iPad’en sender museumsgæster på tidsrejse

Ny teknologi giver museer nye muligheder i deres formidling af historien.

Borgcentret ved Vordingborg sender deres gæster på tidsrejse med iPads. (Foto: © Borgcentret ved Vordingborg, Museum Sydøstdanmark)

Med iPad’en mellem hænderne bliver borge fra middelalderen bygget op for øjnene af én. De livløse ruiner får liv, og som en tidsrejsende bliver man sendt tilbage til Valdemar Sejrs tid i starten af 1200-tallet. I næste øjeblik kan man høre en historiker fortælle historien om borgen.

Flere museer har gjort digitale værktøjer som tablets og apps til en integreret og uomgængelig del af deres udstillinger.

Senest har museerne i Sydøstdanmark satset massivt på tablets som guides for de besøgende. I Borgcentret ved Vordingborg har iPads gjort det muligt for museet at vise deres gæster, hvordan området tog sig ud for mere end 800 år siden. Derudover har iPad’en gjort det lettere at formidle mere informationstunge elementer.

- Det er en måde at komme hver enkelt gæst i møde, fortæller Tine Nygaard, der som udviklingschef for Museum Sydøstdanmark har været helt tæt på Borgcentrets udvikling af de digitale guides til tablet.

Tine Nygaard fortæller, at det har handlet om at vække gæsternes nysgerrighed ved at gøre oplevelsen både visuel og lærerig med respekt for, at alle gæster skal kunne finde et tilbud, der passer dem og deres ønsker.

- Med iPad’en kan vores tilbud til gæsterne spænde fra leg til forskning, siger Tine Nygaard.

Og nysgerrigheden blandt gæsterne er for alvor blevet vakt. Siden museet i Vordingborg tog deres iPad-guider i brug, bruger næsten 85% af gæsterne mere end en time i Borgcentret. Tidligere brugte hver gæst i gennemsnit 20 minutter på en tur rundt i ruinerne.

Museum-on-demand

Også Køge Museum, der ligesom Borgcentret i Vordingborg er en del af Museum Sydøstdanmark, har taget den smarte tablet til sig. På det lokalhistoriske museum fungerer iPad’en som guide for gæsterne, når de begiver sig ud i en rejse til fortidens Køge. På museet har man ønsket at skabe en genkendelig fra gæsternes hverdag, og man har arbejdet på at lave et tilbud, der både kunne gøre voksne og børn glade.

- De kan sammensætte deres egen museumsoplevelse, hvor de selv vælger hvilken én af vores guider, de vil følge, siger afdelingsleder på Køge Museum, Birte Broch, og fortæller, at museet har valgt at lave forskellige guide-spor, som publikum kan vælge at følge: Et faktaspor, et dramatiseret spor og et børnespor.

- Det med selv at sammensætte en oplevelse er noget, publikum genkender fra deres egen hverdag. Og det gør det lettere at nå ud til dem, der måske ikke normalt ville komme på museet, siger Birte Broch.

Museernes begejstring over de digitale værktøjer undrer ikke Jonas Abkjær Andersen, der har forsket i, hvordan man fortolker og formidler historie og kulturarv.

- Det giver museerne mulighed for at prøve nogle nye fortælleformer af. Det kan skabe helt nye former for museumsbesøg, hvor man får lettere ved at tiltrække nye målgrupper, der ellers ikke ville besøge museet, siger Jonas Abkjær Andersen. Han forklarer, at de digitale værktøjers visuelle greb gør fortiden mere håndgribelig og derved lettere at forholde sig til.

Jonas Abkjær Andersen peger på, at de digitale værktøjer derudover kan udvikles til at styrke dialogen mellem museet og publikum, når publikum får lov til dykke ned i stoffet på deres egen måde og i deres eget tempo.

Fortiden kommer til live ved hjælp af iPad'en. (Foto: © Borgcentret ved Vordingborg, Museum Sydøstdanmark)

Digitalisering ikke nødvendigvis svaret på alt

Det er dog ikke alle museer, der ser de digitale værktøjer som det eneste svar på fremtidens formidling af historien.

I Den Gamle By i Aarhus har museet forsøgt sig med en app, der kan informere de besøgende om byens gamle huse, der er hentet til byen fra hele landet. Appen fungerer som guide til Den Gamle By, og med den har Den Gamle By ønsket, at give de besøgende flere informationer end det er muligt i dag. Bymuseet er nemlig meget varsomme med at bruge for mange skilte i deres opbyggede miljøer, da det kan ødelægge fornemmelsen af at gå rundt i fortiden.

Godt 3000 har downloadet appen, lyder det fra museumsinspektør Kitt Boding-Jensen, der har været med i udviklingen af de digitale tiltag i Den Gamle By.

- Vi har dog en fornemmelse af, at brugerne ikke altid anvender den som guide, som appen også var tænkt. Når de går rundt i Den Gamle By oplever flere, at miljøerne er levende nok i sig selv, så der har de ikke brug for guiden, siger Kitt Boding-Jensen og tilføjer, at det til gengæld er museets indtryk, at en del bruger den, når de er kommet hjem fra deres besøg.

Kitt Boding-Jensen fortæller, at appen er ved at blive opdateret til nyeste version, ligesom at nye ruter er på vej. Der er dog ingen planer om, at satsningen ligger på at udvikle flere apps som en del af Den Gamle Bys digitale formidling, men til gengæld at benytte den eksisterende app til at fortælle nye historier.

Og det er vigtigt for museerne med sådan en digital selvindsigt, mener Jonas Abkjær Andersen.

- Indholdet der formidles via de digitale værktøjer, skal laves meget bevidst. Det er vigtigt, at de digitale værktøjer går ind og beriger det allerede eksisterende stof på museet. De må ikke gå ind og erstatte det, siger Jonas Abkjær Andersen og tilføjer, at det er vigtigt, at museerne husker på, at det ofte er en social oplevelse at gå på museum.

- iPad’en eller appen må ikke drukne dialogen mellem de besøgende. Så er det noget, der går tabt, siger han og forklarer, at det er i samtalen mellem mennesker, at refleksionen over stoffet og historien opstår.

Nye sociale oplevelser giver fortiden nyt liv

Lige præcis den sociale del af museumsbesøget har været i fokus hos Museum Sydøstdanmark, hvor man har været meget opmærksomme på at lave museumsoplevelser, der også fungerer socialt, selvom alle har en iPad mellem hænderne.

- Det handler om at lave noget, som hele familien synes er sjovt, siger Birte Broch fra Køge Museum.

- Takket være vores iPad-guider kan vi lave en god oplevelse for hele familien, hvor alle tager en oplevelse fra fortiden med sig hjem.

For udviklingschef Tine Nygaard er iPad’en en del af vores sociale liv i dag, og hun mener derfor ikke, at den spænder ben for en god og fælles museumsoplevelse.

- Det er en ny social oplevelse. Vi oplever, at publikum taler med hinanden om det, de hver især oplever i iPad’en. På den måde kommer samtalen til at handle om indholdet i stedet for, om man kan lide udstillingen eller ej. Alle lærer noget nyt og deltager i samtalen, siger Tine Nygaard.