Bedrag

Anmeldelse: Klaus Riskær Pedersen giver seks stjerner til ’Bedrag’

’Bedrag’ handler om enhver der søger succes, magt og indflydelse., og serien gør det fremragende, mener denne uges gæsteanmelder Klaus Riskær Pedersen.

Natalie Madueño som Claudia i dramaserien 'Bedrag'. (Foto: Christian Geisnæs © Type 1)

Allerede fra første minut af ’Bedrag’ ved man, hvor man er på vej hen, nemlig “Under water”.

”Under Water” er i finansverdenen en betegnelse for optioner på fremtiden, der sættes til en værdi der ingen sammenhæng har med virkeligheden.

Så dramaseriens scenetæppe giver mening.

Men især af en helt anden grund: Alle og enhver er “Under water”.

Opportunismens mange afskygninger

Jeg skal ikke forfægte, at der sidder i hundredtusindvis af velmente danskere og tror, at ’Bedrag’ alene handler om skruppelløst grådigt begær i firmaet Energreen.

Om en moralsk anløben ledelse der kun har ét mål i tilværelsen: at bedrage hvem som helt, bare de selv får noget ud af det.

Så på den vis taler dramaserien til de sædvanlige stereotyper og forudindfattede holdninger. Men hvis man som seer lander i den gruppe, så får man ikke det ud af dramaserien, som den netop fortjener ros for.

Hele persongalleriet i dramaserien er nemlig skildret i forskellige afskygninger af opportunisme og, om end ikke kriminelle, så moralske bedragere.

Jo tættere vi kommer på magten, jo værre ser det ud til at blive.

Den virkelige verden

Hovedpersonerne i ’Bedrag’ har sig selv, deres egen verden, deres karriere og deres personlige idiosynkrasier, som den motor der driver dem. Dette er nemlig den virkelige verden, og som Claudia siger til sin gamle juraprofessor: “Du hører ikke til i den virkelige verden”.

Den virkelige verden styres i dramaserien ikke af moral, velovervejede handlinger og saglighed - dyder som Claudias gamle juraprofessor ellers lægger til grund for sine råd til Claudia.

 • Natalie Madueño (Foto: Christian Geisnæs © Type 1)
 • Thomas Bo Larsen og Line Kruse (Foto: Christian Geisnæs © Type 1)
 • Thomas Bo Larsen og Anders Heinrichsen. (Foto: Christian Geisnæs © Type 1)
 • Nikolaj Lie Kaas og Natalie Madueño (Foto: Christian Geisnæs © Type 1)
 • Thomas Hwan (Foto: Christian Geisnæs © Type 1)
 • Thomas Hwan, Anders Heinrichsen og Thomas Bo Larsen (Foto: Christian Geisnæs © Type 1)
 • Claes Ljungmark, Lucas Hansen og Esben Smed. (Foto: Christian Geisnæs © Type 1)
 • Thomas Bo Larsen (Foto: Christian Geisnæs © Type 1)
 • Julie G. Wester og Esben Smed (Foto: Laust Trier Mørk © Type 1)
 • Thomas Bo Larsen og Line Kruse (Foto: Christian Geisnæs © Type 1)
 • Lucas Hansen (Foto: Christian Geisnæs © Type 1)
 • Esben Smed. (Foto: Laust Trier Mørk © Type 1)
1 / 12

I stedet er det en verden, hvor politiet efterforsker det resultat de gerne vil have. En anklagemyndighed der blot vil føre sager og en Justitsminister der blot skal bruge noget der virker.

Hvis de forskellige aktører, virksomheder og institutioner ikke opnå hvad de sigter efter på den ene måde, så finder man bare en anden måde at nå frem til det samme resultat.

Målet helliger midlet i dramaseriens virkelige verden: Kan politiet ikke få sin efterforskning til at give det resultat man ønsker, så tilrettelægger man selv beviserne. Kan anklagemyndigheden ikke få den sag de gerne vil føre, så laver man bare en anden. Kan politikerne ikke få det der virker, så giver de op. Kan en journalist ikke skrive det hun har tænkt sig, så gør hun det bare et andet sted.

Alle misbruger deres magt

Fra Alexander Sødergreen, Justitsministeren til Mads og Bimse. Alle i ’Bedrag’ er optaget af netop bedrag. Derfor titlen. Om det man så foretager sig er rigtigt, rimeligt, moralsk forsvarligt, hensynsfuldt eller lovligt, synes at være af akademisk interesse.

Fælles for hele persongalleriet er at den ene handling tager den næste og at alle handlingerne er bedrageriske. Det gælder såvel forretningsfolkene som politi, anklagemyndighed, politikere og presse. Ingen kan sige sig fri. Det er et myopisk helvede som magt, penge og indflydelse skaber omkring sig selv. Og som man kun kan være en del af, hvis man accepterer spillereglerne. Ude i “den virkelige verden”.

Om bedraget så også er ulovligt er et andet spørgsmål.

