Ældgammelt og 'exceptionelt' guldfund i Østrig vækker opsigt – er det dansk?

En nyfunden guldskål i Østrig kan stamme fra Avernakø, mener forsker.

Skålen, der er fundet syd for Wien, stammer angiveligt fra Sydskandinavien. (© Novetus GmbH/ÖBB)

For 3.000 år siden lå der en ordentlig kasse af et hus i det område, der i dag huser den østrigske by Ebreichsdorf – omkring ti kilometer syd for Wien.

Huset var langt større end de andre huse på bopladsen. Søjlerne var massive og har garanteret båret masser af datidens bling-bling, som har gjort det til et af bopladsens centrale og flotteste huse.

Det er omkring dette gigantiske hus, at arkæologer for nylig har fundet en guldskål i forbindelse med, at der nu skal bygges en jernbane.

Skålen vækker opsigt hjemme. For Flemming Kaul, der er seniorforsker ved Nationalmuseet i København, der har fulgt med i udgravningen i Østrig, mener nemlig, at skålen med stor sandsynlighed er dansk.

Selvom det er velkendt, at det var netop i bronzealderen, handlen begyndte at blomstre, og globaliseringen for alvor begyndte at snige sig ind i Europa, så kommer fundet bag på Flemming Kaul, fordi skålen er fundet så langt væk fra Danmark.

- Det er exceptionelt og vildt spændende, at guldskålen er fundet så langt mod syd. Det betyder, at vi har et mere finmasket kort over datidens globaliserede verden, og vi får en bedre forståelse for, hvordan handlen var i bronzealderen, siger han.

Hentede mineraler til bronze i Alperne

Han fortæller, at handlen var vigtig i bronzealderen, fordi der ikke var adgang til bronze herhjemme. Derfor måtte datidens danskere tage til minerne i Alperne for at hente kobber med hjem, så de selv kunne forarbejde det på dansk jord.

Og det er angiveligt også på grund af den handel, at bopladsen i det østlige Østrig har været et vigtigt handelsmæssigt knudepunkt, mener seniorforsker Flemming Kaul.

- Guldskåle er noget, der var overalt i Europa på det tidspunkt. Men i Sydskandinavien var der en helt særlig gruppe af guldskåle, som så anderledes ud end de andre. De har et helt særligt ornamentbånd og er udstyret med soltegn og hjulkors, der refererer til solen og en solkult. Det er sådan en skål, der er fundet i Østrig, siger han.

Ligner skåle fra Avernakø

Der er fundet flere af den slags skåle overalt i Sydskandinavien. I Gjerndrup mellem Kolding og Esbjerg og i Blekinge i Sverige, men også på den aflange ø Avernakø mellem Fyn og Ærø.

Og netop skålene fra øen i det sydfynske øhav ligner til forveksling den skål, der er fundet i Østrig, siger Flemming Kaul.

- Detaljerne på skålen ligner meget skålene fra Avernakø, så selvom vi ikke kan sige med sikkerhed, at skålen stammer derfra, så er der så mange stilmæssige ligheder.