Dobbelt så mange isolationsfængsles - Egons ’hyggelige’ fængsel startede traditionen

Danmark har en lang historisk tradition for at sætte fanger i isolation. De nyeste tal viser, at brugen af metoden er eksploderet.

Egon Olsens 'hyggelige' fængsel i Vridsløselille har for virkelighedens indsatte langt fra været særligt hyggeligt - især ikke hvis straffen lød på isolation. (Foto: DR (fotomanipulation) © Scanpix)

Danmark ligger i top, når det gælder isolation som disciplinærstraf, og faktisk har Danmark en lang tradition for at anvende isolation som fængselsform i modsætning til lande som USA, England og Holland.

Men i slutningen af 1990’erne konkluderede en rapport, iværksat af Schlüter-regeringen i 1990, ”at varetægtsfængsling i isolation sammenlignet med ikke-isolation indebærer en belastning og risiko for forstyrrelser at det psykiske helbred.”

Rapporten, der blev fremlagt i 1997, anbefalede samtidig, at Danmark ”ikke øger belastninger forbundet med varetægtsfængsling ved at anvende isolation.”

Mere end dobbelt så mange isolationer

Alligevel - her næsten 20 år senere - viser de nyeste tal på området, når det handler om isolation som "strafcelle," at antallet af isolationsfængslinger i danske fængsler er steget markant siden årtusindskiftet. Isolation som "strafcelle" er en disciplinærstraf, som indsatte i danske fængsler kan idømmes for brud på fængselsordenen.

Tallene er indsamlet af Institut for Menneskerettigheder i en statusrapport og viser, at der fra 2001 til 2014 fandt mere end en fordobling i antallet af isolationsfængslinger som disciplinærstraf sted. Fra 1.289 til 2.867 tilfælde.

- Danmark har tidligere modtaget kritik fra internationale menneskerettighedsorganer og FN’s torturkomité for netop brugen af isolationsfængsling. Det er skader som angst, depression og psykoser, der rammer de indsatte, som udsættes for isolation, og det er derfor helt afgørende, at isolation kun bruges, når der ikke er nogen alternativer, siger vicedirektør hos Institut for Menneskerettigheder, Louise Holck.

Retsordfører: Lovgivning skal ikke ændres

Hos Dansk Folkeparti, der op gennem 00'erne var med til at støtte den daværende VK-regeringen på området, vedkender man sig stigningen, men mener ikke, at tallene giver anledning til ændringer i lovgivningen.

- Jeg synes, at vi skal fastholde mulighederne for isolationsfængsling, både blandt voksne og unge. Så vi ønsker at fastholde den her ordning, som den ser ud i dag. Dog vil jeg sige, at isolationsfængsling af unge måske bør lempes, men muligheden skal ikke afskaffes, siger retsordfører fra Dansk Folkeparti, Peter Kofod Poulsen.

Det skal nævnes, at de stigende tal, indsamlet fra Institut for Menneskerettigheder, kun omhandler isolation som en disciplinærstraf og ikke andre isolationsformer, eksempelvis isolation i varetægt, hvilket er faldet de seneste år.

Ikke Egon Olsens 'hyggelige' fængsel

Isolationsfængsling blev indført i Danmark i 1859, kopieret fra USA, da Vridsløselille Forbedringshus begyndte at gøre brug af straffemetoden.

Tanken var, at ved at isolere en fange kunne man få personen til at overveje sit liv og sine gerninger. Få år efter isolationsfængslingens indtog i Danmark blev den anvendt på Socialdemokratiets stiftere, Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff, der sad i isolation fra 1873 til 1875 for at have stiftet den danske afdeling af Den Internationale Arbejderforening, der gik forud for Socialdemokratiet.

Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff blev isolationsfængslet fra 1872 til 1875. (© creative commons)

- De fleste af os kender nok fængslet Vridsløselille fra Olsen Banden-filmene. Og på den måde er der nok mange, der sidder med sådan et lidt hyggeligt indtryk af det her fængsel, siger Peter Scharff Smith, afdelingsleder og seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder og tilføjer:

- Jeg tror dog ikke, at det har taget sig ud på den måde, da det åbnede tilbage i 1859. Så har det været et dystert øjeblik at ankomme til den institution og stå foran den store port i et tårnlignende, lidt gotiske arkitektur.

Depression og sindssygdom

Efter de første år med isolationsfængsling fandt man ud af, at isolationen fik den stik modsatte effekt på fangerne – de blev ikke bedre mennesker.

- Isolationen i Vridsløselille påvirkede de indsatte på mange forskellige måder, men noget af det, man typisk stødte ind i, var, at mange blev helt apatiske, foretog sig ikke noget særligt overhovedet og faldt hen. Angst, depression, hallucinationer, vægttab, maveproblemer og decideret sindssygdom, var blandt de lidelser og problemer der opstod i Vridsløselille, siger Peter Scharff Smith.

Men fandt frem til, at isolationen og manglen på socialt samvær og sanseindtryk simpelthen kostede både fysisk og psykisk skade.

Ikke længere en decideret straf

Efterhånden som man opdagede isolationsstraffens mange negative konsekvenser, blev brugen gradvist lempet fra slutningen af 1800-tallet og ind i det 20. århundrede.

Der skulle alligevel gå lang tid, før isolation som fængselsstraf blev afskaffet i Danmark. Det skete først i 1947 ved Kongelig Anordning.

RETTELSE: Vi har tidligere skrevet, at antallet af isolationsfængslinger i Danmark er fordoblet fra 2001 til 2014, hvilket ikke er rigtigt. Stigningen gælder kun isolation som "strafcelle" - en såkaldt disciplinærstraf.