Det Kongelige Teater: Vi oplever ikke store problemer med sexchikane

Men ingen skal føle sig krænket eller opleve magtmisbrug, mener to danske institutioner.

Morten Hesseldahl har været teaterchef på Det Kongelige Teater siden 2014. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

To store institutioner kan ikke genkende billedet af, at sexovergreb og -ydmygelser bliver "bagatelliseret, undskyldt og bortforklaret" i den klassiske musik-branche.

Faktisk har de ikke oplevet, at der har været episoder, der minder om dem, som 132 sangerinder beskriver i et fælles manifest mod sexchikane.

- Vi kender ikke til konkrete eksempler på sexchikane, skriver Den Jyske Opera i en mail til DR Nyheder.

Samme melding kommer fra Morten Hesseldahl, der er teaterchef på Det Kongelige Teater.

Her er der for nylig blevet lavet en undersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø, hvor der blandt medarbejdere tilknyttet teatret specifikt blev spurgt til episoder med sexchikane.

- Her kunne vi se, at det ikke var angivet som et stort problem, og at problemet ikke var større sammenlignet med andre statslige institutioner, siger han.

- Vi har ikke fundet nogen grund til at være foruroliget på vores medarbejderes vegne.

"Vi vil placere ansvaret hos dem, der beskytter krænkerne"

Bag opråbet og manifestet mod sexchikane står danske eller udenlandske kvinder med erfaring fra at arbejde i Danmark.

Hovedparten er freelancere, og fælles for de 132 kvinder, der har skrevet under, er, at de er blevet forulempet eller kender nogen, der er blevet.

Manifestet indeholder eksempler på, hvordan sangerinderne har følt sig seksuelt krænket og ydmyget af mænd i branchen - der er dog ikke nævnt navne på personerne eller deres arbejdspladser.

Ifølge manifestet lever de fleste af kvinderne med en konstant bekymring for ikke at blive tilbudt arbejde - "når man er nem at skifte ud, har man ikke råd til at være ”besværlig”, står der.

- Vi vil ikke længere være tavse. Vi vil placere skammen hos den, der begår overgrebene, og ansvaret hos dem, der beskytter krænkerne, skriver de med henvisning til "institutionschefer, producenter, dirigenter, lærere, rektorer, instruktører og politikere".

- Det er jeres ansvar at sørge for, at ingen bliver seksuelt chikaneret på arbejdspladsen eller uddannelsen.

Ingen skal føle sig krænket

Både Det Kongelige Teater og Den Jyske Opera tager kvindernes opråb meget alvorligt.

- Det er helt uacceptabelt, hvis det sker, siger Morten Hesseldahl og fortsætter:

- Det er vigtigt, at hver enkel person føler sig tryg, ikke mindst freelancere. Der skal ikke være medarbejdere, der er i tvivl om, at vi tager det meget alvorligt. Vi vil til hver en tid tage den forurettedes parti. Men vi har ikke kunne konstatere, at det sker.

Han fortæller, at han allerede har skrevet rundt til medarbejderne på teatret i forbindelse med de mange historier og anklager om sexchikane, som er kommet frem under #MeToo-bølgen.

Den Jyske Opera planlægger nu at tage manifestet op i "relevante fora blandt personaleledere, i Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøudvalget for at skærpe opmærksomheden".

- Ingen skal føle sig krænket eller opleve magtmisbrug, skriver Den Jyske Opera i en mail.

- Vi vil fremover have endnu større fokus på arbejdsmiljøet især med fokus på eventuel sexchikane. Vi forestiller os at dette arbejde ligger hos arbejdsmiljøudvalget - støttet op af ledelsen.

Den Jyske Opera har allerede en politik på området - og ligesom Det Kongelige Teater anerkender institutionen ansvaret for, at der ikke sker sexchikane.

Om Sexchikane fra Den Jyske Operas personalehåndbog:

  • Sexchikane kan beskrives som seksuelle tilnærmelser uden samtykke, uønsket adfærd af seksuel karakter, mundtlige ytringer eller anden kønsbestemt adfærd, der krænker kvinder og mænds værdighed på arbejdspladsen. Sexchikane er som regel udtryk for magtmisbrug.

  • Sexchikane er uacceptabel adfærd for medarbejdere i Den Jyske Opera.

  • Er du udsat for sexchikane fra din leders eller én af dine kollegers side - eller er du opmærksom på, at én af dine kolleger oplever dette problem, kan du henvende dig til din tillidsmand, din arbejdsmiljørepræsentant eller administrationschefen, der efterfølgende er forpligtet til at tage problemet op med den øverste ledelse i Den Jyske Opera.

  • Såfremt overstående ignoreres, kan det medføre ansættelsesretlige konsekvenser

Facebook
Twitter