Alle misbruger deres magt og misbruger de institutioner de er en del af, er sat til at forvalte eller repræsenterer overfor omverdenen. Heri ligger bedraget. Bedrageri er et forsøg på - bevidst - at udvirke en vildfarelse i omverdenen, der påfører denne tab eller risiko for tab som følge af den vildfarelse den er blevet bragt i.

Det er ulovligt i pengesager. Men i andre sammenhænge - politik, retssikkerhed og presse - får vi alle tab af en anden art: Tab af tillid til dem vi skal have tillid til, tab af troværdighed på dem vi skal tro på, og tab af fællesskabsværdier og moralsk holdbarhed i det samfund, som vi alle er en del af. Det meste er næppe noget der kan få en dømt ved en domstol, men det er dog stadig Bedrag.

De fælles værdier

Så dramaserien handler ikke om hvem der gør noget ulovligt, men om hvorvidt den ene bedrager er bedre end den anden. Og det er i sagens natur ikke tilfældet: Manipulerende magtmisbrug er i enhver gradbøjning anløbent, og kan i politik, presse og retssikkerhed sætte større værdier og kvaliteter på spil, end hvad et par spekulanter kan tabe på Energreen-aktier, som er "Under Water".

Man kan strengt taget sige, at det er mindre problematisk med økonomiske spekulationstab, fordi finansfolk af eget valg er en del af et politisk og ligegyldigt nulsumsspil på rouletten.

Det samme kan man til gengæld ikke sige om en befolkning der i dramaseriens univers risikerer at blive efterforsket af en "manipulerende" politimyndighed, eller en borger der risikerer retsforfølgning af en "skruppeløs" anklagemyndighed, eller os alle sammen - der som fælleskab - skal have tillid til at politikere og presse værner om vore alles værdier.

Politimanden Alf slår det afgørende fast: “Man kan dømmes, hvis man begår en kriminel handling”.

Virksomheder og institutioner er sjældent kriminelle. Det er også relativt få personer der statistisk kan anskues som kriminelle personer; altså personer der i deres liv, gøren og laden er kriminelle. Personer der tilsidesætter fællesskabets lovregler for at forfølge egne mål: Bandemedlemmet, terroristen eller manipulatoren.

Offer for vores eget begær

’Bedrag’ handler ikke om kriminelle personer men om kriminelle handlinger. De gradvise skridt som tages i en retning og med en bestemt hensigt, men som langsomt bringer den enkelte mod afgrunden. Der hvor man aktivt skaber den ene eller anden type af vildfarelse i omverdenen for at fremme sine egne interesser, om de så er økonomiske, karrieremæssige eller politiske.

Og her nærmer vi os formentlig dramaseriens morale: Jo mere vi stræber, jo større en risiko for at man selv bliver offer for eftergivenhed, begærlighed og egennytte. Den enkelte skal påtage sig ansvar og fornemme hvad der er rigtigt og forkert. Det er specielt det sidste, som Alexander, Claudia, Mads, Nikki og mange andre af seriens hovedpersoner har svært ved.

Som jeg startede ud med at sige, så handler denne dramaserie ikke udelukkende om Alexander Sødergreens bedrag, men om enhver der søger succes, magt og indflydelse.

Derfor hedder serien ’Bedrag’ og ikke ’Bedrageriet’.

Et bud på en slutning

Nu står vi foran slutningen, og den tror jeg kan forudsiges med nogen sikkerhed, selvom jeg naturligvis må tage forbehold for at jeg gætter rigtigt. Jeg tror, slutningen bliver som resten af dramaserien: Nemlig en beskrivelse af den virkelige verden.

Energreen suspenderes på Børsen og går konkurs. Bagmandspolitiet går ind i sagen og laver en aftale med Claudia og finansdirektøren som ikke tiltales, så de kan vidne mod Alexander Sødergreen.

De sorte penge hos svigerfar på værkstedet kommer Politiet på sporet af, og svigerfar ryger i den sorte gryde sammen med Alexander Sødergreen.

Svenskeren går under jorden og forsvinder til en ukendt opholdsadresse. Nicky overtager svigerfars værksted og udvikler sit talent. Bagmandpolitiet chef får sin sag, men flyttes over som chef for PET, fordi hun fejlede midt i det hele, mens Alf bliver ny chef for Bagmandspolitiet. Mads’ kone begår selvmord, og Mads flytter hjem til børnene med sin nye veninde, og vender tilbage til sit gamle job som hårdarbejdende strømer.

Et par spillere er taget ud. Men orkesteret spiller videre.

Det ender jo ligesom i virkeligheden.

Du kan se eller gense hele aftenens afsnit af 'Bedrag' på DR TV her. Du kan også læse mere om serien på 'Bedrags' Facebook-side, som du kan klikke videre til herunder.

https://www.facebook.com/bedragDR/posts/1025547144152978:0

Du kan også følge 'Bedrag' på Instagram, som du kan klikke videre til her.

Facebook
Twitter