten Jensen. Det kom blandt andet til at omhandle Danmarks værdi- og krigspolitik.

Et af de emner, der ligger fortatteren Carsten Jensen specielt på sinde, var danskernes opfattelse af egen moralsk bedreviden.

- Det er en fælles skandinavisk arv, at vi betragter os som moralske supermagter. At vi ikke sætter spørgsmålstegn ved vores egen godhed. Derfor er de krige, vi nu pludselig bliver involveret i også det godes krig mod det onde. Og den forestilling om det demokrati vi kan opbygge, eller er ved at opbygge, i Afghanistan, er så naiv, at den befinder sig i tusmørkezonen mellem forbrydelse og dumhed.

Evighedskarrusel

Carsten Jensen, der selv har været i Afghanistan fire gange, mener langt fra, at de allieredes indsats i landet kan være med til at genopbygge et samfund. Og det er bestemt ikke soldaterne eller deres gerninger der langes ud efter, men derimod politikernes fremstilling af hvordan tingene forholder sig i Afghanistan.

- De danske politikere giver os på ingen måde nogen som helst realistisk indsigt i forholdene, de tegner et skønmaleri. Indsatsen i Afghanistan er fuldstændig utilstrækkelig. Dels er der alt for få soldater, og dels skabes der intet som helst andet end symbolske ornamenter i forhold til genopbygning. Soldater kan jo ikke opbygge et samfund. Og da de slet ikke har ressourcerne til det, er de på en måde fanget i en form for evighedskarrusel. De kan blive der til evig tid. De kan fra nu af og de næste hundrede år frem skyde 500 talebansoldater om året og selv miste en mand om måneden. Tingene vil ikke flytte sig.

Brækker sig ud over debatspalterne

Den danske værdi- og flygtningepolitik er også emner, der optager Carsten Jensen. Hverken integrationen eller måden hvorpå vi med stolthed forsvarer vores ytringsfrihed, er ifølge Jensen lige elegante.

- Hvordan kan det være, at det kun er indvandrerne der skal opdrages? De andre nordiske lande kan tage os som et advarende eksempel. At sådan skal de i hvert fald ikke gøre. Den danske yndlingsfantasi er f.eks., at der ikke er ytringsfrihed i Sverige. Der må man ikke sige, hvad man tænker. Der består debatten ikke af primalskrig, hvor de inderste følelser kommer ud i et frustreret hyl, når man vælter ud af bodega-erne og brækker sig ud over debatspalterne. Jeg mener, at der er en meget større rummelighed og et meget mere velfungerende demokrati i Sverige end der er i Dan-mark.

Fremtiden

Løsningen på de problemer vi, ifølge den Jensen'ske verdensanskuelse, har skabt for os selv, kan løses ved at rette blikket mod fremtiden.

- Vi skal igen turde åbne op og finde tilbage til den ånd der en gang styrede Danmark. Det gælder nemlig om, at rette blikket mod fremtiden og ikke tænke så meget over vores rødder og hvor vi kommer fra og vores forbandede identitet. Vi skal igen finde ud af, hvad vi vil med verden og med den fremtid vi vil skabe, i stedet for at være et folk, der frygtsomt klynger sig til det, vi allerede en gang har erobret