45 år med sex på skoleskemaet

I 1970 blev seksualundervisning gjort obligatorisk. Formålet var forebyggelse.

I 1971 udkom Per Holm Knudsens bog Sådan får man et barn første gang. Bogen illustrerer - som titlen angiver - hvordan man laver et barn, og blev blandt andet brugt til undervisning. (Foto: Per Holm Knudsen © Borgens Forlag)

Prævention, kønssygdomme og graviditet fik fast plads i skolebøgerne for 45 år siden. Da landets skoleelever mødte ind til et nyt skoleår i sommeren 1970, var det nemlig med et nyt fag på skoleskemaet: Seksualoplysning.

Efter et længere tilløb var faget blevet gjort obligatorisk, hvilket betød, at skolelærerne på landets skoler, nu var lovmæssigt forpligtet til at undervise deres elever i seksuallivets og kroppens mysterier. Ifølge Iben Vyff, historiker og medforfatter til antologien Dansk skolehistorie – Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år, var den obligatoriske seksualundervisning et naturligt produkt af tiden.

- Det var nye tider med en ny kønsmoral. Pornografien var blevet frigivet, der var kommet nye præventionsformer, og der kom en øget bevidsthed om ligestilling mellem kønnene. Det flyttede grænserne i samfundet, og det var derfor naturligt, at seksualundervisningen blev gjort obligatorisk, siger Iben Vyff og forklarer, at et argument for den obligatoriske seksualundervisning var en stigning i både teenagegraviditeter og kønssygdomme.

- Undervisning i seksualoplysning var i høj grad et udtryk for velfærdsstatens præventive indsats – i virkeligheden meget ligesom skoletandlægen. Man troede på forebyggelse, og man opfattede faget seksualoplysning som forebyggende, fordi man på den måde ville give de unge en større viden om seksuelle forhold og en forståelse for deres krop, fortæller hun.

Velfærdsstatens forlængede arm

Iben Vyff peger på, at det fokus som den obligatoriske skoletandlæge og seksualundervisning satte på vigtigheden af den kropslige trivsel, viser en ny tid i det danske skolesystem.

- Skolen bliver velfærdsstatens forlængede arm, hvor den påtager sig ansvaret for forebyggelse og oplysning, når det kommer til forståelsen for krop og sundhed. Det kan ses som en demokratiske indsats for øgede velfærd og ligestilling i befolkningen, siger Iben Vyff.

Fra dengang til nu

Helt fast på skoleskemaet blev seksualundervisningen dog ikke i 1970. Dengang som nu var faget placeret som et ’timeløst’ fag, hvilket betød, at det var lærernes ansvar at finde plads til det i undervisningen. Og det har sat sine spor, hvis man spørger Iben Vyff.

- Her næsten 50 år efter har det vist sig, at koden omkring seksualundervisningen har været svær at knække, og det er ikke et fag, der bliver prioriteret stort.

De seneste undersøgelser fra Sex & Samfund viser da også, at antallet af smittede med forskellige kønssygdomme stadig er højt. I 2014 blev der registreret 30.881 tilfælde af klamydia, hvilket er det højeste antal, der nogensinde er registreret.

Facebook
Twitter