35 år siden: Homoseksualitet er ikke længere en sygdom

Synet på homoseksuelle har udviklet sig enormt gennem tiden, viser et kig i gamle opslagsværker. Faktisk anså homoseksuelle det engang som et stort fremskridt at blive betegnet som syge, fortæller forsker.

Sådan blev homoseksualitet defineret i 20'erne - som noget, man 'lider' af. Teksten er fra Ludvig Meyers Fremmedordbog fra 1924. I 1981 blev homoseksualitet ikke længere betegnet som en psykisk sygdom. (Foto: © (Grafik) Søren Dalager Ditlevsen, Colourbox/DR)

Den 3. januar 1981 fjernede Danmark homoseksualitet fra listen over sygdomme. En stor symbolsk sejr for det homoseksuelle miljø, som i årtier havde kæmpet for at blive accepteret på lige fod med alle andre mennesker.

Men paradoksalt nok anså de homoseksuelle det ligeledes som en sejr, da de i 1930 officielt blev betegnet som psykisk syge.

Men kun fordi alternativet var endnu værre. Før loven blev ændret i 1930, var det nemlig kriminelt at have seksuel omgang med personer af samme køn.

- I 1920’erne var det faktisk progressivt at mene, at homoseksuelle var syge og at det var synd for dem, siger historiker Peter Edelberg fra Københavns Universitet, som er specialist i de homoseksuelles danmarkshistorie.

Helbredelse og anormalitet

20’ernes syn på de homoseksuelle tydeliggøres i et gennemsyn af gamle opslagsværker. I ’Salomonsens Konversationsleksikon' fra 1921 er definitionen af homoseksualitet eksempelvis noget anderledes, end den ser ud i dag:

I nogle Tilfælde vil imidlertid Kønsdriften blive rettet mod Individer af samme Køn; denne abnorme Retning af Kønsdriften kalder man Homoseksualitet, de Mennesker, hos hvem den findes, homoseksuelle i Modsætning til Mennesker med normal Kønsdrift.

Salomonsens Konversationsleksikon fra 1921

Store dele af afsnittet handler desuden om, hvilke metoder, der er mest fordelagtige til ”helbredelse”:

Helbredelse af H. er undertiden mulig. (…) det [kan] lykkes Lægen at »omstemme« Seksuallivet til heteroseksuelt. Behandlingen, som kræver stor Taalmodighed, gaar navnlig ud paa at lede Patientens Tanker i heteroseksuel Retning, vænne ham til at beherske sit Fantasiliv og bortjage homoseksuelle Forestillinger.

- På dette tidspunkt var tyske sexologers forskning ved at slå igennem. De konkluderede, at de homoseksuelle ikke kunne gøre for, at de var homoseksuelle – og dermed havde lovgiverne ikke længere grundlag for straf, fortæller Peter Edelberg fra Københavns Universitet.

Det er ’de andre’ der er homoseksuelle

I Gyldendals ordbog fra 1926 optræder også det nye syn på homoseksuelle som syge.

… klostrene kunde være gode rugepladser for homoseksualisme. (…) Fængslet forvandler den naturligt tænkende og følende Mand paa mange Maader, at den gør ham til Homoseksualist er kun en af dem.

Gyldendals Ordbog fra 1926

Men selvom synet dengang blev betragtet som progressivt, var der altid en tydelig undertone af, at de homoseksuelle var unormale afvigere, siger Peter Edelberg.

- I det her tilfælde, hvor klostre og fængsler nævnes, er det på den ene side et reelt forsøg på at forstå, hvad homoseksualisme er – hvilket er et stort fremskridt. Men samtidigt er det også en måde at sige, at homoseksualitet er for underlige afvigere. Så på det her tidspunkt er der altså stadig lang igen.

Også i Ludvig Meyers Fremmedordbog fra 1924 er definitionerne af homoseksualitet meget anderledes, end de er i dag.

Abnorm kønslig Til bøjelig mellem Personer af samme Køn, kontræt Kønsfornemmelse; homosexuel, som lider af Homosexualitet…

Ludvig Meyers Fremmedordbog, 1924

Generationsskifte i 1970'erne

Først i 1970'erne begyndte der at blive gjort op med sygeliggørelsen af homoseksuelle.

- På det her tidspunkt er der ved at ske et generationsskifte i psykriatrien. Mere progressive kræfter - som eksempelvis Preben Hertoft fra Rigshospitalet - vinder frem og er sammen med tidens generelle frisind med til at rykke ved folkestemningen, så en afskaffelse af sygdomsbetegnelsen bliver mulig, fortæller Peter Edelberg.

Politikens Nudansk leksikon, 2002

Men selvom det hele er historie, og synet på homoseksuelle har udviklet sig enormt – er kæmpes der stadig en lignende kamp i dag, siger Peter Edelberg:

- De transkønnede er stadig på listen over personer med psykiske sygdomme. Så på mange måder kæmper de jo den samme kamp i dag, som de homoseksuelle kæmpede dengang.

Det fremgik i en tidligere udgave af denne artikel, at orddefinitionen fra Ludvig Meyers Fremmedordbog var fra 1970. Det var ikke korrekt. Den er fra 1924 og blev genoptrykt i 1970.