300 år gammelt ulæst dansk brev fundet på bunden af hollandsk post-kiste

DR's historieredaktion har fået post. 300 år gammel post. Det er noget helt særligt, I har fået fingre i, siger håndskriftsspecialist.

Det 323 år gamle brev, som aldrig nåede frem til modtageren i København. Det røde "17" er skrevet af den hollandske postmester - det prisen i 'stuivers' for transporten af brevet. En stuvier var en hollansk mønt. (Foto: Signed_Sealed_Undelivered_2015 © Museum_voor_Communicatie)

Man må egentlig ikke læse andres post. Men nu gør vi det alligevel.

En hollandsk postmesters 323 år gamle kuffert med over 2.600 breve til personer over hele Europa kom sidste år frem i dagens lys. Efter at have været gemt af vejen i et hjørne på et Hollandsk museum i de seneste 90 år, gik en gruppe af forskere for nylig i gang med at kategorisere, analysere og tyde brevene.

Der var tale om intet mindre end en guldgrube af information, lød vurderingen.

Nu viser det sig, at der blandt de mange breve også lå et til Danmark.

Det oplyser David van der Linden fra forskningsprojektet 'Signed Sealed and Undelivered'.

- It looks gorgeous, skriver han i en mail med fotos af brevet til DR Historie.

Ph.d. og håndskriftsspecialist Birgit Christensen, som har hjulpet med at analysere brevet, er også begejstret:

- Det er virkelig noget helt særligt, I har fået fingre i her. Langt størstedelen af den skriftlige kommunikation, man har bevaret fra den tid, stammer fra den offentlige forvaltning. Det her er privat kommunikation, som ikke var tiltænkt offentligheden. Det er meget spændende.

Afsender er en utrænet skribent

DR Historie er sammen med Birgit Christensen og en række andre eksperter i gang med at tyde og analysere selve indholdet i brevet, der er dateret til 1692. Men der kan allerede nu siges meget blot ud fra ydersiden.

Den hollandske postmesters kiste.

Det er til en Ingeborg Andersdatter i Hummergade i København og er skrevet med gotisk skrift - ifølge Birgit Christensen af en noget uøvet skribent.

- Det er tydeligvis ikke nogen højtuddannet skriver, for skriften er noget ujævn og urutineret, og brevet er ikke så klart formuleret, siger hun

  • Det står der udvendigt på brevet (Hollandsk)to bestellen aen Jakob Reepslager in de Hommer Straet Anwoort aen innebor anders dochter tot koopenhagen

  • Oversættelse til nudanskAt aflevere til Jakob Rebslager i Hummerstræde svar til Ingeborg Andersdatter i København

Til modtager i fattigt kvarter

Hummerstræde, som også dengang blev kaldt Hummergade, findes ikke længere i dag, men lå mellem Laksegade og Holmens kanal. Der er kun en lille rest tilbage af gaden på det sted, der i dag kaldes Banktorvet - en gyde fra Bremerholm.

Klik på den røde linje for at se et foto af gaden.

Den mandlige modtager, som skal give brevet videre til Ingeborg Andersdatter, betegnes på brevet som "Jakob Reepslager". Han er ifølge et register på Kobenhavnshistorie.dk Jacob Jacobsen, som var rebslager af profession. Han boede i hjørneejendommen mellem Admiralgade og Hummergade, der på nedenstående kort fra Københavns Arkiv har matrikelnummer 337.

Fra kortbog over Københavns kvarterer, 1757. (© Københavns Arkiv)

Gaden blev anlagt omkring 1650 i det, der tidligere var den kongelige urtehave. Området var ifølge Københavnshistorie.dk typisk befolket af søens folk, hvilket umiddelbart passer godt sammen med, at en rebslager som Jacob Jacobsen på den tid ville have en stor kundegruppe netop her.

Men til trods har Jacob Jacobsen sandsynligvis langtfra været en velhavende herre. Hummergade lå i et meget fattigt kvarter, hvor folk boede ekstremt tæt.

-... der [var] et mylder af snævre stræder, gyder og lukkede gange, og her fandt man Københavns ældste eksisterende boligkvarter med små usle huse, hvoraf mange havde ligget der siden middelalderen, skriver Jørgen Larsen om kvarteret i bogen 'Gamle København'.

Han fortsætter:

- I disse gader boede skikkelige håndværkere og småhandlende side om side med værtshusholdere, vinhandlere, brændevinsbrændere og en betragtelig mængde selvforsørgende, men absolut gæstfri damer.

Brev åbnet af ukendt nysgerrig person

Stort set alle brevene i den hollandske postmesters kiste var lukkede. Men netop det danske brev var blevet åbnet af ukendte personer.

- Vi ved ikke, hvornår brevet er blevet åbnet - eller af hvem. Det er i hvert fald ikke os, siger forskningsprojektets David van der Linden, der dog tvivler stærkt på, at gerningsmændene tilfældigvis skulle kunne dansk.

Konvolutten var ikke opfundet på dette tidspunkt, så alle breve er foldet sammen om sig selv og lukket med et segl eller anden låsemetode. Af frygt for at beskadige indholdet, åbner forskerne slet ikke brevene, men benytter i stedet den nyeste røngtenteknologi fra tandlægebranchen til at læse brevene uden at åbne dem.

-Vi ved, at brevene stadig var forseglede, da postmesteren døde i 1707. Så en eller anden har sandsynligvis bare åbnet det, fordi han eller hun simpelthen bare var nysgerrig, siger han.